1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § (2) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva módosítja az 53/2016. (III.24.) határozattal megállapított Településszerkezeti Tervet, ennek során a határozat mellékleteként az alábbi dokumentumokat fogadja el:
  • melléklet: Településszerkezeti Terv (módosítással érintett területek térképszelvényei),
  • melléklet: Településszerkezeti Terv leírása.
  • 2. A Településszerkezeti Terv módosítása 2018. november 30-án lép hatályba.

 

 

Határidő: a döntés közzétételére, továbbítására – 15 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               T. Mészáros András

                jegyző                                                                                           polgármester