1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a PIM-MED Betéti Társasággal (cégjegyzékszám: 13-06-051774, székhely: 2315 Szigethalom, Táncsics Mihály utca 12.) feladat-ellátási szerződést köt 2019. február 1-jétől öt éves határozott időtartamra a 20. számú háziorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátására. A feladatot személyesen ellátó háziorvos: dr. Pityi Imre László.

 2. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a PIM-MED Betéti Társaság a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel finanszírozási szerződést kössön.

 3. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint kölcsönadó haszonkölcsön szerződést köt a PIM-MED Betéti Társasággal a háziorvosi feladat-ellátási szerződés hatályával megegyező időtartamra az önkormányzat haszonélvezetében lévő, érdi 13752/A/2 hrsz.-ú 30,3 m2 nagyságú orvosi rendelő megnevezésű, természetben Érd, Riminyáki út 25. szám alatt található ingatlanra és a hozzá tartozó 148/1000 közös tulajdoni hányadra vonatkozóan, a 20. számú háziorvosi körzet feladat-ellátása érdekében. Az orvosi rendelő működtetésével az önkormányzatot személyi, tárgyi illetve a helyiséggel kapcsolatos kötelezettség nem terhelheti.

 

Határidő: 2019. január 1. - szerződés megkötésére

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               T. Mészáros András

                jegyző                                                                                           polgármester