1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe vonatkozásában az INTER-AMBULANCE Zrt.-vel megkötött, mentőtiszti szolgálat működtetésére irányuló szerződést 2019. január 1-jétől 2019. december 31-éig terjedő időtartamra megújítja.

 2. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatás költségeinek biztosítására a szerződés hatálya alatt 750.000,- Ft/hó, összesen 9.000.000,- Ft összeget az önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosít.

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a szolgáltatási szerződés aláírására.

 

 

Határidő: a döntés továbbítására – 8 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               T. Mészáros András

                jegyző                                                                                            polgármester