1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az érdi 16. számú háziorvosi alapellátási körzet háziorvosi feladatainak területi ellátási kötelezettséggel történő végzésére dr. Atzél Klára Júlia egyéni vállalkozóval (nyilvántartási száma: 50230563 székhely: 2030 Érd Kutyavári út 29. adószám: 67436084) feladat-ellátási szerződést köt öt éves határozott időtartamra, amennyiben a tevékenység személyes ellátását vállaló dr. Atzél Klára Júlia háziorvos a praxis tekintetében a praxisengedélyt megszerzi.

2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban foglalt tárgyban előszerződést köt dr. Atzél Klára háziorvossal annak érdekében, hogy az érdi 16. számú alapellátási háziorvosi praxisra vonatkozó praxisengedély iránti kérelmét az illetékes hatóságnál benyújthassa.

 

3. A Közgyűlés hozzájárul, hogy dr. Atzél Klára Júlia egyéni vállalkozó háziorvos a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel finanszírozási szerződést kössön.

4. A Közgyűlés hozzájárul, hogy dr. Atzél Klára egyéni vállalkozó háziorvos az érdi ingatlan-nyilvántartásban a 19631/A/15 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az Érd, Balatoni út 66. alatt található önkormányzati tulajdonú rendelőt telephelyként működtesse, és azt valamennyi hatóságnál, bíróságnál, egyéb szervezetnél ekként regisztráltathassa. A telephely működtetésével kapcsolatosan az önkormányzatot személyi, tárgyi illetve a helyiséggel kapcsolatos kötelezettség nem terheli.

 

Határidő: az előszerződés megkötésére 15 nap, - a szerződés megkötésére 30 nap

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               T. Mészáros András

                  jegyző                                                                                          polgármester