Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola (2030 Érd, Törökbálinti út 1.) intézményvezetői álláshelyének betöltése tekintetében Patkóné Séra Ilona ismételt intézményvezetői megbízását támogatja.

 

 

Határidő: a határozat továbbítására – 2018. október 29.

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               T. Mészáros András

                  jegyző                                                                                           polgármester