NAPIRENDI ELŐTT:

 

 

 

T. Mészáros András polgármester: Köszönti a képviselőket, a hivatal munkatársait, a megjelent külső bizottsági tagokat, a sajtó képviselőit. Megállapítja, hogy a Közgyűlés ülése 17 fővel határozatképes, megnyitja az ülést.

 

Simó Károly alpolgármester ügyrendi: Javasolja előrevenni a „Beszámoló a távhőszolgáltató 2018. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról„ szóló előterjesztést, mivel Érdhő Kft. ügyvezetője jelen van az ülésen.

 

T. Mészáros András polgármester: Javasolja 6. napirendként tárgyalni a beszámolót. Felteszi szavazásra a módosított napirendet.

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el:

 

 

 

NAPIREND:

 

NAPIRENDI ELŐTT:

 

- Védőnők munkájának megköszönése

 

- A 2019. június 16-án, Érd Megyei Jogú Város közbiztonságának védelme érdekében kiemelkedően sikeres rendőri munkát végzett rendőrök elismerése

 

- Az Érd Egészségügyéért Díj átadása

 

-Az Érdi Települési Értéktárba került alkotók, javaslattevők és értékőrök részére oklevelek és megbízólevelek átadása

 

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

2. Javaslat a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.)önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Simó Károly alpolgármester

 

3. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

4. Javaslat Érd Ófalu – Duna-parti gyógy-, sport- illetve kulturális turisztikai beruházás megvalósításához kapcsolódó célokmányok elfogadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

5. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Vízelvezetési rendszer fejlesztése II. ütemének, valamint az Érdligeti záportározó szabadidős célú hasznosításának megvalósításáról szóló beruházási célokmány módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

6. Beszámoló a távhőszolgáltató 2018. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester  

Meghívott: Bicskei Tibor ügyvezető, Érdhő Kft.

 

7. Javaslat az érdi 056 hrsz-ú  (Beliczay ház), valamint az érdi 17775 hrsz-ú  (Sasvárosi orvosi rendelő) ingatlanok üzemeltetésbe adására, továbbá az érdi 0187/42, 0187/44, és a 0187/45 hrsz-ú (Gulyás tanya) ingatlanokat érintő beruházás projektkoordinátorának, üzemeltetőjének kijelölésére, és az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi üzleti tervének módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

Meghívott: Zsirkai László ügyvezető, Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft.

 

8. Javaslat az Önkormányzat és az ÉTV Kft. között létrejött szerződés alapján a vízi közművek, műtárgyak díjának jóváhagyására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

9. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Útfejlesztési Koncepciója alapján további feladatok meghatározására

Előadó: Simó Károly alpolgármester

 

10. Javaslat a Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett Óvodai Pályaépítési Program keretében benyújtott pályázattal összefüggő önrész átcsoportosításáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

11. Javaslat a Magyar Urbanisztikai Társaságba való belépésre 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

12. Javaslat az Érdi Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ intézményfejlesztési koncepciójának elfogadására, és a beruházás megindításához szükséges döntések meghozatalára

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

13. Javaslat az Érdi Kincses Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására benyújtott pályázat elbírálására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

14. Javaslat intézményvezetői pályázat véleményezésére  

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

15. Javaslat Diósd Város Önkormányzatával kötött feladat-ellátási szerződés felülvizsgálatára és új ellátási szerződés megkötésére

Előadó: Simó Károly alpolgármester

 

16. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat csatlakozására a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulójához

Előadó: Kéri Mihály, a Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke

 

17. Javaslat a Magyarok Öröksége Alapítvány támogatására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

18. Javaslat a központi ügyelet szerződésének módosítására

Előadó: Dr. Bács István alpolgármester

 

19. Beszámolók:

 

            - Beszámoló az Érdi Települési Értéktár Bizottság 2019. I. félévben végzett munkájáról, valamint javaslat a Bizottság tagjának megválasztására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

Meghívott: Hudák Mihály, az Érdi Települési Értéktár Bizottság elnöke

 

- Beszámoló a városban működő civil szervezetek 2018. évi önkormányzati támogatásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

20. Egyebek

 

A következő napirendi pont tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

 

21. Javaslat a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Pest Megyei Elnökségének állásfoglalása ellen benyújtott kifogás elbírálására

Előadó: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

 

 

A módosított napirend elfogadásáról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Távol

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Igen

Kéri Mihály

Igen

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Távol

 

 

 

Napirend előtt megtörtént a védőnők munkájának megköszönése, 2019. június 16-án, Érd Megyei Jogú Város közbiztonságának védelme érdekében kiemelkedően sikeres rendőri munkát végzett rendőrök elismerése, az Érd Egészségügyéért Díj átadása, illetve az Érdi Települési Értéktárba került alkotók, javaslattevők és értékőrök részére oklevelek és megbízólevelek átadása.