1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az iskolaorvosi feladatok ellátására a 186/2018. (IX.27.) határozatával kiírt pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

 2. A Közgyűlés - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 4. pontjában meghatározott egészségügyi alapellátás feladatainak teljesítése érdekében - az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendeletben foglalt iskolaorvosi feladatok ellátására a határozat melléklete szerinti tartalommal ismételt pályázatot ír ki.

 

Határidő: 15 nap a pályázati kiírás közzétételére

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               T. Mészáros András

                jegyző                                                                                            polgármester