Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása tárgyában Tárnok Nagyközség Önkormányzatával 2010. augusztus 24-én megkötött feladat-ellátási szerződést akként módosítja, hogy a szerződés megszűnésének időpontját 2019. december 31. napjában határozza meg.

 

A szerződés egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

 

 

Határidő: a határozat továbbítására – azonnal

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               T. Mészáros András

                jegyző                                                                                           polgármester