1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesteri Hivatal Etikai Kódexét, jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

 2. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt az Etikai Kódexben foglaltak köztisztviselőkkel történő megismertetésére, és a dokumentumnak a város honlapján történő közzétételére.

 

 

Határidő: 2018. december 31.

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               T. Mészáros András

                jegyző                                                                                               polgármester