1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Érd Megyei Jogú Város Fenntartható Fejlődés Helyi Programját – Local Agenda 21 program – felülvizsgálta, és az aktualizált programot jelen határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

 2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a programban foglaltak végrehajtásával kapcsolatos intézkedések folyamatos megtételére.

 

 

Határidő: folyamatos

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               T. Mészáros András

                jegyző                                                                                            polgármester