Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018. december 28-án fennálló folyószámlahitel tartozását visszafizeti, és a Raiffeisen Bank Zrt-től 2019. január 02-tól 2019. december 31-ig terjedő időtartamra 600.000.000,- Ft összegben folyószámlahitelt vesz fel 1 havi BUBOR + 1,50% kamatláb figyelembe vételével.

 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a fentiekkel összefüggő nyilatkozatokat és szerződéseket, valamint intézkedéseket soron kívül tegye meg.

 

 

Határidő: 2018. december 28.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               T. Mészáros András

                jegyző                                                                                            polgármester