Dr. Csőzik László polgármester: Köszönti az Érd Megyei Jogú Város 2019. évi közmeghallgatásán megjelenteket. Érdemes tudni, hogy döntően a lakosságé a szó, jelen van a Közgyűlés szinte valamennyi tagja, jegyző asszony, továbbá a hivatal irodavezető munkatársai, az önkormányzati cégek vezetői, aki válaszolni tudnak a feltett kérdésekre. Kéri, hogy mindenki próbálja meg röviden és tömören összefoglalni a mondanivalóját, természetesen, amennyiben akad probléma, hajlandóak bármeddig meghallgatni a jelenlévőket, nincs időbeni korlát. Biztosan lesz olyan kérdés, melyre nem tudnak azonnali választ nyújtani, ez esetben 15 nap a válaszadási határidő, de igyekszenek minden kérdést az ülésen megválaszolni. Az új közgyűlési többség javarésze teljesen új, tehát most kezdi képviselői pályafutását. Elöljáróban annyit szeretne mondani, hogy elmúlt az önkormányzati választás, véget ért a kampány, reméli, hogy megnyugszanak a kedélyek, és tudnak majd egymással dolgozni a Közgyűlésben is, valamint új korszakot is szeretnének nyitni, szeretnék, ha minél inkább részvételibbé válhatna a helyi demokrácia. Sokan kommunikálnak minden oldalon, így a facebookon is, ahonnan közvetlen információ tud áramlani, azonban a közmeghallgatás intézménye továbbra is működik. Felmerült, hogy ebből többet kellene tartani, elmehetnek ebbe az irányba, bízik abban, hogy a mai ülés is eredményes lesz, hogy mindenki legalább érezni fogja, hogy komolyan veszik a panaszát, ha nem is tudják rögtön megoldani, mivel a források nem állnak kellő mennyiségben rendelkezésre, azonban az érzetnek meg kell, hogy legyen minden emberben, hogy komolyan veszik a felvetett problémákat a megválasztott képviselők és a városháza is. Próbálnak minden felvetett problémára megoldást találni, amennyiben nincs megoldás pillanatnyilag, elmondják, hogy miért nem tudták megoldani azt, és arra törekszenek majd a jövőre nézve, hogy javítsanak. A kampány során rengeteg utcafórumot tartottak, változó létszámmal jöttek el az emberek, azt ígérték, hogy sokkal intenzívebb lesz a kapcsolattartás a jövőben, a panaszokat megfelelő módon fogják feldolgozni, kezelni. Ennek jegyében lássanak neki a mai ülésnek, mely 15 fővel határozatképes, megnyitja az ülést. Kér mindenkit, hogy nevet, címet, esetleg e-mail címet mondjanak be, hogy a korábbi évekhez hasonlóan választ tudjanak nyújtani, legfőbbképpen akkor, ha azt helyben nem tudják megválaszolni.

 

Pető Jánosné lakos: Véleménye szerint az Érdi Újság az utóbbi időben pozitív irányba változott, ennek köszönhetően az újság 6. oldalán vette észre a közmeghallgatás ülését, a mai újságban ez a 17. oldalon volt. Kéri, hogy ezek a közérdekű dolgok lehetőleg az újság elején jelenjenek meg. Jónak tartja az összeállítást, viszont még hiányolja a képviselők elérhetőségeit. A közlekedéssel kapcsolatban elmondja, hogy nehéz az átjutás, nagy a dugó. Kérdése, hogy a Vörösmarty utcánál a vasúti átjáró meddig lesz lezárva, mikor nyitják meg, mert nagy szükség lenne erre a város központjának tehermentesítése szempontjából. Gyalogos és gépjárművezető szempontjából is úgy látja, hogy a gyalogosok rendkívüli módon feltartják a forgalmat a városközpontban, nagy szükség lenne egy gyűjtőlámpára, közlekedésileg kellene ezzel valamit kezdeni. Szép a központi körforgalom, ehhez képest a gyógyszertár oldalán nincs parkolási lehetőség. Konzultáljanak akár Budaörssel, vagy Tatán is megoldották a központban a parkolási lehetőséget. Akár fizetőssé lehet tenni, mert képtelenség ügyet intézni a bankokban vagy a gyógyszertárban. Felhívja a figyelmet arra, hogy az utóbbi időben az Erste bank oldalán lévő parkoló részen némely autósok az eladó autókat ott parkoltatják, holott így is kevés a parkolóhely. A Tesco nagy körforgalomban a 6-os út felől elképesztő módon megáll a víz a körforgalomban, járhatatlanná válik, a sávokat sem látni. Az új vasúti híddal kapcsolatban elmondja, hogy többen eltévesztik az utat, mert nincs sehol jelzőtábla, hogy ott van a hídhoz a bejárat. Ha átmennek a hídon, szeretné, ha egy utcatáblát kihelyeznének, hogy a Rákóczi úton lehet lehajtani, bár a behajtani tilos táblák észlelhetőek. Amikor Érd Város, illetve több város megkapta az pénzt a Modern Városok keretében, az újságban megjelent egy cikk, látványtervekkel alátámasztva, hogy ott lesz egy fürdő, bár tudja, hogy a volt termálfürdőt eladták, de Érdnek ott a termálvize, jó lenne, ha valamit csinálna a város, hogy ne kelljen máshová menni fürdőbe.

 

Pollák János lakos: Dr. Asztalos Éva és Fülöp Sándorné bátorítására állt ide a problémájával, szeretne felolvasni egy levelet. Elmondja, hogy saját telkére folyik be a Csobánci utca komplett esővíz mennyisége. A problémával már korábban megkereste Fülöp Sándornét, aki intézkedett és az önkormányzat műszaki osztályát is bevonva, két szikkasztót alakítottak ki a háza előtti részen, de sajnos a probléma továbbra is fennáll, további intézkedések nem történtek. Saját költségére homokzsákokat is kihelyezett, de a probléma ezzel sem szűnt meg. A választások után megkereste problémájával dr. Asztalos Éva képviselőt, aki készségesen állt rendelkezésére, megtekintette az általa készített videofelvételt, melyet egy esőzés körülményeiről küldött el neki e-mailen. Volt bent a Polgármesteri Hivatalban, ahol beszélt egy hölggyel, úgy gondolja Bán Szvetlanával. Mélységes felháborodással kellett tudomásul vennie, hogy míg a két képviselő maximális tisztelettel és segítőkészséggel fordult felé problémája megoldása érdekében, addig a hivatalban olyan stílusban és hozzáállással beszéltek vele, melyre úgy gondolja nem szolgált rá sem ő, sőt, úgy gondolja egyetlen érdi lakos sem. A segítőkészség nyomaiban sem merült fel, a videót meg sem akarta nézni a hölgy, kizárólag kifogásokat, mellébeszélést, degradálást és kioktatást kapott, mindezt igen lekezelő stílusban előadva. Úgy érezte, hogy teher volt az ügyintéző hölgynek, hogy érdembeli információval szolgáljon, és egyáltalán érdemben meghallgassa a problémáját. Számára ez a hozzáállás elfogadhatatlan, mert úgy gondolja, hogy a Csobánci utca esővizének elvezetésére nem saját házának a telke a legalkalmasabb terület, éppen ezért tisztelettel kéri a problémája felülvizsgálását annak ellenére, hogy tudja, hogy máshol is küzdenek hasonló problémákkal.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Elmondja, hogy a két képviselő hölgy a mai napon egymástól függetlenül behozta a problémát a mai Közgyűlésre és elmondták, foglalkoznak az üggyel. Sajnálja, hogy ilyen helyzetbe került, valamit megpróbálnak segíteni, ha a szikkasztó árkok nem voltak elegendőek. Jelenleg nem tudja megmondani a jó megoldást, és hogy arra lesz-e pénz, de azon lesznek, ha csak lehet, segítsenek. Ha pedig így bántak Önnel, elnézést, biztos nem volt szándékos, legalábbis nem ezt a stílust képviselik.

 

Lakossági hozzászóló: Amit most odaadott polgármester úrnak, az egy régebbi hírlevél, melyet minden lakos megkapott annakidején Érden, erre válaszolt is (tartalmazza nevét és címét), egy példányt eljuttatott korábban az önkormányzathoz is, abban vannak részletesen azok a dolgok, melyeknek nagy része nem teljesült 2014 óta. Érd-Felső és Érd-Alsó közötti sétáló utcán véleménye szerint tarthatatlan állapotok uralkodnak, elsősorban kéri, hogy minél előbb oldják meg a vasúttal a liftek használatát, melyet évek óta nem lehet használni. Véleménye szerint, ha oda őröket állítanak és példát statuálnak, előbb-utóbb beállna a rend.

Ezen kívül azt szeretnék kérni, hogy a sétáló utcán rengeteg autó van, nincs semmi zöld, a lebetonozott rész nyáron nagy hőt bocsát ki, a lámpák soha nem világítanak, kéri, hogy ezen próbáljanak javítani. Ezen kívül a Kalotaszegi úton, az út végén már nincs közvilágítás, sötétben kell közlekedni, tarthatatlan állapot. A Kalotaszegi útnál a körforgalomnál nincs gyalogos jelzés, sem lámpa, veszélyes az úton való átkelés.

 

Siklósi László lakos: A Topoly utcai Koncentrált Szociális Intézmény beruházásával kapcsolatban felvázolja, hogy ez év nyarán elkezdődött a beruházás, melynek eredményeképpen létesülni fog 53 szobás idősek otthona, 10 család ellátására szolgáló ideiglenes otthon, illetve 51 férőhelyes hajléktalan ellátó, tulajdonképpen hajléktalanszálló. Elkezdődött a beruházás, ez korábban egy csendes érdligeti terület volt, most betonmixerek állnak sorban, kimossák a tankokat, a betont kiborítják, nagy zaj van. Hazudna, ha azt mondanák, hogy örültek a beruházásnak, de a város fejlődése érdekében egyetértettek, azonban a hajléktalan szálló építésével nem értenek egyet. A környék iskola és óvoda közelében van, úgy gondolja, hogy nem szerencsés még szociális szakmai oldalról megközelítve sem hajléktalan szállót telepíteni. A szociális érzékenység mindenkiben benne van, úgy gondolja, mindenkinek kell, hogy fedél legyen a feje felett, de ez a kérdés jelen pillanatban is megoldott Érden, és nem szükséges, pláne egy 51 férőhelyes beruházással növelni. Lesz a projektnek egy új és egy régi része, a környéken sok kisgyerekes család van, a bölcsődei-, óvodai-, vagy akár az idősek otthonának férőhelybővítése hasznosabb lenne a környékbelieknek és Érd városának összességében is.

 

Dr. Maczákné lakos: Több helyen elhangzott, hogy a Kádár utcát leaszfaltozták, azonban hozzáteszi, hogy csak a Takács utcáig, ahol levágták, megszüntették a közutat és nem lehet közlekedni, körbe lehet csak menni, onnan pedig csak földút van. Borzalmas állapotok vannak esőzés alkalmával. Mindig arra hivatkoznak, hogy amíg a vízelvezetés nincs megoldva, addig nem lehet megcsinálni az utat, ez így nem igaz, mert a többi párhuzamos utcát is térkövezték, azt azért nem tudná lemosni úgy az esővíz. A törökbálinti úton nincs járda, a gyerekek az úttesten közlekednek, mely nagyon életveszélyes, legalább az egyik oldalra csináljanak járdát.

 

Dr. Debreczeni Lórándné lakos: Elsősorban a parkolás miatt kért szót. A parkolóházban nem lehet megállni. Javasolja, hogy az első szintet tegyék fizetőssé, mert tarthatatlan, hogy sehol nem lehet megállni. A Szegfű utcában sokat közlekedik, nagyon rossz állapotban van az út, csupa kátyú. A járdákhoz annyit fűzne hozzá, hogy az Eperfa, Cseresznyefa, Ürmös úton sehol nincs járda, az úttesten kell közlekedni.

 

Töreki István lakos: 60 éve Érden él, véleménye szerint akkora fejlődés Érden soha nem volt, mint az utóbbi időben. Meg lehet nézni a főteret, az elmúlt 10 évben fantasztikus fejlődés ment végbe a városban. Szeretné megköszönni T. Mészáros Andrásnak az elmúlt időszakát, fantasztikus dolgokat csinált, megérdemli a tapsot, a munkája magáért beszél. Dr. Csőzik Lászlónak pedig gratulál a győzelméhez, és kívánja, hogy sokkal jobban tudja vinni a várost, sokkal többet csináljon és a következő választásnál őt is ugyanígy megtapsolják.

 

Kis Pálné Borbély Ágnes lakos: Van a városnak az útfejlesztésre valamilyen terve? 30 éve élnek Érden és 30 éve jár a sárban. Az Ürmös utcán volt felújítás az elmúlt időszakban, megcsinálták az utat és a vízelvezető árkot, melyet a fölé szórt murva betemetett, nem lehet látni, hogy mekkora gödrökben járnak haza. Egyetért polgármester úrral, hogy Érd úszik az avarégetés füstjében, kérdése, hogy az évi kettő zöldhulladék elszállításnál lesz-e sűrűbb járat? A szomszéd településeken hetente vagy havonta szállítják el.

 

Kőhalmi Józsefné lakos: A Tisztviselő telepen élők nagy problémája a kovácsüzem zaja, élhetetlen az élet. Négy utcával lakik odébb, reggel 6-kor erre a zajra kelnek és esete 9-kor még mindig zaj van a gépek miatt. A fémfeldolgozóból, melyet a Tolmács utcába terveznek, lesz valami? Azt is a lakóknak kell elviselni? Látta, hogy polgármester úr utazott a vasúton. A közelében lévő állomást kezdték 4 éve felújítani, amely rendkívül sáros, az állomás kinézete rendkívüli módon kifogásolható. A Jegyző utcába kirakták a 30-as táblát, melyet jobb esetben talán a lakók tartanak csak be. Nem lehet ez ellen, valamint az úton való parkolás ellen tenni? A Szent István híd két végén a lámpát kapcsolják ki éjszaka. Ott kell állni és nincs is forgalom, viszont a várakozó autók zaja zavarja az éjszakai pihenést.

 

Túri Ferenc lakos: Kérdése, hogy 2019. szeptember 26-án Parkvárosban volt egy lakossági fórum a parkvárosi közlekedésszervezéssel kapcsolatban. Három terület volt érintett: a Felsővölgyi, Törökbálinti és Szendrő utcai szakasza. A lakossági fórumon megjelent lakosok 80%-a a Szendrői és Sóskúti utcából jelent meg a fórumon, melyen egy közlekedési mérnök is jelen volt. Két nehezebb terület volt, az övéké volt a könnyebb terület, melyen szinte megegyezésre is jutottak, az ő részük néhány tábla kihelyezéséről szólt. Kérdése, hogy ez hol tart, folytatódik, volt erről már megbeszélés? A másik kérdése, hogy az M7-esnél van-e lehetőség, hogy zajvédő-falat meghosszabbítsák a Parkvárosi részen vagy megmagasítsák? Tudja, hogy nem a város kompetenciája, de lehet az autópálya mérnökséggel egyeztetni, az M7 mellett teljesen hallatszik az autópálya zaja. A házak előtt lévő régi, hatalmas fák kivágására hogy lehet engedélyt kapni, mert kértek már önkormányzati segítséget, azonban néhány ágat vágtak csak le, pedig javasolták a fa kivágását, mely a lakóingatlanra, illetve a járókelőkre is veszélyes. Ebben lesz változás?

 

Kaszás Gyula lakos: A mai nap már többször szóba került a Szent István híd. Utcájuk a híd hátrányait szenvedi el, mivel földút, mindkét oldalára ki van téve a célforgalom tábla. Amikor a hídon feltorlódik a forgalom, utcájukat használják menekülőútnak a gépjárművek, ez nyáron nagy porral jár, továbbá nagy kátyúk keletkeztek, mondhatni több ezer kátyú van. A gépjárművezetők figyelmen kívül hagyják a tiltó táblát. Több helyen próbálták a megoldást keresni, senki nem nyújtott eddig segítséget. A lakók kérik az utca lezárását, mivel ez régen is zsákutca volt, most pedig elviselhetetlen a forgalom és teljesen tönkretették a gépjárművek az utca minőségét.

 

Harmati Beáta lakos: Érd-Alsón érdekelné a beálló tetejének megjavítása, mert a várakozókra esős időben csöpög az eső, Érd-Felsőn pedig az otthagyott építési törmeléket és szemetet össze kellene takaríttatni. Kérdése, hogy az ellentétes oldalon mit építenek, miért vágják ki a fákat?

 

Harkányi Etelka lakos: Elmondja, hogy utcájuk nagyon keskeny, a Balatoni útról nyíló lejtős utca. A Kutyavári út felé elhelyeztek egy lámpát, a gépjárművezetők ott vágják le az utat, hogy ne kelljen várni. Évekkel ezelőtt saját költségükön megmagasíttatták a bejárót, hogy ne folyjon be a víz. Járda nincs, többször lefröcskölik a gépjárművek, semmilyen vízelvezetés nincs.

Hozzáteszi, hogy dr. Csőzik László, ha jól emlékszik alpolgármester volt, amikor a CBA-t eladták, tudja, hogy mi van annak a helyén? Érdliget központja, hogy nézhet így ki? Ő maga már többször hívta a Lidlt. Milyen szerződést írtak alá annak idején, nem kellett volna belevenni, hogy 5 éven belül meg kell építeni a Lidlt?

 

Dr. Csőzik László polgármester: Nem tudja, hogy miért nem építették meg, most idehívta őket a Városházára, hogy valami történjen, két áruháznak is létesülnie kéne, tudomása szerint vannak tervek, szembe kell nézni a plázastop szabályozással, mely nehezen teszi lehetővé, de nem lehetetlen. Azért hívta be őket, hogy legyen áruház, két tervet is bemutattak, tehát szeretnék megvalósítani.

 

Harkányi Etelka lakos: Az Érdi Újságban az volt, hogy 250 ezer forint visszajár az érdi lakosoknak, ezzel jól nyertek választást, sokan elhitték ezt. Ő maga felhívta a csatornázási vállalatot, azt mondták, hogy ennek visszafizetéséhez legalább 4 milliárd forint lenne szükséges. Örül, ha a 13.500 forintot visszakapja jövőre. Választást lehet ígéretekkel nyerni, ezt be fogják tudni tartani?

 

Dr. Csőzik László polgármester: Azon lesznek, és ezt komolyan gondolják.

 

Nagy Miklós lakos: Az iparűzési adó vonatkozásában tervez az önkormányzat emelést vagy változást? Jó dolog, hogy Érd fejlődik, sok családi ház épül, viszont, aki nem építhet családi házat, rendezni kellene az előírásokat, most már földkábel van előírva, de légkábel nem mindenhol van kiépítve, ezt egységessé kellene tenni, az anomáliákat egyszerűbbé és érthetőbbé kellene tenni. Évekkel ezelőtt elhangzott a nyilvános illemhelyek létrehozása. Kíván változtatni az önkormányzat az építési szabályozáson, mert káosz van ott?

 

Pilisi Sándor lakos:A közutakkal kapcsolatban szeretne kérdést feltenni. Nagy örömükre a Lőcsei és Szovátai út szépen megépült, burkolattal, szegéllyel, buszmegállókkal. Reggel azonban a busz után hosszas a várakozás, mert nincs buszöböl, így mindenki kénytelen kivárni a sort. Öt éve költöztek Érdre, akkor érdeklődött az útépítéssekkel kapcsolatban. T. Mészáros András akkor megnézte a listában, hogy a Börzsöny utcára mikor kerül sor, kiderült, hogy a 7 éves programban nincsenek benne. Úgy tudja, évente kétszer köteles az önkormányzat kátyúztatni, egész évben nem történt kátyúzás. Ez év májusában jelezte ezt a közútfenntartónak, azt mondták, hogy a 33. héten kerül az utcára sor, évente már csak egyszer van kátyúzás, októberig nem jöttek ki kátyúzni. Meg kell nézni, hogy novemberben már most, mennyire kátyús. Miért murvával, miért nem kőzúzalékkal kátyúznak, ha már nincs pénz utak készítésére? Sok ilyen helyzetű utca van, pedig ezen a környéken is sok lakás épült és gépjárművel közlekednek, járdáról már nem is beszélve. Ki akartak ültetni fát, hogy legyen porfogó, de nem ismerik a terveket, hogy lesz-e járda? A csatornával kapcsolatban nekik már nem 250, hanem 380 ezer forint volt a csatornázás díja, mely 21 hónap törlesztés után le is járt. Ők is 250 ezer forintra tarthatnak igényt? De már a 13 ezer forintnak is örülne. Kéri, hogy tegyék rendbe ezt a helyzetet és tájékoztassák az embereket.

 

Pajor Imre lakos: A Bagoly utcai rendelő mikor nyílik meg? A szemétszállító cég mikor költözik új helyre, vagy van erre esély? A vasútépítés már 3 éve folyik Érd területén, mikor fejeződik be, van erre egzakt információ? A Budai úton lévő vállalkozások, köztük ő is azzal küszködik, hogy nem tudnak forgalmat generálni, mert mások otthagyják reggel a gépjárművüket és délután érkeznek vissza, így más nem tud parkolni, pedig az iparűzési adó nagyobb összegben folyhatna be nagyobb forgalom esetén. A Budai útról az Ágnes vagy Ágota utat használják menekülő útként, van erre esély, hogy ezek az utak aszfaltot kapjanak. Sportra rátérve, szomorúan hallotta, hogy ma délelőtt a Közgyűlés tájékoztatást kapott arról, hogy a kézilabdások edzőcsarnoka nem fog megépülni, mert az MKSZ ezt a választ küldte. 3 éve húzódik ez a kérdés, mióta új vezető került oda, miért nem történt előrelépés. Ugyancsak nem történt előrelépés a focipálya esetében, ez hogy áll?

A városi tulajdonú cégeken el kellene gondolkodni, hogy holdingba szervezzék, ezáltal sokkal átláthatóbb és ésszerűbb irányítást lehetne elérni. Ami sokukat megdöbbentette, hogy a leköszönő polgármester és alpolgármester urak áthoztak olyan szabadság-felhalmozást, mely most kemény milliókba kerül. Hogyan történhetett meg, hiszen neki is, mint munkáltatónak kötelessége kiadni adott évben a szabadságokat, vagy maximum külön megállapodással következő év március 31-ig vihető át a szabadság. Nem érti, hogy mi történt? Nem volt iroda, aki ezt regisztrálja? Reméli, hogy polgármester úr, illetve alpolgármester urak a szabadságmegváltás összegét valamilyen közcélra fel fogják ajánlani. Szeretne arra is választ kapni, hogy a tanácsadói szerződésekkel kapcsolatban mi a helyzet, mert többféle információ kering, de a város közélete kapcsán fontos kérdés. További 15 témát felsorolt, melyet átad felhasználásra.

 

Borisz Lajosné lakos: Felvetése, hogy a Törökbálinti úton elkészült az új lehajtó, viszont a Törökbálinti út forgalma a Szövő úttól az Alsóvölgyi útig úgy megnövekedett, hogy nem lehet átkelni sem gyalogosan, sem gépjárművel. Aki megáll a buszmegállóban, lefröcskölik a gépjárművek. Az útról való lekanyarodás is veszélyes, valamint az is, hogy nincs járda. Korábban kaptak egy ígéretet, hogy 3 utcával arrébb lépcsős járdát csinálnak, de ez messze van. Miért menjenek odáig, ha nem ott laknak? A Kádár utca végén mikor készül el a Lidl? A Tetőfedő utcában nincs járda, ugyan van közvilágítás, azonban van olyan szakasz, ahol nincs, bár a burkolat is ráférne.

 

Veresné Borsányi Erzsébet lakos: Utcájuk egy része le van aszfaltozva, tőlük két háznyira van egy bölcsőde, ahol viszont nincs leaszfaltozva. A pedagógusok olyan mértékben túl vannak terhelve az iskolákban, hogy egyik kollégája 51 éves korában meghalt. Nem lehet azt mondani, hogy nem megy be ingyen helyettesíteni, mert akármilyen beteg valaki, akkor is be kell menni, vagy orvosi igazolást vinni. Az iskola nem tud felvenni tanárt, mert nincs tanár. A régi időkben számos pedagógusszállás volt, szeretné kérni, hogy a pedagógusszállások számát növeljék meg. 60 órákat tanítanak a kollégák, 32-t taníthat gyerekeknél és plusz még felkészül.

 

Polgár Tamás lakos: A Retro kocsmánál lévő átjárónál betonlapok vannak kibillenve, nem lehet normálisan közlekedni. A közvilágítás sem megfelelő, a közvilágítási oszlop másik irányába is szükség lenne világításra. A Stop-Shoppal szemben, a sétálóutcáról átérve a gyalogátkelőhelyen széles víztócsa van, mely télen le fog fagyni. Meg kellene oldani, hogy az a víz belefolyjon a víznyelőbe. A Sós Pékséghez ahogy mennek, a Katalin utcában van a pataknál egy feljáró híd. Meg kellene oldani, hogy legalább egy korlát legyen rajta. Az utakkal kapcsolatban: nincs buszöböl, olyan tanácsadókat kellene foglalkoztatni, akik értenek a munkájukhoz, és megmondják, hogy oda buszöböl fog kelleni.

 

Márton Ágnes lakos: Több éves probléma, hogy akár Százhalombatta felől az Ercsi útról az Intéző utcában kerülik el a gépjárművek alámpát. Utcájuk le van betonozva, a járdát még szülei csinálták. Több éve kérnek forgalomlassító megoldást, most az Intéző és Jegyző utca kereszteződésében nagyon sokszor volt baleset, szeretnének kérni egyirányúsítást, tudomása szerint már szóba került és 4 féle megoldási lehetőség merült fel. Szeretnék, ha ezt elfogadnák. A másik: az Intéző és a Velencei útnál szeretnének kérni egy gyalogos-átkelőhelyet, mert nem tudnak átmenni. A Kós Károly Iskola építéséből kifolyólag a szemközti telekre több ezer köbméter földet hordtak. Jelezték, takarítják az utat, valóban számíthatnak arra, hogy helyreállítják márciustól júniusig, de még idén télen az út melletti szakaszt közlekedésre alkalmassá kellene tenni.

 

Rabnecz Ernő, Rexónusz temetkezés: A köztemetővel kapcsolatban az előző városvetetés úgy, hogy még 4 cég működött Érd területén, egyetlen céget preferált, akit pályáztatás nélkül beengedett a köztemetőbe temetés-felvételi irodát nyitni, valamint pályáztatás nélkül 3 évre megkapta az ásás jogát is. Ez előtt a többi vállalkozó értetlenül állt. Továbbiakban nem érti, hogy működhet, hogy a cég közpénzt szed be, a ravatalozó bérleti díját szedi be, mely a temetkezési törvény szerint egyértelműen közpénznek minősül, melyet csak a temető üzemeltetésére lehetne fordítani. Az orvosi ügyelet is ezt a céget preferálja. Tulajdonképpen, az, hogy az érdi temetőbe elhunytakat tudjanak temetni, az orvosi ügyeleten keresztül nem hozzáférhető. Ezeket felül fogják vizsgálni az esélyegyenlőség érdekében legalább annyiban, hogy a többi cég is bele tudjon szólni?

 

Gara László  lakos: Problémája, hogy a Diósdi út végén a vízelvezetés nincs megoldva, a víz nemcsak az úton, hanem a járdán is ömlik végig, lehetetlen a közlekedés. A Balatoni útról lehajtó forgalom a kertjébe veri be a vizet, hiába oldják meg, hogy a kapun ne jöjjön be a víz. A Kakkukfű és Diósdi út sarkán csináltak egy vízelvezetőt, mely általában két esőzés után megtelik. Ezt csak egyszer látta, hogy kitakarították, azonban ismét meg van telve. A másik, melyet már többször megírt a facebookon is, hogy a Duna utcáról, ha jönnek a Pipacs utca felé, a vasúti kereszteződéstől nem tud benézni balra a védőfal miatt, valamint egy elektromos szekrény is takarja a kilátást.

 

Bozsik Miklósné  lakos: Érdligeten borzasztó állapotok vannak a kispostánál. Lesz ott valami lehetőség, hogy ott posta legyen? A kerekesszékkel közlekedők és babakocsisok nem tudnak oda felmenni, továbbá nagy szükség lenne ott rendes élelmiszerüzletre is.

 

Somogyi Judit lakos: Lakóhelyük gyönyörű környék volt, most pedig olyan mértékű az esztelen fakitermelés a telkeken, hogy ennek módját kellene találni, hogy ha odajön egy vállalkozó, ne irtsa ki a fákat, hanem gondolkodjon előtte, hogy mennyit tud megmenteni. A tölgyfák évről évre mennek tönkre, kellene egy határozatot alkotni, hogy a fákat mentsék meg, eszméletlen pusztítást folytatnak. A Meseház Óvoda játszótér részét kivéve, a környéken mindenhol betonos az út, a gyerekek mindennap szívják be a poros levegőt. Kérdése, hogy a közterület-felügyeletnek feladata-e az, hogy a roncs autók, melyek már hónapok vagy évek óta egy telek mellett állnak, elszállításra kerüljenek, vagy mi ennek a módja, hogy eltűnjenek? Nem lehet közlekedni sem tőlük. Korábban egy köbméter kihelyezett földért is felszólítást kaptak.

 

Czabai Balázs: Örül, hogy a természetvédelem felmerült, el kell mondani, hogy Érd városa csodálatos természeti értékekkel rendelkezik a Dunától, a Beliczay-szigettől és a Kakukk-hegytől, a Fundoklia-völgyig és még sorolhatná. Kéri, hogy ebben a kérdésben a város az elkövetkező 5-10 évre készítsen egy rövid-, közép- és hosszútávú programot, mert ezeket az értékeket, ha most nem védik meg, akkor a későbbiekben nem lesz rá lehetőség. Van egy civil háttér, Érden mintegy 75-80 Érdicum van, ilyen nincs még egy városban. Ha ezt nem támogatják, elmaradnak. Amit az előző vezetés elért, vegyék pozitívumnak, amit pedig lehet, fejlesszék tovább és éljenek a lehetőséggel.

 

Németh Antal lakos: Hozzáteszi, hogy 123 témát írt fel, melyből 122-t már érintettek, ezért egy témát szeretne a Közgyűlés figyelmébe ajánlani, hogy a 2015-öt megelőző ciklusban Érden nagyon jól működtek a részönkormányzatok. Kezdeményezi, hogy a Közgyűlés tűzze napirendre a témát, hozzanak létre legalább 6 részönkormányzatot a jelenlegi törvényi előírások szerint, ugyanakkor a Közgyűlés éljen újra felterjesztési jogával, hogy az önkormányzati törvénynek azt a passzusát, mely valamelyest korlátozta a részönkormányzatok működési lehetőségét, változtassák meg, kedvezőbb legyen, minél többen vehessenek részt az itt élő emberek közül a közös ügyek intézésében. Sok olyan ember van, aki szívesen részt venne a közélet munkájában.

 

Doma György lakos: A Modern Városok Program tartalmazta a viziközművek kivásárlását. Azt az információt kapta, hogy ez nem önkormányzati hatáskör. Volt a minisztériumban, ahol meg azt a választ kapta, hogy önkormányzati hatáskör. Az érdi víz és csatornadíjak az országos átlagnál 40%-kal magasabbak, hála a 2008-2011 körüli emeléseknek. Itt vannak a Duna parton és a környező települések, ahol nem az ÉTV a szolgáltató, majdnem a felét fizetik a díjnak. A vállalkozásokra Érden rátesznek körülbelül 50-60%-ot. Például Sóskúton és Tárnokon az önkormányzat csak 10%-kal kér többet a vállalkozóktól, ezt is Érden is elvárhatnák a vállalkozók. Felháborítónak tartja, hogy 40%-kal többet fizetnek. Az építményadóval kapcsolatban a 23 megyei jogú városból 19-ben nincs építményadó a lakosságnak, a fennmaradó 4 közül az érdi lakosok körülbelül annyit fizetnek, mint a másik 3 összesen. A cégek fizetik ott az építményadó jelentős összegét, nem a lakosság. Polgár Tamás úr említette a Retro helység előtti átjárást. Már tavaly is felvetette, hogy mi lesz, hiszen a Vörösmarty Mihály Gimnázium és a Marianum Általános Iskola közelében parkolót nem építettek, itt pedig még a 30-as években lerakott járda van, a járólapok elállnak, babakocsit tolni nem lehet ott. A központban jó pár társasház épül, tudomása szerint az építési szabályzat tartalmazza, hogy mekkora zöldterületnek kell minimálisan lenni, ezeknél a házaknál egy négyzetméter zöldterület sem valósul meg, még fű sincs, a házak mellett kizárólag parkoló van.

 

Egri Valéria lakos: A Kamilla utcával szemben van a Kutyavári úton lévő óvoda, amikor hozzák, illetve viszik a gyerekeket, az utcában élőknek komoly gond hazajutni, mert nem lehet közlekedni. Tudomásul kell venni, hogy Érdligeten keskenyek az utcák, arról nem is beszélve, hogy nincs sehol járda, az 50-es években pedig mindenhol árkok voltak, melyek elvezették a vizet. Hiába van a Kutyavári úton már csatorna, a Kamilla utca feletti részekről esőzés idején lehordja a víz a hordalékot és eltömíti a már megépített csatornahálózatot. Sokat gondolkozott, hogy lehetne kedvezőbbé tenni a környéket, hiszen vannak gyalogosan közlekedők is. A mellettük lévő utca már egyirányú, a Kamilla utca ellenkező irányban történő egyirányúsítása megoldás lehetne a felvetett problémára. Valóban volt fejlődés, de tovább kell fejlődni az itt lakók érdekeinek megfelelően és véleményük figyelembevételével, hogy kellemesebbé tegyék a városban tartózkodást.

 

Eőry Eszter: Sok idős ember véleményét tolmácsolja. A Budai úton van a Pennyhez egy zebra, azonban az időseknek az átkeléshez több idő szükséges, kérték a gyalogosokra vonatkozó zöld jelzés idejének hosszabbítását. A környéken, a közterületen sok fa van, az idősek nem tudják az ELMŰ hálózatba belógó fákat metszeni, a Blanka utcában kéri ennek megoldását. A Bolyai Általános Iskolából korábban továbbított egy levelet az igazgató asszonytól, hogy szeretnék, ha a Béke téren lenne gyalogosátkelő, tehát a Budai út 22-24., illetve a Béke tér 3-6. közötti részen, mivel a szervizúton egyáltalán nincs.

 

Vida Tibor lakos: Az előtte szólók 90%-a az úttal, járdával, közlekedéssel kapcsolatos felvetéseket vetette fel, felvetődött benne, hogy Érd költségvetésének 90%-át erre kellene fordítani. A Gyöngyvirág u. 30-32. környékére folyik a környező utcák vize, tele kátyúval, megáll a víz, meg kellene oldani a csapadékvíz elvezetést ezen a részen különösképpen. Mintegy 150-200 méternyi árok kellene, mely a csapadékot elvezetné. Ez nem lenne nagy költség.

 

Horváthné: Több problémája is van, az egyik a József tér, aminek a bejárásán is találkoztak. Attól félnek, hogyha a Tárnoki utat elkezdik csinálni, akkor a forgalom oda fog terelődni. Állítólag van ott egy kamera, ami meg tudná nézni, hogy milyen forgalom van ott reggel 8-tól. Kérdezi, hogy a háztetőről az esővizet ki lehet-e vezetni az utcára? Nincs árok és az utcából már két lakó is odavezeti a vizet. Nagyon jó minőségű fehér követ kaptak az utcára Donkó Ignáctól, nem porzik, de kicsit igazgattak rajta, letolták és most rajta van a sár. Kérdezi, hogy aki új házat épít, azt miért nem lehet járdaépítésre kötelezni? 1979-ben a tanácstól kaptak betont és az egész utca megcsinálta belőle a járdát. Foglalkozzanak az utcával – ezt kellene tudatosítani az emberekben, törődni kellene ezzel is. A László utcában van árok, de rohad benne a víz, ki kellene tisztítani. Sokan panaszkodnak az iskoláknál, hogy nincs, aki átkísérje a gyerekeket. Kérdezi, hogy hol van ilyenkor a Polgárőrség, mire kapják a pénzt?

 

Lakos: Javasolja, hogy a kérdésekre az Érdi Újságban válaszoljanak. A Tetőfedő utcában nem csak a közvilágítás rossz, egyáltalán nem tudnak az öregek közlekedni. Nemcsak járda nincs, hanem lehetőség sincs. Van olyan lakos, aki olyan kocsibehajtót csinált, hogy beépítette a járda lehetőségét. Oda kellene figyelni, hogy a közterületet ne építsék be.

 

Hajdúné Kopor Erzsébet: Kérdezi, hogy a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény több hónapos városlistájának csökkentése érdekében tesznek-e valamit?

 

Szilasi Györgyné:Szokás szerint a csatorna ügy miatt jött. Ha más bank utalta volna a pénz, akkor annak 18.000 Ft-tal több volt a hozama, mint neki. Olyan igazolást adott ki az OTP, hogyha összeadja, akkor nem olyan összeg jön ki neki. Az összeset kérik, mert ha nem fizetik ki, akkor ugyanúgy lopnak tőlük, mint az előző ciklus.

 

Lakos: Amikor megcsinálnak egy utcát, akkor a fedlapokat 3 cm-rel lejjebb rakják, hogy észrevegyék, hogy út van ott. Ellenőrizni kellene a vállalkozókat, hogy jól csinálták-e, hanem jól, akkor a saját pénzén újra kellene csinálnia. Régen feleltek az utak minőségéért, most mindenki csinálja, mert ért hozzá, pedig nem értenek hozzá. Javasolja, hogy ha járdát csinálnak, akkor mellé kerékpárutat is csináljanak. Nem tudja, hogy a Polgárőrség micsoda, nem lehet őket látni az utakon. Kérdezi, hogy mennyi a Polgárőrség éves költségvetése?

 

Dr. Csőzik László polgármester: A város 20 millió Ft-ot adott nekik.

 

Lakos: Kérdezi, hogy mire használják a pénzt, esetleg benzinre használják?

 

Polgár Tamás lakos: A közvilágítást szerinte úgy kellene beállítani, hogy ne időkapcsoló, hanem szürkületkapcsoló legyen. A Központi Ügyeletnél, a körforgalomnál szerinte lehetőség lenne egy helikopter leszálló létesítésére.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Valaki segítsen, hogy honnan teremtsék elő ezekre a pénzt.

 

Lukács András: Megköszöni az előző polgármester úr munkáját, megköszöni dr. Csőzik Lászlónak, hogy elvállalta ezt a szép feladatot. Azt hiszi, hogy nem kis feladata lesz neki a közeljövőben. Nagyon sok panasz elhangzott, de senki nem mondta, hogy például fel tud ajánlani 10 ezer vagy 20 ezer forintot, hogy előtte a járda, vagy bármi meglegyen. 1974-75-ben az ifjúság nekiállt járdát építeni, a városvezetés biztosította a betont. Az Érdi Mentőállomást a Volánbusz dolgozói kezdeményezték és dolgoztak a megépítésén a műszakjuk után. Nagyon sok panasz hangzott el most is, de például a pénzről senki nem beszélt. Javasolja a városvezetésnek, hogy több vállalkozót hozzon Érdre, hiszen ha több pénz van, akkor nagyobb lehetőség van.

 

Weisz Gábor: Az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola felújítása felől érdeklődik. A Modern Városok Program kapcsán, a www.erd.hu oldalon a legfrissebb bejegyzés 2017-es. Jó volna látni, hogy a Modern Városok Program keretében felsorolt program hogyan áll. A Martinovics Ignác utca nem aszfaltos, elég sötét utca, elég hosszú utca és a közvilágítása nem megfelelő.

 

Nagy Miklós Tibor: Családi ház építése nem olcsó mulatság, ezért is mondta, hogy ezt a káoszbirodalmat meg kell szüntetni. Szerinte nem azért fizet adót se ő, se a cége, hogy utána még tegyen be a közösbe, hogy legyen járda és út. A helikopter nem egyszerűen megoldható kérdés.  A város fizikai adottságait szerinte egyetlen Közgyűlés se fogja tudni megoldani. Érd egy speciális földrajzi helyen fekszik, a víz pedig nyilvánvalóan a magasabb pontról lefelé megy. Tény és való, hogy a csapadékvíz elvezetést meg kell oldani, a csatornázást pedig be kell fejezni.

 

Törek István: Javasolja végigjárni a várost és ahol nincsen árok, ott a lakót felszólítani, hogy bizonyos időn (pl. 3 hónapon) belül létesítsen ott, mert előtte biztosan volt ott, amit betemetettek.

 

Szilágyi Márton: Nem tudja biztosan, hogy Érden valóban 100 %-ban megtörtént-e a csatornázás?

 

Dr. Csőzik László polgármester: Nem 100 %-ban történt meg, hanem közelítőlegese 100 %-ban.

 

Szilágyi Márton: A Judit utca például kimaradt a csatornázásból. Kérdezi, hogy számíthatnak-e arra, hogy valamikor ők is felzárkóznak Érdhez. Szerinte is nagyon sok a siránkozás, de mindenki tehet rengeteget a saját környezete érdekében. A feleségével és a kislányaival már 10 éve szedi a szemetet a környékükön és szerinte jobb érzés így hazamenni.

 

Szilasi Györgyné:Csatornaügyben járt a Tököli járásbíróságon, ahol megemlítette az építményadót és hogy ezek után még a lakóknak kell az utcán vágni a füvet, szedni a szemetet, söpörni a járdát, akkor közölték, hogy ez kettős adóztatás és szabálytalan. Volt olyan magyar település, ami szinte csak lejtős utcákból áll, mégis fejenként 110.000 Ft-ból meg tudták oldani. Meg lehet nézni, hogy Érden ahol nagyon sok pénzt elkértek, hogy néz ki. Semmit nem tettek rendbe azóta.

 

Lakos: 1970-ben úgy költöztek Érdre, hogy kórház fog itt épülni. Sokat fejlődött a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény és az orvosi ellátás, de az idős betegeket így is a főváros kórházaiba kell vinni. Nagyon keserves dolog, hogy az érdieknek oda kell bejárni. Felháborodva vette tudomásul, hogy a dél-budai kórházat nem akarják megépíteni. Kérdezi, hogy mi lenne, ha Érd határában építenék meg. Sok pénzbe és időbe kerül, hogy bejárjanak a fővárosi kórházakba a hozzátartozóikhoz.

Lukács András: Sürgős esetben igenis kell a mentőhelikopter leszálló, mert a közlekedés nem egyszerű. Az embereknek társadalmi munkában is össze kellene fogniuk, mert mindenki a kényelemben szeret ülni. Ő is szeret, de ha tenni akarnak ezért a városért, hogy szebb legyen, akkor maguknak is tenniük kell, nemcsak otthon ülni a babérleveleken.

 

Dr. Csőzik László polgármester: A legnagyobb baj, hogy a város szegény, nincs igazán erős helyi gazdaság. Az elmondott panaszok egytől egyik jogosak. A város helyi adóbevétele kb. 4,5 milliárd Ft, ami a helyi iparűzési adóból jön be (kb. 2,5 milliárd Ft), az építményadóból (kb. 1,2 milliárd Ft), van a gépjárműadó itt maradó 40 %-a és a telekadó. Ennyiből és a normatívákból tudnak gazdálkodni. A város így tehát kb. 14-15 milliárd Ft-ból gazdálkodik, amibe nem számította bele a Modern Városok Program pénzét, illetve egyéb európai uniós támogatásokat. Ebben az összegben benne van az alkalmazottak bére, üzemeltetési költségek, stb. Mindig az a kérdés, hogy mennyi a szabadon felhasználható összeg. Érdemi előrelépés akkor lehet, ha a Modern Városok Programot végigcsinálják és lenne folytatása. Nagyon fontos, hogy 2006-tól megyei jogú város lett Érd, amire szerinte egyáltalán nem volt alkalmas a város, hiszen 1979-ig még falu volt. Akkor senki nem értette, hogy mi haszna lesz ennek, akkor még az volt, hogy az illetékbevételek fele itt maradt, ami kb. 150 millió Ft volt. Mit ad az élet, a mostani kormány kifejezetten a 23 megyei jogú városra fejlesztett ki programcsomagot. A fejlesztések, az épületek itt maradnak. Az elkövetkező napokban fog tárgyalni az illetékes minisztériumokkal a 70.000 érdi nevében. A Modern Városok Programot folytatni kell, a meglévő projekteket le kell zárni. Szeretné, ha ez a program folytatódhatna. Mire is van a legnagyobb igény a városban? Útra és járdára. Az 1930-as években megindult a város növekedése, amit nem kísért az infrastruktúra fejlesztés. Óvoda, iskola létrehozása kötelező, ezekre elment a pénz, a helyi gazdaság pedig nem jött létre. Ez a legnagyobb baja a városnak. A rendszerváltáskor a környező települések polgármesterei észlelték a lehetőségeket és elhúztak Érd mellett. 2002-ig az volt a hivatalos városi politika, hogy ez egy alvó város, ide ne jöjjön ipar, hagyják nyugodtan az embereket, legyen ez egy nyugodt és csendes város. Ők se szeretnék, hogy hangos város legyen, de kell adóbevétel. Meg kellene duplázni az iparűzési adó bevételt, mert ami most van, az erre elég. Ha jól tudja, akkor Budaörsnek 10 milliárd Ft iparűzési adó bevétele van és kb. 28.000-en laknak ott, és ott az alapvető infrastruktúrán felül is minden megvan. Nagyobb Érd lemaradása Budaörshöz képest, mint Magyarország lemaradása a nyugat-európai átlaghoz képest. A felsoroltakra Isten pénze nem lenne elég, de megpróbál helyt adni ezeknek az egyébként jogos igényeknek. Ő és a frakciója akkor lesz sikeres, ha megpróbálják ezt a bevételhalmazt növelni. Az építményadót nem lehet már tovább húzni és megígérték, hogy az időseknek elengedik, és ezt teljesíteni kell, nem csak a csatornapénzt, különben megbuknak a választáson. 5 év múlva úgy szeretnének indulni, hogy teljesítették az ígéreteiket, még ha nehéz is lesz. A cél az iparűzési adó bevétel növelése. Érdnek a déli irányban vannak területei, amire kapnak is pénzt, benne van a Modern Városok Programjában gazdaságfejlesztési-ipari övezet létrehozása, vállalkozói falu. A folyamat elindult például a Gulyás tanya területén, illetve a TESCO mellé az AVL is elkezdte az építkezést. Ez kb. 100 millió Ft adóbevételt fog jelenteni a városnak, ilyenből kellene még több. Befektetőket kell idehozni, de már most el kell kezdeni a munkát, mert több év mire felépül és mire itt fognak adózni. A területek zöme magántulajdonban van és nehéz botránymentesen intézni a felvásárlást. Megpróbálják a pályázati lehetőséget kihasználni. A jövő héten Brüsszelbe utazik, hogy direkt vonalon egy innovatív városprojektet elhozzon. Minden lehetőséget meg kell ragadni. Esetleg egy nagy befektető is elég lenne, de a ciklus elején kell elindítani, hogy termőre forduljon. Azért indult a választásokon, hogy a lakosokkal együttműködve részvételi demokráciát valósítson meg. A felmerült igények kb. negyedére azt tudja mondani, hogy csak az elszántság hiányzik, hogy megvalósuljanak. Egy-egy gyalogátkelőhely létrehozása több millió Ft-ba kerül, ami őt is megdöbbentette, rendesen meg kell tervezni, járdalétesítés, stb. Budapesten a közvilágítást úgy rendelték meg, hogy a Nap járásával fél órával korábban, illetve fél órával később kapcsol ki, ami Érdnek kb. 30 millió Ft-jába kerülne és ennek fél év az átfutási ideje. A város kézilabda csapata sikeres, de a városnak ez sok pénzébe kerül, éves szinten majd 400 millió Ft. 10 év alatt igazi sikersportága lett a kézilabda Érdnek, de biztosan sokan gondolják úgy, hogy a kézilabdára költött pénzt lehetne útépítésre, járdaépítésre használni. Gondoljanak bele, hogy a helyébe mit tennének, Építse le a sportágat és költsék másra a pénzt? Másrészről erre a sikersportágra sokan kíváncsiak és ez egy érték. Sok időt tölt a hivatalban, de például nem látja, hogy a Modern Városok Programból hogy fognak még sikeresebben kijönni, mert azzal támadták, hogy le fogják állítani a fejlesztéseket. Eszük ágában sincs, ezeket fogják továbbvinni.

 

Horváth Andrea, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője: Tudják, hogy a csatornázási munkák befejeztével az útépítésre kell sort keríteni. Elmondja, hogy igazodniuk kell a megjelenő pályázatokhoz. A nagy forgalmú csomópontok esetében négy csomópont esetében már a kivitelezővel leszerződtek. A Csaba utca és a Diósdi út kapcsolatánál már épül is a csomópont. A Gellért utcánál, a Riminyáki úton is elkezdődött a csomópontépítés. A Soós pékség – Felső utca csomópontnál forgalomtechnikai táblázással és gyalogátkelőhely építéssel lesz megoldva a terepviszonyok miatt, a Zeneiskola előtt pedig parkolóépítés is lesz. Az Elöljáró utcán és Velencei úton ideiglenes lámpa működik, nem megoldható, hogy ezt éjszakára kikapcsolják. Ez a csomópont a negyedik kivitelezővel megkötött szerződés, itt a munkák rövidesen megkezdődnek, a végleges forgalomirányító lámpát már ki lehet kapcsolni éjszakára. Újabb négy csomópont pedig tervezés alatt áll: Zámori úton kettő, az egyik a Vadlúd utcánál, a másik pedig a Fehérvári úton. Itt körforgalmú csomópontot építenének ki. A Törökbálinti út az Iparos út és a Felsővölgyi út között meg fog újulni. A Szövő utca utáni szakaszon nincs járda, régóta próbálják megoldani, a töltést megszélesítenék és oda egyoldalas gyalogos járda készülne, a Szövő utcánál pedig lámpás csomópont épülne, a Felsővölgyi útnál pedig körforgalom létesülne. Ezek a tervek és ezek állami utakon vannak, tehát a NIF Zrt. fogja kivitelezni. A Fűtő utca – Sóskúti út kereszteződésében jelzőlámpa által irányított csomópont tervei készülnek. Gyalogátkelőhely nyolc helyszínen van tervbe véve, ehhez forgalom- és gyalogosszámlálás szükséges. Sok feltétele van egy gyalogátkelőhely kijelölésének. Negyven helyen engedélyezte a hatóság a megvalósítását, ebből választottak ki most nyolcat megvalósításra. Tervezési és kivitelezési költsége van ezeknek. Készül az összekötő vágány Érd-Felső és Nagyállomás között, amit a NIF Zrt. végez. A 40-es vasútvonalat még építik. A Vörösmarty Mihály utcai vasúti átjáró nem működik, mert a kivitelező alvállalkozója nem tudta elkészíteni időre a biztosító berendezés beüzemelését, többször módosított határidőt, jövő nyárra várható az átadása. Nagyon veszélyes a biztosítóberendezés hiba. A felvonulási utaknak, a Csalogány utcának és a Nagyállomás környékének a rendbetételét folyamatosan kérik a kivitelezőtől. A felvonót is állandóan megjavítják, másnapra tönkreteszik, hiába van ott kamera. Nagyállomáson is lesz lift, arra is figyelni kell majd. A Diósdi úti aluljáró feletti sétány MÁV üzemeltetésű. Próbálták kitiltani az autókat, nem sikerült. Parkosítással is próbálkoztak, virágládákkal, de azokat meg odébb tologatták, hogy parkolhassanak. Az ÉSZC Kós Károly Szakgimnázium és Szakközépiskolánál építkezés zajlik, ideiglenes depó a Képviselő utcai játszótér mögötti terület. Az Intéző utca murvázására, padkásítására sort fognak keríteni. A Jegyző és Intéző utcára, a Felsővölgyi utcára, a Szilfa utcára és környékére, illetve a Szendrői utcára elkészültek a forgalomcsillapítást célzó tervjavaslatok. Az Alsó utcára a járdapályázatot megnyerte az önkormányzat, a Budai úti körforgalom (lakótelep) és a szakorvosi rendelő közötti szakaszon, az Alsó és a Felső utca vonatkozásában. A Búvár utcában megkezdték az általános iskola építését, addig az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola felújítása nem indul meg, majd ha a Búvár utcai általános iskola megépül, ami még kb. 2 év, akkor az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskolából átköltöznek oda és dönthetnek az épület átalakítását, felújítását érintően. A Bagoly utcai Egészségház megépült, az átadás-átvétel folyik és reméli, hogy 2020. januárban átadhatják az üzemeltetőnek.

 

Dr. Csőzik László polgármester: A Budai úti parkolás politikai kérdés, amit rövidtávon díjasítással lehet megoldani, hosszútávon pedig például a Stop Shop parkolóházára újabb két emelet ráépítésével, mert állítólag annyit még elbírna. Túlzsúfolt a Budai út, olyan mintha Budapesten lennének.

 

Horváth Andrea, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője: A Budai úti parkolással kapcsolatban megjegyzi, hogy főútra nem tolatnak ki, szervizúttal lehetne megoldani. A Rossmann és a McDonald’s gyorsétterem között parkosítanának. A Diósdi út – Budai útkereszteződésében lévő körforgalom turbósodna, a TESCO felől, illetve az aluljáróból kihajtva lenne plusz sáv, amivel az aluljáróba be lehet menni, a Tárnok felől pedig bypass lenne, a gyalogátkelőt pedig eltolnák. A tavaly decemberi Közgyűlésen elfogadott Érd Megyei Jogú Város Útfejlesztési Koncepciójának továbbfejlesztéséről szóló határozat végrehajtására a jövő évben fog sor kerülni, elkülönítették rá a pénzt. Ez a döntés tartalmazza többek között a Szovátai utca járda, és az Ürmös/Csaba utca járdaterveztetését is.

 

Fehérné Tölgyesi Ildikó főépítész: 2018-ban a HÉSZ-ből átkerült a településképi rendeletbe az a szabályrendszer, mely azt célozza, hogy a légkábelek száma a lehetőségek szerint csökkenjen. Vannak a közterületre vonatkozó szabályok és vannak a közterületről a magáningatlanok ellátására vonatkozó szabályok. Közterületeken az ELMŰ-vel való közreműködéssel azt alakították ki, hogy az újonnan beépülő terület – amiből Érden kevés van – ott csak földkábelbe lehet az elektromos vezetéket elhelyezni. Ilyen például a Faműves utca. Ezen túl a kiemelt főútvonalak mentén, illetve a Városközpontban, Ófaluban, a Bem téri alközpontban vannak lehatárolva olyan területek, ahol, hogyha az ELMŰ vezetékkorszerűsítést folytat, akkor a vezetéket föld alá helyezi. Az a tapasztaltuk, hogy ezt be is tartja a szolgáltató. Az egyéb kertvárosi utcákban, ha olyan az oszlophálózat, hogy egy újabb vezetéket kell felrakni és van meglévő oszlophálózat, akkor ott kerülhet a levegőbe az elektromos vezeték. A szabályok szerint már 2010 óta, ha a magáningatlanok beépülnek, és új ingatlanbekötés válik szükségessé, azt csak földkábelben lehet bevezetni, még akkor is, hogyha a közhálózat légvezetékes. Ebből keletkezett sok probléma, hogy ez 2010 óta szabály, az ELMŰ pedig mégis sok esetben az építtető kérésére bekötötte ezt légvezetéken, hiszen annak rövidebb az ügyintézési határideje és olcsóbb is. Az ELMŰ mostanában gyűjtötte össze a hatásterülete alatt lévő helyi szabályokat. Az építtetőknek is hozzá kell szokniuk, hogy hamar, az építkezés kezdetekor el kell kezdeni az ügyintézést, mert ennek az ügyintézési ideje hosszabb időt vesz igénybe. A mellékutcákban többnyire kertvárosi lakóingatlanok vannak. Építkezésbe egyre egyszerűbb belekezdeni az utóbbi időben, egyre kevesebb építkezéshez kell építési engedély. A legtöbb esetben lakóépület építéséhez elegendő ez egyszerű bejelentés megtétele. Ha valaki pl. régebbi építésű nagyméretű lakóházat vásárol meg és ott belső átalakítást végez, akkor se építési engedély, se egyszerű bejelentésre nincs szükség, de a HÉSZ szabályait ekkor is be kell tartania. Kertvárosi lakó (Lke) övezeti besorolásban található ingatlanon - amiből sok van Érden - az a szabály, hogy bármilyen nagy az ingatlan, maximum két lakást lehet építeni rá. Többlakásos társasházak az intenzívebb településközponti vegyes (Vt) övezetekben épülhetnek, melyek döntő többségben a főútak mellett és a városközpontban, az alközpontokban találhatók. Érden olyan szabály van, hogy a parkoló autók száma, a lakások számának a másfélszerese. A jövőben szeretnék szigorítani a HÉSZ-t, hogy ennek bizonyos részét épületen belül, vagy terepszint alatt kelljen elhelyezni. A Tolmács utca és a vasút között van egy háromszögszerűen kiszélesedő magánterület (kb. 9,5 ha terület), ahol a Loacker Holding Kft. kíván hulladékgyűjtéssel és továbbszállítással kapcsolatos telephelyet létesíteni. A MÁV erre a területre tudna vasúti szárnyvonalat vezetni és így vasúton szállítanák el innen a deponált hulladék nagy részét. A gazdaságfejlesztési szándékukat Telepítési Tanulmánytervben és környezetvizsgálati munkarészben is bemutatták, melyet a Közgyűlés a 35/2019 (II.28.) számú határozatával támogatott. A tervek szerint itt a hulladékokkal semmiféle beavatkozás, vagy azoknak a további átalakítására nem kerülne sor, összegyűjtenék és továbbszállítanák. A Judit utca, Júlia utca, Kerülő utca és M6-os autópálya közti, kb. 50 ha-os terület szabálytalan telekstruktúrával és utcarendszerrel régen kialakult, un. kiskertes terület. Sok telek még úttal sincs feltárva, vagy ha van ott út, akkor az nagyon keskeny. Nagyon nehézkes az ottani ingatlanok megközelítése. Addig, amíg ezeken a területeken kis kertes, hétvégi kertes ingatlanok voltak, addig rendben is volt, hiszen üdülőövezet besorolásúak voltak, majd 2003-ban került kertvárosi lakóövezeti besorolásba és bekerült a szabályozásba tömbös lehatárolással, telekalakítási kötelezettség megnevezéssel. Ez egyfajta elő munka, amiben a telkeket olyanná kell alakítani, akár a tulajdonosok közötti cserével, hogy minden teleknek meg kell felelnie az övezeti előírásoknak mind szélességében, mind nagyságában. A szabályozási terv sok helyen tartalmaz ezen a területen jelentős mértékű utcaszélesítést, vagy kialakítást. Itt nem is elő közművesítésre, hanem még azelőtti lépésre lenne szükség. Ez az oka, hogy pl. ezt a területet nem lehetett csatornázni. Az ingatlantulajdonosoknak össze kell fogniuk és egy lépésben ki kell alakítani telekalakításokkal a megfelelő utcaszélesítést. Javasolja a lakóknak, hogy jöjjenek be a Főépítészi Irodára és beszéljék meg a teendőket. A vasút - 30-40-es vasútvonalak összekötése - nemzetgazdaságilag kiemelt beruházás, a településrendezési eszközöket módosítani szükséges e tekintetben.

 

Dr. Csőzik László polgármester: A zöldjárat sűrítése prioritást élvez. A házhoz menő darálást beindította a szolgáltató. Elmondja, hogy a Főtéren adventi sokadalmat szerveztek korcsolyapályával, árusokkal. Amennyiben kérdés, észrevétel, hozzászólás nincs, bezárja a Közmeghallgatás ülését, megköszöni a részvételt.

 

 

 

A Közmeghallgatás 20:05 órakor ért véget.

 

 

K.m.f.

 

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                            Dr. Csőzik László

                jegyző                                                                                          polgármester

 

 

 

 

 Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. november 28-i közmeghallgatásán feltett kérdésekre az alábbi válaszokat adom:

Kérdés:

Pető Jánosné: Véleménye szerint az Érdi Újság az utóbbi időben pozitív irányba változott, ennek köszönhetően az újság 6. oldalán vette észre a közmeghallgatás ülését, a mai újságban ez a 17. oldalon volt. Kéri, hogy ezek a közérdekű dolgok lehetőleg az újság elején jelenjenek meg. Jónak tartja az összeállítást, viszont még hiányolja a képviselők elérhetőségeit.

A közlekedéssel kapcsolatban elmondja, hogy nehéz az átjutás, nagy a dugó. Kérdése, hogy a Vörösmarty utcánál a vasúti átjáró meddig lesz lezárva, mikor nyitják meg, mert nagy szükség lenne erre a város központjának tehermentesítése szempontjából.

Gyalogos és gépjárművezető szempontjából is úgy látja, hogy a gyalogosok rendkívüli módon feltartják a forgalmat a városközpontban, nagy szükség lenne egy gyűjtőlámpára, közlekedésileg kellene ezzel valamit kezdeni.

Szép a központi körforgalom, ehhez képest a gyógyszertár oldalán nincs parkolási lehetőség. Konzultáljanak akár Budaörssel, vagy Tatán is megoldották a központban a parkolási lehetőséget. Akár fizetőssé lehet tenni, mert képtelenség ügyet intézni a bankokban vagy a gyógyszertárban. Felhívja a figyelmet arra, hogy az utóbbi időben az Erste bank oldalán lévő parkoló részen némely autósok az eladó autókat ott parkoltatják, holott így is kevés a parkolóhely.

A Tesco nagy körforgalomban a 6-os út felől elképesztő módon megáll a víz a körforgalomban, járhatatlanná válik, a sávokat sem látni.

Az új vasúti híddal kapcsolatban elmondja, hogy többen eltévesztik az utat, mert nincs sehol jelzőtábla, hogy ott van a hídhoz a bejárat. Ha átmennek a hídon, szeretné, ha egy utcatáblát kihelyeznének, hogy a Rákóczi úton lehet lehajtani, bár a behajtani tilos táblák észlelhetőek.

Amikor Érd Város, illetve több város megkapta az pénzt a Modern Városok keretében, az újságban megjelent egy cikk, látványtervekkel alátámasztva, hogy ott lesz egy fürdő, bár tudja, hogy a volt termálfürdőt eladták, de Érdnek ott a termálvize, jó lenne, ha valamit csinálna a város, hogy ne kelljen máshová menni fürdőbe.

Válasz:

Vörösmarty utcánál a vasúti átjáró meddig lesz lezárva: A Kivitelezőn kívül álló okok miatt nem valósulhatott meg a Főnök utcai átjáró 2019. 12. 09-re tervezett megnyitása a közúti forgalom számára. Ugyanakkor a tájékoztatásuk alapján 2019.12. 13-án, pénteken várhatóan megnyitásra kerül az átjáró, amely már megfelelően fog üzemelni, és a kétvágányú vonatforgalom is beindulhat. Városközpont közlekedési és parkolási helyzet:  a Modern város Program keretében elkészült egy engedélyes terv a Budai-Diósdi úti csomópont meglévő körforgalmának bővítésére, melyben új helyre kerülnek a gyalogosátvezetések és a parkoló állások is megújulnak.  A városközpontban az ott lévő üzletekhez, irodákhoz lakásokhoz (lakótelep) képest kevés a rendelkezésre álló közterületi parkolóhely. A Budai út szélessége nem teszi lehetővé, hogy ott szabályos parkolósáv kerüljön kialakításra. Korábban (2008.) készült tanulmány a városközponti parkolási helyzet vizsgálatára, a létesítés lehetőségeinek feltárására, a fizetős parkolási rendszer bevezetésére. Akkor az a döntés született, hogy a fizetős parkolás bevezetésére akkor lesz lehetőség, ha a szabályos parkolóhelyek kiépülnek. A városközponti közterületeken erre a hely szűkössége miatt minimális lehetőség van; a helyzetet valószínűleg parkolóház, vagy terepszint alatti parkoló létesítése oldhatja meg; a hely kijelölése, kialakítás módja, a beruházás finanszírozója (önkormányzat vagy magán beruházás) még a jövő feladata.

A Tesco nagy körforgalomban a 6-os út felől elképesztő módon megáll a víz a körforgalomban, járhatatlanná válik, a sávokat sem látni: a jelzett terület nem Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának kezelésében van, de a hivatal illetékes irodája felveszi a kapcsolatot az üzemeltető Magyar Közút Zrt-vel a probléma megszüntetése érdekében. Szent István híd: a hivatal illetékes irodája kihelyezteti a hiányzó utcanév táblákat. Az uzemeltetes@erd.hu e-mail címre várjuk a hiányzó utcanév táblákkal kapcsolatos bejelentéseket. Ófalu-termálkút: A Modern Városok Program keretében lehetővé vált, hogy az ófalusi régi, elavult hideg és meleg vizes kutak helyett új kutakat létesítsen a város. Az új hideg vizes kút látja el a megújult kútházat, a meleg vizes kút a Molnár utca végén, a régi téglagyári terület bejáratánál található. A város tulajdonában lévő volt téglagyári területen a Modern Városok program keretében rekreációs, turisztikai fejlesztés tervei készültek, melyhez akár második ütemként a meleg vízre alapozott fürdőfejlesztés is megvalósulhat ezen a helyen a környezet és természetvédelmi szempontok figyelembe vételével.    

 Kérdés:

Pollák János: Dr. Asztalos Éva és Fülöp Sándorné bátorítására állt ide a problémájával, szeretne felolvasni egy levelet. Elmondja, hogy saját telkére folyik be a Csobánci utca komplett esővíz mennyisége. A problémával már korábban megkereste Fülöp Sándornét, aki intézkedett és az önkormányzat műszaki osztályát is bevonva, két szikkasztót alakítottak ki a háza előtti részen, de sajnos a probléma továbbra is fennáll, további intézkedések nem történtek. Saját költségére homokzsákokat is kihelyezett, de a probléma ezzel sem szűnt meg. A választások után megkereste problémájával dr. Asztalos Éva képviselőt, aki készségesen állt rendelkezésére, megtekintette az általa készített videofelvételt, melyet egy esőzés körülményeiről küldött el neki e-mailen. Volt bent a Polgármesteri Hivatalban, ahol beszélt egy hölggyel. Kéri a problémája felülvizsgálását annak ellenére, hogy tudja, hogy máshol is küzdenek hasonló problémákkal.

Válasz:

A csapadékvíz kezelése érdekében a hivatal illetékes irodája intézkedett, és az ÉKFI munkatársai az utca mindkét oldalán (a mély pontokban) szikkasztó árkot alakítottak ki, ideiglenes jelleggel, melynek célja az ingatlanok védelme volt. Mivel az utca lejtése nem nagymértékű, az elkészült árkok az átlagos esőzések esetén megfelelnek a víz begyűjtésére. A végleges megoldás az útfelület szilárd burkolását követően tud megvalósulni, a csapadékvíz elvezető csatorna kiépítésével. Érd város domborzatából kifolyólag, a város több pontján fennáll ez a probléma, amit az elkövetkező időben igyekszünk megoldani. Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy a csapadékvíz elvezetés kiépítését a befogadótól kell kezdeni. Az elmúlt években ennek egy részét sikerült kiépíteni. A tovább építésükkel érhető el a város teljes lefedettsége, illetve a lakó utak rendszerbe köthetővé válnak.  Ugyanakkor a rendszer kiépítéséig a lakók is sokat tehetnek, hogy enyhítsék a fennálló problémát azzal, ha a még ki nem épített közútkapcsolatukat szakszerűen kiépítik, illetve a már meglévőt átalakítják oly módon, hogy rácsos folyókát helyeznek el a szerkezetben és annak vizét kétoldali szikkasztó árokba vezetik. Ugyanis az 1988.   évi I-es „úttörvény” szerint az ingatlan tulajdonosa köteles a közútkapcsolatát úgy kialakítani, hogy az esetleges időjárási viszonyoktól megvédje vagyonát. A szakszerű megoldás érdekében javasoljuk felvenni a kapcsolatot az Érdi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda közútkezeléssel foglalkozó munkatársával.

Kérdés:

Lakossági hozzászóló: Amit most odaadott polgármester úrnak, az egy régebbi hírlevél, melyet minden lakos megkapott annakidején Érden, erre válaszolt is (tartalmazza nevét és címét), egy példányt eljuttatott korábban az önkormányzathoz is, abban vannak részletesen azok a dolgok, melyeknek nagy része nem teljesült 2014 óta. Érd-Felső és Érd-Alsó közötti sétáló utcán véleménye szerint tarthatatlan állapotok uralkodnak, elsősorban kéri, hogy minél előbb oldják meg a vasúttal a liftek használatát, melyet évek óta nem lehet használni. Véleménye szerint, ha oda őröket állítanak és példát statuálnak, előbb-utóbb beállna a rend.

Ezen kívül azt szeretnék kérni, hogy a sétáló utcán rengeteg autó van, nincs semmi zöld, a lebetonozott rész nyáron nagy hőt bocsát ki, a lámpák soha nem világítanak, kéri, hogy ezen próbáljanak javítani. Ezen kívül a Kalotaszegi úton, az út végén már nincs közvilágítás, sötétben kell közlekedni, tarthatatlan állapot. A Kalotaszegi útnál a körforgalomnál nincs gyalogos jelzés, sem lámpa, veszélyes az úton való átkelés.

Válasz:

MÁV üzemeltetésű területről van szó. Önkormányzatunk még nem vette át üzemeltetésre a területet. Így, ha meghibásodást tapasztalunk úgy a lifteknél, mint a közvilágítási oszlopok terén, az üzemeltető MÁV-val veszi fel a hivatal illetékes irodája a kapcsolatot, illetve aki problémát észlel a MÁV hibabejelentő oldalán közvetlenül is bejelentheti azt.  A vasutak alatti aluljáró fölötti sétány felületén növénytelepítésre, fásításra nincs mód, mert nem úgy lett kialakítva az útszerkezet. A burkolt területre Önkormányzatunk helyeztetett ki már virágládákat az autóforgalom megakadályozása végett, de azokat félrehúzták és ismét használatba vették az autósok, ezért a polgárőrség segítségét is kértük a terület fokozott ellenőrzése végett.

Kalotaszegi út végső szakaszán nincs közvilágítás, az elején pedig a körforgalomnál a buszmegállónál gyalogos átkelőhely: a közvilágítás állapotát a hivatal illetékes irodája lehelyszíneli és megteszi a szükséges lépéseket. A közvilágítás üzemeltetőjével kötött szerződés alapján évente 80 lámpatestet helyezhet ki önkormányzatunk. Amennyiben az utca ezen szakaszán nincs közvilágítási hálózat, úgy napelemes lámpa kihelyezése jelenti a gyors megoldást. Minden évben a költségvetés elfogadását követően, az abban meghatározott keret erejéig közbeszerzést indítunk napelemes világítótest kiépítése kapcsán. A beszerzés lezárultát követően határozható meg az adott évben közterületre kikerülő napelemes világítótest száma.

Gyalogos átkelőhelyek kapcsán: a hivatal illetékes irodájának munkatársai a rendőrség és a hatóság munkatársaival több, mint 40 helyszínen bejárást tartottak gyalogos átkelőhely kijelölésének céljából. A kijelölt helyszínek közül első körben az alábbiak kerültek kiválasztásra

1. Balatoni út – Nőszirom utca – Napvirág utca – Lótusz utca

2. Kutyavári utca – Kamilla utca

3. Szent István út – Rákóczi utca

4. Szent István út – Felvigyázó utca

5. Szent István út – Hivatalnok utca

6. Bagoly utca – Harkály utca

7. Karolina utca – Felső utca

8. Alsó utca – Edit utca

Az engedélyes terv elkészültét követően az építési engedély kézhezvételét követően közbeszerzési eljárás lefolytatása után kezdődhet meg a kiépítésük várhatóan a jövő évben. A jövő évben a fennmaradt kijelölt helyszínek közül ismét indítunk tervezést.

Jelzett területen a jelző tábla alá egy kiegészítő táblát is kihelyeztek (kivéve engedéllyel), a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda intézi az engedélyek kiadását (egy lakó kapott engedélyt). Több lakóingatlan, és üzlethelyiség is van a nevezett területen, a többi lakó és üzlettulajdonos nem kapott engedélyt. Tavalyi évben a Városrendészet felmérte az igényeket, és továbbította az Iroda felé.

Kérdés:

Siklósi László:A Topoly utcai Koncentrált Szociális Intézmény beruházásával kapcsolatban felvázolja, hogy ez év nyarán elkezdődött a beruházás, melynek eredményeképpen létesülni fog 53 szobás idősek otthona, 10 család ellátására szolgáló ideiglenes otthon, illetve 51 férőhelyes hajléktalan ellátó, tulajdonképpen hajléktalanszálló. Elkezdődött a beruházás, ez korábban egy csendes érdligeti terület volt, most betonmixerek állnak sorban, kimossák a tankokat, a betont kiborítják, nagy zaj van. Hazudna, ha azt mondanák, hogy örültek a beruházásnak, de a város fejlődése érdekében egyetértettek, azonban a hajléktalan szálló építésével nem értenek egyet. A környék iskola és óvoda közelében van, úgy gondolja, hogy nem szerencsés még szociális szakmai oldalról megközelítve sem hajléktalan szállót telepíteni. A szociális érzékenység mindenkiben benne van, úgy gondolja, mindenkinek kell, hogy fedél legyen a feje felett, de ez a kérdés jelen pillanatban is megoldott Érden, és nem szükséges, pláne egy 51 férőhelyes beruházással növelni. Lesz a projektnek egy új és egy régi része, a környéken sok kisgyerekes család van, a bölcsődei-, óvodai-, vagy akár az idősek otthonának férőhelybővítése hasznosabb lenne a környékbelieknek és Érd városának összességében is.

Válasz:

Érd Topoly u. 2. (terület: 20878/1, 20878/2 hrsz.) ingatlanon található Időseket Ellátó Központ főépületének átalakításával, új épületszárny megépítésével új Komplex Szociális és Gyermekjóléti Intézmény (idősek nappali ellátása, ápolása, gondozása, hajléktalan ellátás, a családok átmeneti otthona szolgáltatás, továbbá a Szociális Gondozó Központ székhelye, gazdasági feladatokat ellátó iroda) jön létre.

A szociális intézményi szolgáltatások jelenleg szétszórtan, jelentősen amortizálódott intézményekben zajlanak, ezért szükséges volt találni egy olyan ingatlant, ahol az egyes szolgáltatások – kezelhető elosztásban – összevontan biztosíthatók. Ezzel a költséghatékony beruházással a város több, nagyméretű rekonstrukciós beruházás helyett, egy fenntarthatóbb rendszerelemet hozhat létre.

Előzetes számítások alapján a Topoly utcai telektömbben valósulhat meg a beruházás.

 

Mindezek mellett pályáztunk bölcsőde megvalósítására, melynek helyszíne a Topoly utcában lenne. Ugyanakkor Érd területén az elmúlt években több óvoda épült, ezzel férőhelybővítés jött létre, illetve két bölcsőde építésének lehetőségét pályáztuk meg.

 

Kérdés:

Dr. Maczákné: Több helyen elhangzott, hogy a Kádár utcát leaszfaltozták, azonban hozzáteszi, hogy csak a Takács utcáig, ahol levágták, megszűntették a közutat és nem lehet közlekedni, körbe lehet csak menni, onnan pedig csak földút van. Borzalmas állapotok vannak esőzés alkalmával. Mindig arra hivatkoznak, hogy amíg a vízelvezetés nincs megoldva, addig nem lehet megcsinálni az utat, ez így nem igaz, mert a többi párhuzamos utcát is térkövezték, azt azért nem tudná lemosni úgy az esővíz. A törökbálinti úton nincs járda, a gyerekek az úttesten közlekednek, mely nagyon életveszélyes, legalább az egyik oldalra csináljanak járdát.

Válasz:

A Kádár utca rendbetételére igyekszünk minél előbb sort keríteni, de Érdnek több olyan utcája van, ami sürgősen aszfaltozásra szorul, mert a csapadék lemossa róla a kőzuzalékot. Törökbálinti út: A Modern Városok Program keretében, VEKOP finanszírozásban elkészültek a Törökbálinti út felújítási tervei, melyben egy oldali járda kiépítésének lehetősége szerepel a Szövő és a Takács utca közötti szakaszon is. Az elkészült engedélyezési tervek szerint a Szövő utcai kereszteződésben jelzőlámpás csomópont, míg a Felsővölgyi úti csomópontban körforgalmú csomópont valósulna meg előre láthatólag 2021 évben.

 

Kérdés:

Dr. Debreczeni Lorándné:Elsősorban a parkolás miatt kért szót. A parkolóházban nem lehet megállni. Javasolja, hogy az első szintet tegyék fizetőssé, mert tarthatatlan, hogy sehol nem lehet megállni. A Szegfű utcában sokat közlekedik, nagyon rossz állapotban van az út, csupa kátyú. A járdákhoz annyit fűzne hozzá, hogy az Eperfa, Cseresznyefa, Ürmös úton sehol nincs járda, az úttesten kell közlekedni.

Válasz:

 

A „STOP SHOP” parkolóházat nem a hivatal üzemelteti, ezért fizetőssé tételét csak kezdeményezheti. A központban fennálló parkolási gondokra a közeljövőben igyekszünk megoldást találni. Érd –felső megállóhely mellett a vasúti beruházás keretében parkoló építése folyik, ezzel is bővül a parkoló szám. Szegfű utca, a vasútépítés során felvonulási útként is üzemel. A NIF Zrt. beruházásában épülő 40-es vasútvonal kapcsán, a műszaki átadások a jövő év I. felében kezdődnek meg. A munkaterület visszaadásakor feltételként fogjuk előírni az általuk okozott közterületi károk helyreállítását, valamint a csapadék-vízelvezető rendszerek helyi rekonstrukcióját.  Az Ürmös, Eperfa, Diófa, Cseresznyefa utcák mentén tervbe van véve a járda   terveztetés. Igyekszünk a jövő évben elindítani.

 

 

Kérdés:

Kis Pálné: Van a városnak az útfejlesztésre valamilyen terve? 30 éve élnek Érden és 30 éve jár a sárban. Az Ürmös utcán volt felújítás az elmúlt időszakban, megcsinálták az utat és a vízelvezető árkot, melyet a fölé szórt murva betemetett, nem lehet látni, hogy mekkora gödrökben járnak haza. Egyetért polgármester úrral, hogy Érd úszik az avarégetés füstjében, kérdése, hogy az évi kettő zöldhulladék elszállításnál lesz-e sűrűbb járat? A szomszéd településeken hetente vagy havonta szállítják el.

Válasz:

Az útkoncepciója van a városnak, jelenleg az előkészítési szakaszban. Annak megvalósítására viszont sok pénz szükséges. Ezért csak ütemekben valósítható meg, több év alatt. Mint ahogy az elmúlt egy évben, úgy a jövőben is többször fogja a közgyűlés az útkoncepciót, és annak megvalósítását tárgyalni.

2019. évi őszi zöldhulladék gyűjtés esetén változások léptek életbe. Az ingatlan elé bármilyen zsákban kihelyezett zöldhulladék mennyiségi korlátozás nélkül az ÉTH Kft. munkatársai által elszállításra kerül, a megadott szállítási napon.  További segítség, hogy a Szolgáltató 5 db sárga színű, ÉTH feliratos zsákot biztosít ingyenesen az ingatlanhasználó számára. A sárga színű zsákokat az ÉTH Nonprofit Kft, Érd, Diósdi u. 29. szám alatti ügyfélszolgálati irodáján lehet átvenni. Folyamatban a zöldjárat radikális sűrítésére vonatkozó intézkedési terv összeállítása. Az ÉTH Nonprofit Kft vezetése arra kéri az ingatlan tulajdonosokat, hogy a többlethulladék ártalmatlanítása, hasznosítása miatt vegyék igénybe a hulladékudvari szolgáltatást, és éljenek az ingyenes leadás lehetőségével

 

Kérdés:

 

Kőhalmi Józsefné: A Tisztviselő telepen élők nagy problémája a kovácsüzem zaja, élhetetlen az élet. Négy utcával lakik odébb, reggel 6-kor erre a zajra kelnek és esete 9-kor még mindig zaj van a gépek miatt.

A fémfeldolgozóból, melyet a Tolmács utcába terveznek, lesz valami? Azt is a lakóknak kell elviselni?

Látta, hogy polgármester úr utazott a vasúton. A közelében lévő állomást kezdték 4 éve felújítani, amely rendkívül sáros, az állomás kinézete rendkívüli módon kifogásolható.

A Jegyző utcába kirakták a 30-as táblát, melyet jobb esetben talán a lakók tartanak csak be. Nem lehet ez ellen, valamint az úton való parkolás ellen tenni?

A Szent István híd két végén a lámpát kapcsolják ki éjszaka. Ott kell állni és nincs is forgalom, viszont a várakozó autók zaja zavarja az éjszakai pihenést

Válasz:

Kereskedelmi hatósági szempontból a Kft. által végzett tevékenység a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik. Ilyen jellegű tevékenységet - azaz fémmegmunkálás, egyéb fémfeldolgozói termék gyártása, szerszámgépgyártás – több évtizede végeznek a tárgybeli telephelyen, mely idő alatt több üzemeltető váltás is történt. Ezen tevékenység nem engedélyköteles, hanem az üzemeltetőnek bejelentési kötelezettsége van a jegyző felé. A jelenlegi üzemeltető a bejelentési kötelezettségének eleget tett, nyilvántartásba vétele 2016. november 10. napján megtörtént. Az erről szóló igazolás az érintett szakhatóságok részére megküldésre került, többek között a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály részére is. Az érintett szakhatóságoktól nem érkezett visszajelzés, amely a tevékenység végzésének korlátozását, valamint a megszüntetését eredményezte volna. Az ingatlan Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III. 31) önkormányzati rendelete alapján „Gip-1” jelű azaz „Gazdasági területek Ipari terület” övezeti besorolásba tartozik, nem lakóövezet. Ebben az övezetben a Kft. által folytatott tevékenység végezhető. Fentiek alapján kereskedelmi hatósági szempontból további intézkedés megtételére nincs lehetőség.

Környezetvédelmi hatósági szempontból a Kft. által végzett tevékenység a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) hatálya alá tartozik. Ez alapján az ügy a területi környezetvédelmi hatósághoz tartozik, mely a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala (a továbbiakban: Járási Hivatal), elérhetősége: 2030 Érd, Budai út 7/b., tel.: 23/504-100.A fenti probléma korábban is ismert volt előttünk, az ügyben érkezett lakossági bejelentés 2018. január 25. napján áttételre került a Járási Hivatal részére, ahol a zajkibocsátási határérték megállapítása és betartásának ellenőrzése tárgyában az eljárás megindításra került.Tekintettel arra, hogy a tevékenység nagyszámú lakost érintett, ezért az eljárás eredményéről 2 alkalommal is tájékoztatást kértünk a Járási Hivataltól. A Járási Hivatal 2018. szeptember 20. napján kelt levelében tájékoztatott, hogy zajmérés készült 2018. január 31. és 2018. március 22. napján, mely megállapította, hogy a létesítmény által okozott zajterhelés a nappali időszakban a határértékek alatt marad, tehát a zajvédelmi követelményeknek megfelel. A lefolytatott eljárás eredményéről a PE-06/KTF-5837-3/2018. ikt. számú levelében foglaltak szerint tájékoztatott a Járási Hivatal. Megállapításra került a zajkibocsátási határérték, továbbá az, hogy a megállapított határértékeket az üzemeltető betartja, ezért az eljárás lezárásra került. Fentiek alapján tájékoztatom, hogy a vonatkozó jogszabályok alapján a tevékenységgel kapcsolatban sem a jegyzőnek sem a polgármesternek nincs hatásköre környezetvédelmi hatósági eljárás lefolytatására. Amennyiben a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala hatósági eljárásának eredményeként nem szűnik meg a zavaró körülmény, végső esetben a lakóknak lehetőségük van a - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:23. §-a alapján - az Érdi Járásbíróságon (székhelye: 2030 Érd, Felső u. 43., levelezési címe: 2031 Érd, Pf.:1010. telefonszáma: 23/585-900) keresetet benyújtani szükségtelen zavarás tárgyában. Tájékoztatom továbbá, hogy a 2018. április 16. napján szervezett lakossági fórumon szóbeli egyezség született a lakosság és az üzemeltető között, mely alapján az üzemeltető vállalta, hogy zajszakértő bevonásával felméri az üzem zajkibocsátása csökkentésének lehetőségeit. Zajvédelmi intézkedésként a felméréseknek megfelelően a Kft. megrendelt 2 db új, hangszigetelt kaput, melyek beépítéséről a Kft. 2019. április 18. napján tájékoztatott. Amennyiben új fémfeldolgozó üzem létesül Érden, akkor a fentiekhez hasonlóan a vonatkozó jogszabályok alapján az üzemtől származó zaj vizsgálata szintén a Járási Hivatal hatáskörébe és illetékességébe tartozik, ezért ebben az esetben sem a jegyzőnek sem a polgármesternek nincs hatásköre környezetvédelmi hatósági eljárás lefolytatására.

 

 A Tolmács utca és a vasút között lévő, ~ 9,5 ha nagyságú területen a Loacker Holding Kft. tervez nem kommunális eredetű hulladékok; acél, színesfém, elektronikai és csomagolási hulladék (üveg, fa, műanyag) átvételével és bálázásával, valamint speciális hulladékok átvételével és továbbszállításával foglalkozó gazdasági telephelyet létesíteni, ahol a hulladékokkal egyéb feldolgozási tevékenység nem történne. A fejlesztés bemutatására Telepítési Tanulmánytervet készíttettek, melyet Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 35/2019 (II.28.) számú határozatával támogatott. A tanulmányterv melléklete egy környezetvédelmi tárgyú előzetes vizsgálati dokumentáció, mely hidrogeológiai, levegőtisztaság-védelmi, zaj-rezgésvédelmi, természet, élővilág-védelmi szempontból vizsgálva a tervezett tevékenységet megállapította, hogy a tervezett technológia megvalósítása, üzemeltetése nem okoz káros hatásokat. Jelenleg a területszerzés még folyamatban van.

 

Érd nagyállomás és környéke még nem készült el, így jelenleg is munkaterület. Az állomás épülete mellett parkoló építése kezdődik meg, mely akadályoztatva volt, mivel a terület alatt húzódik az eddig működött biztosító berendezés kábelzete. Kérésünkre a használhatóság érdekében a kivitelező a Tolmács utca felől most murvás járófelületet alakít ki az állomás épületéhez, és az aluljáróhoz.

Szent István híd Velencei úti végénél rövidesen megindul a végleges jelzőlámpával irányított kereszteződés kiépítése. Az ezzel kiépítésre kerülő lámpaprogramot már be lehet éjszakai üzemmódra állítani, a mostani egy egyszerű programú ideiglenes rendszer.

Az Intéző utca forgalma a Jegyző utcától mindkét irányban egyirányúsításra kerül. Ezáltal a Velencei út és az Ercsi út felöl, sem lehet behajtani majd a Jegyző utcába. Az egyirányúsítási feladatok elvégzésének határideje a határozat alapján: 2019. december 20.

A Jegyző utca és az Intéző utca   kereszteződésbe forgalomcsillapító küszöb kerül kialakításra, ennek a határideje 2020. május 31.

Az Érdi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya hivatott sebesség ellenőrzést végezni. Az úton jogszerű a parkolás, amennyiben jelző tábla nem tiltja, vagy  közlekedési akadályt nem képez, illetve rendelkezik érvényes műszaki, forgalmi rendszámmal. Az úttest menetirány szerinti jobb szélen, azzal párhuzamosan, egy sorban megállhat a gépjármű tulajdonosa.

Kérdés:  

Túri Ferenc: Kérdése, hogy 2019. szeptember 26-án Parkvárosban volt egy lakossági fórum a parkvárosi közlekedésszervezéssel kapcsolatban. Három terület volt érintett: a Felsővölgyi, Törökbálinti és Szendrő utcai szakasza. A lakossági fórumon megjelent lakosok 80%-a a Szendrői és Sóskúti utcából jelent meg a fórumon, melyen egy közlekedési mérnök is jelen volt. Két nehezebb terület volt, az övéké volt a könnyebb terület, melyen szinte megegyezésre is jutottak, az ő részük néhány tábla kihelyezéséről szólt. Kérdése, hogy ez hol tart, folytatódik, volt erről már megbeszélés?

A másik kérdése, hogy az M7-esnél van-e lehetőség, hogy zajvédő-falat meghosszabbítsák a Parkvárosi részen vagy megmagasítsák? Tudja, hogy nem a város kompetenciája, de lehet az autópálya mérnökséggel egyeztetni, az M7 mellett teljesen hallatszik az autópálya zaja.

A házak előtt lévő régi, hatalmas fák kivágására hogy lehet engedélyt kapni, mert kértek már önkormányzati segítséget, azonban néhány ágat vágtak csak le, pedig javasolták a fa kivágását, mely a lakóingatlanra, illetve a járókelőkre is veszélyes. Ebben lesz változás?

 

 

Válasz:

A forgalom lassításának elérését célzó forgalomtechnikai tervek elkészültek és megtekinthetőek a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodán. Mivel több változat is készült a forgalom biztonságosabbá tételének az érdekében, a tervek megtekintése után az érintettek számára legkedvezőbb megoldást igyekszünk megvalósítani, ebben kérjük a területen illetékes Képviselők segítségét. Az M7 autópálya a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében és üzemeltetésében van, ezért ezen a területen az Önkormányzatnak nincs közvetlen ráhatása a hiányzó zajvédő fal megépítésével kapcsolatban. Az Ön által feltárt panasz ismert számunkra, ezért Önkormányzatunk korábban felvette a kapcsolatot a Magyar Közút Nonprofit Zrt. illetékeseivel a probléma megoldásának érdekében. Az M7 autópálya környékén élő lakosság nyugalmának biztosítása érdekében a levelünkben foglaltak szerint szorgalmaztuk a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nél a zajárnyékoló fal megépítését az autópálya Érdet érintő teljes szakaszán, vagy ha erre végképp nincs lehetőség, akkor más zajcsökkentési megoldás megvalósítását (pl.: sebességkorlátozás, passzív zajvédelem, meglévő falak magasítása, vagy azok tetejére hangelnyelő reduktorok elhelyezése stb.).A Magyar Közút Nonprofit Zrt. - tájékoztatása alapján - megterveztette a tárgyi területen a zajárnyékoló falakat, azokra kiviteli tervvel és 2021.06.28-ig érvényes építési engedéllyel rendelkezik. Mivel a Magyar Közút Nonprofit Zrt. saját, szabadon felhasználható forrással nem rendelkezik, így az említett zajárnyékoló falakat csak az Innovációs és Technológiai Minisztérium (továbbiakban ITM) elrendelése, és a megépítéshez szükséges forrás biztosítása esetén tudja megvalósítani.

 

2018-ban a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a szükséges források megszerzésére való tekintettel jelentést állított össze „A gyorsforgalmi úthálózat melletti zajvédelmi igények vizsgálata” tárgyában az ITM részére, mely javaslat tartalmazta a 3 éves megvalósítási tervet, annak forrásütemezésével együtt. A jelentésben szerepeltették mindhárom érdi helyszínt az I. ütemben megvalósítható szakaszok között. A tárgyi zajárnyékoló fal megépítésére vonatkozó elrendelés eddig még nem érkezett a Magyar Közút Nonprofit Zrt. felé. Ezzel egyidejűleg a Magyar Közút Nonprofit Zrt. arról is tájékoztatott, hogy a gyorsforgalmi úthálózat mentén, több helyen is zajmérést végeztek, és a mérési eredmények ismeretében aktualizált megvalósítási ütemtervet ismételten meg fogják küldeni az ITM részére, a zajárnyékoló falak építésére biztosítandó források megjelölésével együtt, az érdi helyszínek továbbra is az I. ütemben szerepelnek.

A veszélyes közterületi fákkal kapcsolatban a lakók bejelentést tehetnek a Polgármesteri Hivatal felé, és azt követően egy helyszíni ellenőrzésen tapasztaltak alapján az ÉKFI (Érdi Közterület-fenntartó Intézmény) a szükséges intézkedéseket (gallyazás, kivágás) elvégzi. Továbbá a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet alapján a lakónak lehetősége van fakivágási engedélyt kérni az elsőfokú hatóságtól (jegyző) a kormányrendeletben foglalt rendelkezések szerint. A város közterületein (és a magáningatlanokon is) lévő hatalmas, idős fák kiemelt értéket képviselnek a város zöldfelületi rendszerében, hiszen környezetvédelmi, ökológiai és általában tájképi/településképi szempontból is meghatározóak. Amennyiben felmerül, hogy a  fák balesetveszélyt/ életveszélyt jelenthetnek, minden esetben annak alátámasztása bizonyítása javasolt a fent már említett okok miatt. Sok esetben külső szemrevételezéssel nem állapítható objektíven meg a fa tényleges egészségi állapota (vitalitás, lombozat állapota,  törzs állapota, betegségek jelenléte). Az idős fák esetében egy természetes állapot, hogy a fán korhadások, odvak illetve száradó ágak láthatók, hiszen sokféle betegség támadhatja meg életében a  fát, azonban a lényeg annak mértéke figyelembe véve a fa öngyógyító képességét is. Összegezve, ahhoz hogy egy fa kivágásának indokoltsága alátámasztott legyen, egyéb, a fa belső állapotára (korhadás mértéke), statikai állapotára vonatkozó egyéb vizsgálatok elvégzése szükséges (műszeres fakoppos vizsgálat, szélben történő statikai vizsgálat, stb.)

Kérdés:

Kaszás Gyula:A mai nap már többször szóba került a Szent István híd. Utcájuk a híd hátrányait szenvedi el, mivel földút, mindkét oldalára ki van téve a célforgalom tábla. Amikor a hídon feltorlódik a forgalom, utcájukat használják menekülőútnak a gépjárművek, ez nyáron nagy porral jár, továbbá nagy kátyúk keletkeztek, mondhatni több ezer kátyú van. A gépjárművezetők figyelmen kívül hagyják a tiltó táblát. Több helyen próbálták a megoldást keresni, senki nem nyújtott eddig segítséget. A lakók kérik az utca lezárását, mivel ez régen is zsákutca volt, most pedig elviselhetetlen a forgalom és teljesen tönkretették a gépjárművek az utca minőségét.

Válasz:

A hivatal illetékes irodája helyszíni szemle keretében megvizsgálja a Felvigyázó utca jelenlegi helyzetét és javaslatot tesz annak megoldására.

 Visszatérő ellenőrzést szokott a Városrendészeti csoport a nevezett utcában végezni. Jelenlétük során minimalizálódott a behajtani kívánó gépjárművek száma. A hosszú utcaszakasz miatt nincs lehetőség ellenőrizni, hogy mi célból hajt be a gépjármű sofőrje.

Kérdés:

Harmati Beáta:Érd-Alsón érdekelné a beálló tetejének megjavítása, mert a várakozókra esős időben csöpög az eső, Érd-Felsőn pedig az otthagyott építési törmeléket és szemetet össze kellene takaríttatni. Kérdése, hogy az ellentétes oldalon mit építenek, miért vágják ki a fákat?

Válasz:

Érd alsó beálló: Máv üzemeltetésében van, a problémát jelezni fogjuk  feléjük.

Érd felső: A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. bonyolításában 19+1 állásos parkoló építési munkái folynak, befejezését követően a terület környéke is rendezésre kerül.

Kérdés:

Harkányi Etelka:Elmondja, hogy utcájuk nagyon keskeny, a Balatoni útról nyíló lejtős utca. A Kutyavári út felé elhelyeztek egy lámpát, a gépjárművezetők ott vágják le az utat, hogy ne kelljen várni. Évekkel ezelőtt saját költségükön megmagasíttatták a bejárót, hogy ne folyjon be a víz. Járda nincs, többször lefröcskölik a gépjárművek, semmilyen vízelvezetés nincs.

Hozzáteszi, hogy dr. Csőzik László, ha jól emlékszik alpolgármester volt, amikor a CBA-t eladták, tudja, hogy mi van annak a helyén? Érdliget központja, hogy nézhet így ki? Ő maga már többször hívta a Lidlt. Milyen szerződést írtak alá annak idején, nem kellett volna belevenni, hogy 5 éven belül meg kell építeni a Lidlt?

Válasz:

Az Őszirózsa utcával kapcsolatos kérdés megválaszolva lásd  Pilisi Sándornál

CBA/LIDL-el kapcsolatos válasz lásd  Borisz Lajosnénál adott válasz

 

Kérdés:

Nagy Miklós:Jó dolog, hogy Érd fejlődik, sok családi ház épül, viszont, aki nem építhet családi házat, rendezni kellene az előírásokat, most már földkábel van előírva, de légkábel nem mindenhol van kiépítve, ezt egységessé kellene tenni, az anomáliákat egyszerűbbé és érthetőbbé kellene tenni. Évekkel ezelőtt elhangzott a nyilvános illemhelyek létrehozása. Kíván változtatni az önkormányzat az építési szabályozáson, mert káosz van ott?

Válasz:

2018-ban a HÉSZ-ből átkerült a településképi rendeletbe az a 2010 óta hatályos, egyértelmű szabályrendszer, mely azt célozza, hogy a légkábelek száma a lehetőségek szerint csökkenjen. Ezt az elhatározását az önkormányzat szeretné fenntartani. A közterületeken újonnan beépülő területeken, és a városközpontban, alközpontokban, Ófaluban, kiemelt főútvonalak mentén a közvezetékeket új vezeték, vagy rekonstrukció során földkábeles módon lehet kialakítani. Az egyéb kertvárosi utcákban, ha olyan az oszlophálózat, hogy egy újabb vezetéket kell felrakni és van meglévő oszlophálózat, akkor ott kerülhet a levegőbe az elektromos vezeték. A szabályok szerint már 2010 óta, ha a magáningatlanok beépülnek és új ingatlanbekötés válik szükségessé, azt csak földkábelben lehet bevezetni, még akkor is, hogyha a közhálózat légvezetékes. Ebből keletkezett sok probléma, hogy ez 2010 óta szabály, az ELMŰ pedig mégis sok esetben az építtető kérésére bekötötte ezt légvezetéken, hiszen annak rövidebb az ügyintézési határideje és olcsóbb is. Az ELMŰ mostanában gyűjtötte össze a hatásterülete alatt lévő helyi szabályokat. A szolgáltató ELMŰ munkatársaival történt egyeztetés alkalmával ígérték, hogy a hosszú ügyintézési időt próbálják a lehetőségeik szerint csökkenteni, ugyanakkor az építtetőknek is hozzá kell szokniuk, hogy hamar, az építkezés kezdetekor el kell kezdeni földkábeles csatlakozás kiépítésének ügyintézését.

Kérdés:

Pilisi Sándor:A közutakkal kapcsolatban szeretne kérdést feltenni. Nagy örömükre a Lőcsei és Szovátai út szépen megépült, burkolattal, szegéllyel, buszmegállókkal. Reggel azonban a busz után hosszas a várakozás, mert nincs buszöböl, így mindenki kénytelen kivárni a sort.

Öt éve költöztek Érdre, akkor érdeklődött az útépítéssekkel kapcsolatban. T. Mészáros András akkor megnézte a listában, hogy a Börzsöny utcára mikor kerül sor, kiderült, hogy a 7 éves programban nincsenek benne. Úgy tudja, évente kétszer köteles az önkormányzat kátyúztatni, egész évben nem történt kátyúzás. Ez év májusában jelezte ezt a közútfenntartónak, azt mondták, hogy a 33. héten kerül az utcára sor, évente már csak egyszer van kátyúzás, októberig nem jöttek ki kátyúzni. Meg kell nézni, hogy novemberben már most, mennyire kátyús. Miért murvával, miért nem kőzúzalékkal kátyúznak, ha már nincs pénz utak készítésére? Sok ilyen helyzetű utca van, pedig ezen a környéken is sok lakás épült és gépjárművel közlekednek, járdáról már nem is beszélve. Ki akartak ültetni fát, hogy legyen porfogó, de nem ismerik a terveket, hogy lesz-e járda?

A csatornával kapcsolatban nekik már nem 250, hanem 380 ezer forint volt a csatornázás díja, mely 21 hónap törlesztés után le is járt. Ők is 250 ezer forintra tarthatnak igényt? De már a 13 ezer forintnak is örülne. Kéri, hogy tegyék rendbe ezt a helyzetet és tájékoztassák az embereket.

Válasz:

Útépítési program: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi közúthálózatának útrekonstrukciós programja 2010-ben indult, és a tervezettek szerint több ütemen keresztül kerül megvalósításra. Az első ütemben a szennyvízelvezető csatorna-hálózat kiépítése során igyekeztünk minél több lakó utat portalanítani. A második ütemben, a Modern Városok Program 2015-2020 keretében, mely napjaikban folyik, kívánjuk átépíteni a főútvonalakat és a nagyforgalmú csomópontokat. A harmadik ütemben, a Modern Városok Program 2020-2025- ben pedig szeretnénk a több mint 800 lakóutca teljes hosszát is megfelelő minőségű szilárd burkolattal ellátni, az ott lakók biztonságos, kényelmes közlekedése és a környezet megóvása érdekében.  Az útkoncepcióval kapcsolatosan a felmerülő igények vonatkozásában a prioritások figyelembevételével Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése dönt a rendelkezésre álló forrásokból végezhető beruházásokról. Hosszú távú terveink között természetesen szerepel a Börzsöny utca szilárd burkolása, azonban, gyorsabb lehetőség az önerős útépítés intézménye, melyre ezúton hívom fel a figyelmet.

Az üzemeltető Érdi Közterület-fenntartó Intézmény az éves útkarbantartási ütemtervében foglaltak megfelelve az idei karbantartási munkálatokat elvégezte. Jelenleg a rendkívüli karbantartási munkák folynak. Az ütemtervben foglaltak elvégzése mellett, az üzemeltető a saját honlapján közvetlenül elérhető: http://www.ekfi.hu/bejelento_felulet.php és a bejelentő felületre megküldött rendkívüli panaszokat is beütemezi és az ezekkel kapcsolatos intézkedéseket megteszi. A 2020 évben el kívánjuk kezdeni a Szovátai úton a járda tervezését.

Kérdés:

Pajor Imre: A Bagoly utcai rendelő mikor nyílik meg?

A vasútépítés már 3 éve folyik Érd területén, mikor fejeződik be, van erre egzakt információ?

A Budai úton lévő vállalkozások, köztük ő is azzal küszködik, hogy nem tudnak forgalmat generálni, mert mások otthagyják reggel a gépjárművüket és délután érkeznek vissza, így más nem tud parkolni, pedig az iparűzési adó nagyobb összegben folyhatna be nagyobb forgalom esetén. A Budai útról az Ágnes vagy Ágota utat használják menekülő útként, van erre esély, hogy ezek az utak aszfaltot kapjanak.

Sportra rátérve, szomorúan hallotta, hogy ma délelőtt a Közgyűlés tájékoztatást kapott arról, hogy a kézilabdások edzőcsarnoka nem fog megépülni, mert az MKSZ ezt a választ küldte. 3 éve húzódik ez a kérdés, mióta új vezető került oda, miért nem történt előrelépés. Ugyancsak nem történt előrelépés a focipálya esetében, ez hogy áll?

A városi tulajdonú cégeken el kellene gondolkodni, hogy holdingba szervezzék, ezáltal sokkal átláthatóbb és ésszerűbb irányítást lehetne elérni. Ami sokukat megdöbbentette, hogy a leköszönő polgármester és alpolgármester urak áthoztak olyan szabadság-felhalmozást, mely most kemény milliókba kerül. Hogyan történhetett meg, hiszen neki is, mint munkáltatónak kötelessége kiadni adott évben a szabadságokat, vagy maximum külön megállapodással következő év március 31-ig vihető át a szabadság. Nem érti, hogy mi történt? Nem volt iroda, aki ezt regisztrálja? Reméli, hogy polgármester úr, illetve alpolgármester urak a szabadságmegváltás összegét valamilyen közcélra fel fogják ajánlani. Szeretne arra is választ kapni, hogy a tanácsadói szerződésekkel kapcsolatban mi a helyzet, mert többféle információ kering, de a város közélete kapcsán fontos kérdés. További 15 témát felsorolt, melyet átad felhasználásra.

 

Válasz:

Bagoly utcai rendelő: A műszaki átadás átvételi eljárás lezajlott, a használatba vételi engedély kiadását várjuk, amit a szakhatóságok hozzájárulása előz meg. Reményeink szerint a rendelő 2020 januárjában meg tud nyitni. Vasútépítés: A 40-es vasútvonal építési munkái a  beruházó NIF Zrt. tájékoztatása szerint 2020 nyarán várható. Az Érd-alsó – Érd nagyállomás összekötő vágány munkálatai várhatóan jövő év végén várható. Budai úton a  parkolással kapcsolatos kérdés lásd részletesen kifejtve  Pető Jánosné válaszánál.

Edző csarnok:

A Magyar Kézilabda Szövetség (továbbiakban: MKSZ) a 2017-2018-as támogatási időszakra a TAO pályázatának keretén belül az Érdi Sport Kft. részére egy, a meglévő Érd Aréna (2030 Érd, Velencei út 39-41.) mellett felépítendő, két teremből álló új edzőcsarnok megvalósítását hagyta jóvá. A beruházás bekerülési értéke 2.328.000.000,- Ft, a TAO látvány-csapatsport támogatási összege 1.630.234.934,- Ft. Az új edzőcsarnok építésére 698 672 115,- Ft önerőre is szükség lett volna, melynek fedezete nem állt rendelkezésre Érd Megyei Jogú Város költségvetésében.

A Társaság, mivel a beruházásra a 2017-2018-as évben nem érkezett TAO felajánlás, a 2018-2019-es támogatási időszakra hosszabbítási kérelmet nyújtott be az MKSZ-hez, melyet a Szövetség az első ízben jóvá is hagyott 2018.11.18-án.A Társaságnak 2019. évben nem sikerült az önrészt biztosítani a TAO támogatásokból, így ismételten hosszabbítási kérelmet kellett előterjesztenie.2019.11.12-én az MKSZ az Érdi Sport Kft. második hosszabbításra irányuló kérelmét elutasította. AZ MKSZ a sportfejlesztési program meghosszabbítását a sportszakmai szempontok és a 2019. évi sportági keretösszeg viszonylatát figyelembe véve nem támogatja, ezért a kérelem elutasításra került. A döntés ellen fellebbezni nem lehet.

Ercsi Úti Sporttelep:

A sporttelep felújítását, az ezzel kapcsolatos beruházást Magyarország Kormánya végzi.Annak kezdetéről, költségeiről Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata semmilyen információval nem rendelkezik. Ugyanakkor, személyes beszélgetés alapján –ezen információk beszerzése céljából – Szűcs Gábor Alpolgármester Úr személyesen próbálja felvenni a kapcsolatot a beruházást elnyert cég képviselőivel a közeljövőben.

A polgármester szabadsága pénzbeli megváltásával kapcsolatosan az alábbi jogszabályok alkalmazandóak:

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 1. § (1) bekezdés a)-b) pontjai alapján terjed ki a Kttv. személyi hatálya a helyi önkormányzat képviselő-testületének polgármesteri hivatalára, közterület-felügyeletére, a közös önkormányzati hivatalára (a továbbiakban: képviselő-testület hivatala) köztisztviselőjének és közszolgálati ügykezelőjének közszolgálati jogviszonyára (Kttv. 1.§ (1) bek a) pont)

A Kttv. 1.§ (1) bek b) pontja „a VII/A. Fejezet rendelkezései szerint a polgármesterre és az alpolgármesterre, továbbá…” vonatkozik.

A Kttv. 104. § (6) bekezdése az alábbiakról rendelkezik:

„A 192. §-ban foglaltaktól eltérően

  • a szabadság kiadására vonatkozó kormánytisztviselői igény a kormányzati szolgálati jogviszony fennállása alatt nem évül el;
  • a szabadság megváltásával kapcsolatos kormánytisztviselői igény elévülése a kormányzati szolgálati jogviszony megszűnésének napján kezdődik.”  

A Kttv. 107. §-a rendelkezik a szabadságmegváltással kapcsolatos szabályokról:

107.§ (1) „A szabadságot – a (2) és (2a) bekezdést kivéve – megváltani nem lehet.

107.§ (2) A kormányzati szolgálati jogviszony megszűnése esetén, ha a munkáltató az arányos szabadságot nem adta ki, az arányos szabadságot (ha a kormányitsztviselőnek van fennmaradó szabadsága) úgy kell megváltani, hogy ha a kormánytisztviselő

a) a 62/A.§ szerint új kormányzati szolgálati jogviszonyt létesít, a megváltással érintett arányos szabadságból a korábbi kormányzati szolgálati jogviszony létesítése közötti időtartamra eső szabadságot – a közszolgálati tisztviselők és az állami tisztviselők jogviszonyának megszűnésével és   megszüntetésével összefüggő egyes eljárási részletkérdésekről szóló kormányrendelet szerinti munkáltatói értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül – meg kell váltani, és a fennmaradó szabadságot a létrejövő kormányzati szolgálati jogviszony alapján a kormánytisztviselőt megillető szabadsághoz hozzá kell számítani,

b) a 62/A.§ szerint új kormányzati szolgálati jogviszonyt nem létesít, az arányos szabadságot a jogviszony megszűnését követő 40. napon kell megváltani.

 

Előzőekben bemutatott jogszabályi környezet alapján megkeresésére az alábbiakat összegzem:

A Kttv. polgármesterre is megfelelően alkalmazandó 104. § (6) bekezdése alapján a szabadság kiadására vonatkozó igény a foglalkoztatási jogviszony (polgármester esetében a választási ciklus) fennállása alatt nem évül el; továbbá a szabadság megváltásával kapcsolatos igény elévülése a jogviszony megszűnésének – az önkormányzati választás – napján kezdődik. A Kttv. 107. § (1) bekezdése a szabadság megváltását alapesetben tiltja, és csak kivételes esetben – ha a munkáltató az arányos szabadságot nem adta ki – a foglalkoztatási jogviszony megszűnésekor teszi lehetővé a Kttv. 107.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 222/2019. (XI. 05.) határozatával döntött T. Mészáros András leköszönő polgármester 2014-2019. évekről fennmaradt, de igénybe nem vett 160 nap szabadságának megváltásáról.

T. Mészáros Andrásnak járó összeg átutalása 2019. 12. 16-án történt meg.

 

Kérdés:

Borisz Lajosné: Felvetése, hogy a Törökbálinti úton elkészült az új lehajtó, viszont a Törökbálinti út forgalma a Szövő úttól az Alsóvölgyi útig úgy megnövekedett, hogy nem lehet átkelni sem gyalogosan, sem gépjárművel. Aki megáll a buszmegállóban, lefröcskölik a gépjárművek. Az útról való lekanyarodás is veszélyes, valamint az is, hogy nincs járda. Korábban kaptak egy ígéretet, hogy 3 utcával arrébb lépcsős járdát csinálnak, de ez messze van. Miért menjenek odáig, ha nem ott laknak? A Kádár utca végén mikor készül el a Lidl? A Tetőfedő utcában nincs járda, ugyan van közvilágítás, azonban van olyan szakasz, ahol nincs, bár a burkolat is ráférne.

 

 

 

Válasz:

 

Törökbálinti út:

A Modern Városok Program keretében, és VEKOP pályázati forrás felhasználásával a Törökbálinti út rekonstrukciós tervei elkészültek. A tervek szerint a Szövő utcai csomópontban, illetve a Fűtő-Sóskúti-Szovátai utca kereszteződésében jelzőlámpa által szabályozott csomópont létesülne, valamint a Felsővölgyi úti csomópontban körforgalmú csomópont. A tervdokumentáció tartalmaz az Iparos és a Szövő utcán is gyalogátkelőhelyek létesítését, ezek kialakítása a buszmegállókkal érintett szakaszok vonzáskörzete, illetve egyoldali járda kiépítését még a  Szövő és Takács utca közötti szakaszon is.

 

A kiemelt beruházás megvalósítása érdekében benyújtásra kerültek az engedélyező hatóság felé a tervdokumentációk, reményeink szerint a következő év első felében engedélyes tervvel rendelkezünk. Ezt követően tudjuk a kiviteli tervet elkészíttetni, majd átadni a tervdokumentációkat a NIF Zrt.-nek megvalósítás céljára.

A Kádár utca végén mikor készül el a Lidl?

Tudomásunk szerint a Lidl áruház létesítésének előkészítése folyamatban van. A beruházó mindent megtesz annak érdekében, hogy minél előbb megvalósulhasson a projekt.

 

A Tetőfedő utcában nincs járda, ugyan van közvilágítás, azonban van olyan szakasz, ahol nincs, bár a burkolat is ráférne. Ide vonatkozó választ lásd.  „lakos” Polgár Tamás válaszánál.

 

Kérdés:

 

Veresné Borsányi Erzsébet: Utcájuk egy része le van aszfaltozva, tőlük két háznyira van egy bölcsőde, ahol viszont nincs leaszfaltozva.

A pedagógusok olyan mértékben túl vannak terhelve az iskolákban, hogy egyik kollégája 51 éves korában meghalt. Nem lehet azt mondani, hogy nem megy be ingyen helyettesíteni, mert akármilyen beteg valaki, akkor is be kell menni, vagy orvosi igazolást vinni. Az iskola nem tud felvenni tanárt, mert nincs tanár. A régi időkben számos pedagógusszállás volt, szeretné kérni, hogy a pedagógusszállások számát növeljék meg. 60 órákat tanítanak a kollégák, 32-t taníthat gyerekeknél és plusz még felkészül.

 

 

Válasz:

 

Az útkoncepciója van a városnak, jelenleg az előkészítési szakaszban. Annak megvalósítására viszont sok pénz szükséges. Ezért csak ütemekben valósítható meg, több év alatt. Mint ahogy az elmúlt egy évben, úgy a jövőben is többször fogja a közgyűlés az útkoncepciót, és annak megvalósítását tárgyalni.

 

Kérdés:

 

Polgár Tamás: A Retro kocsmánál lévő átjárónál betonlapok vannak kibillenve, nem lehet normálisan közlekedni. A közvilágítás sem megfelelő, a közvilágítási oszlop másik irányába is szükség lenne világításra.

A Stop-Shoppal szemben, a sétálóutcáról átérve a gyalogátkelőhelyen széles víztócsa van, mely télen le fog fagyni. Meg kellene oldani, hogy az a víz belefolyjon a víznyelőbe.

A Sós Pékséghez ahogy mennek, a Katalin utcában van a pataknál egy feljáró híd. Meg kellene oldani, hogy legalább egy korlát legyen rajta. Az utakkal kapcsolatban: nincs buszöböl, olyan tanácsadókat kellene foglalkoztatni, akik értenek a munkájukhoz, és megmondják, hogy oda buszöböl fog kelleni.

 

Válasz:

 

Retro kocsmánál lévő átjárónál betonlapok kibillenve, közvilágítás nem megfelelő, Stop Shoppal szemben a gyalogátkelőhelyhez vezető járdarészen megáll a víz (lefagyhat), Soós Pékség felé korlát, általánosságban buszöblök legyenek:

A Retro kocsmánál lévő átjárónál a betonlapok hibáját, valamint a Stop Shop üzletházzal, illetve az Európa sétánnyal szembeni oldalban a gyalogátkelőhelyhez vezető járdarészen való csapadékvíz megállást jelezzük az utak üzemeltetőjének intézkedésre.

Közvilágításra vonatkozó rész:  lásd Weisz Gábor, Martinovics utcai panaszra adott válasznál.

A Soós Pékséghez vezető Karolina utca és a Felső utca csomópont fejlesztésére vonatkozóan szerződést kötött az önkormányzat, így a kereszteződés átépítése során megvalósul a biztonságosabb kialakítás. A buszöblök kapcsán tett bejelentését köszönjük.

 

Kérdés:

 

Márton Ágnes:Több éves probléma, hogy akár Százhalombatta felől az Ercsi útról az Intéző utcában kerülik el a gépjárművek alámpát. Utcájuk le van betonozva, a járdát még szülei csinálták.

Több éve kérnek forgalomlassító megoldást, most az Intéző és Jegyző utca kereszteződésében nagyon sokszor volt baleset, szeretnének kérni egyirányúsítást, tudomása szerint már szóba került és 4 féle megoldási lehetőség merült fel. Szeretnék, ha ezt elfogadnák. A másik: az Intéző és a Velencei útnál szeretnének kérni egy gyalogos-átkelőhelyet, mert nem tudnak átmenni.

A Kós Károly Iskola építéséből kifolyólag a szemközti telekre több ezer köbméter földet hordtak. Jelezték, takarítják az utat, valóban számíthatnak arra, hogy helyreállítják márciustól júniusig, de még idén télen az út melletti szakaszt közlekedésre alkalmassá kellene tenni.

 

Válasz:

 

Az Intéző utca - Jegyző utca kereszteződés biztonságosabbá tétele érdekében az alábbi intézkedésekre kerül sor. Az Intéző utca közlekedési rendjében változás fog életbe lépni a Jegyző utcától indulva mindkét irányban egyirányú forgalmi rendet alakítunk ki. Ezáltal a Velencei út és az Ercsi út felől sem lehet behajtani majd a Jegyző utcába. Az egyirányú forgalmi rend kialakításának határideje a kiadott határozat alapján: 2019. december 20. A Jegyző utca és az Intéző utca kereszteződésében forgalomcsillapító küszöb kerül kialakításra, ennek a kivitelezési határideje 2020. május 31.

A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztállyal közösen megtartott bejáráson, valamint a rendelkezésünkre álló fedezet figyelembevételével, a 2019. évi költségvetésben összesen 8 db gyalogos-átkelőhely került betervezésre városunkban.

Az Ön környezetében gyalogos-átkelőhely fog létesülni a Velencei út – Elöljáró utca kereszteződésében. Az Intéző utca - Velencei utca kereszteződésében létesítendő gyalogátkelőhelyre vonatkozó igényét figyelembe vesszük a következő évi költségvetés tervezésénél. 

 

Kérdés:

 

 Rabnecz Ernő, Rexónusz temetkezés: A köztemetővel kapcsolatban az előző városvezetés úgy, hogy még 4 cég működött Érd területén, egyetlen céget preferált, akit pályáztatás nélkül beengedett a köztemetőbe temetés-felvételi irodát nyitni, valamint pályáztatás nélkül 3 évre megkapta az ásás jogát is. Ez előtt a többi vállalkozó értetlenül állt. Továbbiakban nem érti, hogy működhet, hogy a cég közpénzt szed be, a ravatalozó bérleti díját szedi be, mely a temetkezési törvény szerint egyértelműen közpénznek minősül, melyet csak a temető üzemeltetésére lehetne fordítani. Az orvosi ügyelet is ezt a céget preferálja. Tulajdonképpen, az, hogy az érdi temetőbe elhunytakat tudjanak temetni, az orvosi ügyeleten keresztül nem hozzáférhető. Ezeket felül fogják vizsgálni az esélyegyenlőség érdekében legalább annyiban, hogy a többi cég is bele tudjon szólni?

 

Válasz:

 

A temető egyes üzemrészeinek üzemeltetését pályáztatás során nyerte el a nyertes pályázó. Pályázati feltétel része volt a ravatalozó tejes körű felújítása  és a kapcsolódó  létesítmények  üzemszerű felújítása  a pályázó saját forrása biztosítása mellett, mely meg is valósult, ezért szedheti be közvetlenül a díjat.  Információi nem helytállóak.  A szerződés lejártát követően ismét pályáztatás útján lehet majd ellátni a feladatokat.

 

Kérdés:

 

Gara László: Problémája, hogy a Diósdi út végén a vízelvezetés nincs megoldva, a víz nemcsak az úton, hanem a járdán is ömlik végig, lehetetlen a közlekedés. A Balatoni útról lehajtó forgalom a kertjébe veri be a vizet, hiába oldják meg, hogy a kapun ne jöjjön be a víz. A Kakkukfű és Diósdi út sarkán csináltak egy vízelvezetőt, mely általában két esőzés után megtelik. Ezt csak egyszer látta, hogy kitakarították, azonban ismét meg van telve.

A másik, melyet már többször megírt a facebook- on is, hogy a Duna utcáról, ha jönnek a Pipacs utca felé, a vasúti kereszteződéstől nem tud benézni balra a védőfal miatt, valamint egy elektromos szekrény is takarja a kilátást.

 

Válasz:

 

A Diósdi út Balatoni út felőli végén, nagyjából a Diósdi út – Kakukkfű utca kereszteződés és a Balatoni út között a csapadékvíz elvezetés működőképességét meg fogjuk vizsgálni a helyszínen, illetve jelezzük az üzemeltető felé, hogy a Kakukkfű utca végén lévő áteresz kitisztítására tegyen intézkedést.

A Duna utcai vasúti átjáró kiépítése a Kelenföld-Százhalombatta vasúti vonalszakasz fejlesztését végző Kitérő 2016 Konzorcium fővállalkozásában valósult meg. A mérőszekrény és a zajvédő fal megépítése is a szaktervezők tervei, a vasúthatósági engedélyek és az egyéb hatósági engedélyek birtokában történt. Ebben az önkormányzatnak döntési jogköre, érdemi ráhatása nincs, de a következő kooperáción jelezni fogjuk beruházó felé.

 

Kérdés:

 

Bozsik Miklósné: Érdligeten borzasztó állapotok vannak a kispostánál. Lesz ott valami lehetőség, hogy ott posta legyen? A kerekesszékkel közlekedők és babakocsisok nem tudnak oda felmenni, továbbá nagy szükség lenne ott rendes élelmiszerüzletre is.

 

 

 

 

Válasz:

 

Az érd ligeti posta épülete nem önkormányzati tulajdon, és a postai szolgáltatások kérdése sem önkormányzati hatáskörben van. Amennyiben a Magyar Posta Zrt. fejlesztő beruházást kíván eszközölni, abban az esetben lehet új posta, vagy történhet átalakítás. Az élelmiszer üzletek létesítése szintén nem önkormányzati hatáskör.

 

Kérdés:

 

Somogyi Judit: Lakóhelyük gyönyörű környék volt, most pedig olyan mértékű az esztelen fakitermelés a telkeken, hogy ennek módját kellene találni, hogy ha odajön egy vállalkozó, ne irtsa ki a fákat, hanem gondolkodjon előtte, hogy mennyit tud megmenteni. A tölgyfák évről évre mennek tönkre, kellene egy határozatot alkotni, hogy a fákat mentsék meg, eszméletlen pusztítást folytatnak.

A Meseház Óvoda játszótér részét kivéve, a környéken mindenhol betonos az út, a gyerekek mindennap szívják be a poros levegőt.

Kérdése, hogy a közterület-felügyeletnek feladata-e az, hogy a roncs autók, melyek már hónapok vagy évek óta egy telek mellett állnak, elszállításra kerüljenek, vagy mi ennek a módja, hogy eltűnjenek? Nem lehet közlekedni sem tőlük. Korábban egy köbméter kihelyezett földért is felszólítást kaptak.

 

Válasz:

 

A beépítésre szánt lakótelkeken az utóbbi időben nagyon nagy  arányú építési tevékenység kezdődött  a Szép Ilonka utca és környékén lévő ingatlanokon is a vonatkozó jogszabályok módosulása következtében. Az építési előírások betartásával megvalósuló építkezések következtében eltűnő növényállomány sorsa nem befolyásolható, azonban a bizonyítható illegális fakivágások hatóságilag szankcionálhatók. Az említett környéken bizonyos ingatlanok esetében a faállomány, erdőállomány megóvása érdekében a helyi építési szabályzatban „megtartandó zöldfelület, faállomány”-ként lehatárolásra kerültek ingatlanrészek. Ezen területek, illetve minden ingatlanon az építkezéssel (építési hely által) nem érintett területen az engedély nélkül kivágott fák ügyének kivizsgálására hatósági eljárás lebonyolítása kezdeményezhető. Javasolható a Helyi Építési Szabályzat módosításának kezdeményezése a tekintetben hogy felülvizsgálatra kerülhessen a megtartandó faállománnyal rendelkező ingatlanok katasztere.

 

A Gyula utca 35. szám alatti Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvodája játszóudvara a Péter utcára is nyílik. Ez az egyetlen utca, amely nem szilárd burkolatú az intézmény körül. Ezzel együtt a Péter utca felőli kerítés mentén több fa és bokor került ültetésre, hogy ezzel is csökkentsék az utcáról érkező porszennyezést. Megvizsgáljuk a növényzet esetleges sűrítésének lehetőségét, amely enyhítő megoldás lehet, amíg a Péter utca nem kap szilárd burkolatot. A Meseház Óvoda játszótér részét kivéve, a környéken mindenhol betonos az út, a gyerekek mindennap szívják be a poros levegőt kérdésre válasz lásd Weisz Gábornál.

A jelzett utcaszakaszon többször intézkedtek a Városrendészeti csoport munkatársai. Felszólításokra közterületről bekerültek magánterületre a gépjárművek, majd egy idő után ismét megjelentek a közterületen. Több gépjármű rendelkezik forgalmi rendszámmal, folyamatosan odafigyelünk a területre.

 

 Kérdés:

 

Czabai Balázs:Örül, hogy a természetvédelem felmerült, el kell mondani, hogy Érd városa csodálatos természeti értékekkel rendelkezik a Dunától, a Beliczay-szigettől és a Kakukk-hegytől, a Fundoklia-völgyig és még sorolhatná. Kéri, hogy ebben a kérdésben a város az elkövetkező 5-10 évre készítsen egy rövid-, közép- és hosszú távú programot, mert ezeket az értékeket, ha most nem védik meg, akkor a későbbiekben nem lesz rá lehetőség. Van egy civil háttér, Érden mintegy 75-80 Érdicum van, ilyen nincs még egy városban. Ha ezt nem támogatják, elmaradnak. Amit az előző vezetés elért, vegyék pozitívumnak, amit pedig lehet, fejlesszék tovább és éljenek a lehetőséggel.

 

Válasz:

A Fundoklia-völgy természetvédelmi terület kezelési tervének felülvizsgálata 2019. november 28-án elfogadásra került, melynek keretében a kezelés részeként a különböző feladatok is felülvizsgálatra és feltüntetésre kerültek, amelyeket meg kell valósítani a terület védelme, bemutatása, fejlesztése érdekében. A prioritások tekintetében a városvezetés további döntéseire van szükség. A 20/2012. (V.7) önkormányzati rendelete alapján a helyi védett természeti értékek fenntartásáról, természeti állapotának fejlesztéséről, őrzéséről az önkormányzatnak gondoskodnia kell. Az értékek aktuális vizsgálatát követően meghatározhatók azok a sürgős és kevésbé sürgős intézkedések, amelyeket el kell végezni (pl. élősködő növények irtását, tájidegen fajok szakszerű eltávolítása, stb.) A védett természeti területek tudatformáló erejének elősegítése és a védelem feltételeinek biztosítása érdekében azok helyi sajtóban, médiában közművelődésben és   a  közoktatásban történő bemutatására törekedni kell. A Beliczay-szigeten található tanösvény, tornaösvény teljes körű felújítása, a parkobjektumok, és tanösvény elemek cseréje, pótlása várhatóan 2020 év elején megtörténik, továbbá a tanösvény információs felületeinek cseréje (helyspecifikus szövegezésű tanösvény állomás táblák) is megtörténik.

 

Kérdés:

 

Doma György: A Modern Városok Program tartalmazta a Vizi közművek kivásárlását. Azt az információt kapta, hogy ez nem önkormányzati hatáskör. Volt a minisztériumban, ahol meg azt a választ kapta, hogy önkormányzati hatáskör. Az érdi víz és csatornadíjak az országos átlagnál 40%-kal magasabbak, hála a 2008-2011 körüli emeléseknek. Itt vannak a Duna parton és a környező települések, ahol nem az ÉTV a szolgáltató, majdnem a felét fizetik a díjnak. A vállalkozásokra Érden rátesznek körülbelül 50-60%-ot. Például Sóskúton és Tárnokon az önkormányzat csak 10%-kal kér többet a vállalkozóktól, ezt is Érden is elvárhatnák a vállalkozók. Felháborítónak tartja, hogy 40%-kal többet fizetnek. Az építményadóval kapcsolatban a 23 megyei jogú városból 19-ben nincs építményadó a lakosságnak, a fennmaradó 4 közül az érdi lakosok körülbelül annyit fizetnek, mint a másik 3 összesen. A cégek fizetik ott az építményadó jelentős összegét, nem a lakosság.

Polgár Tamás úr említette a Retro helység előtti átjárást. Már tavaly is felvetette, hogy mi lesz, hiszen a Vörösmarty Mihály Gimnázium és a Marianum Általános Iskola közelében parkolót nem építettek, itt pedig még a 30-as években lerakott járda van, a járólapok elállnak, babakocsit tolni nem lehet ott.

A központban jó pár társasház épül, tudomása szerint az építési szabályzat tartalmazza, hogy mekkora zöldterületnek kell minimálisan lenni, ezeknél a házaknál egy négyzetméter zöldterület sem valósul meg, még fű sincs, a házak mellett kizárólag parkoló van.

 

Válasz:

 

A tulajdonosi struktúra átalakításával, illetve a piaci alapú befektető (Veolia Kft.) kivásárlásával, –amely egyben a közmű ellátó gazdasági társaság gazdálkodási kontrolingjét is ellenőrzi– olyan tulajdonosi szerkezet alakult volna ki, amely egyben az ellátásért felelős és az ellátást biztosító is. Tehát mindenképpen a nonprofit jelleg erősödött volna, és a biztonságot fokozta volna a piaci profit érdekeltség kizárása. Ez az átalakítás még nem tudott létre jönni. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 65. § (1) bekezdése értelmében a közműves ivóvízellátás, valamint a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás díját a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg. 

A városközpontban a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) szerint intenzívebben beépíthető településközponti vegyes (Vt) övezetek találhatók, ahol általában több rendeltetési egység, lakások, üzletek kialakítására nyílik lehetőség. A HÉSZ valóban meghatározza övezetenként a zöldfelület minimális mértékét, ezekben az övezetekben ez viszonylag kisebb 10-30% érték. A 2019. júliusban történt HÉSZ módosítása óta szabály az, hogy a zöldfelületbe a gyeprács nem számítható bele, és annak min. 50%-át egybefüggően kell kialakítani. Az előírások azt a célt szolgálják, hogy jobban használható, fenntartható felületek jöjjenek létre. A jövőben a szabályozás eszközeivel célunk az, hogy a funkciókhoz szükséges gépjárművek parkolói minél nagyobb arányban épületen belül vagy terepszint alatt kerüljenek elhelyezésre, ezzel is elősegítve azt, hogy minél nagyobb zöldfelületek, kertek alakuljanak ki a városközpontban is. A zöldfelület kialakítás mértékének ellenőrzésére az egyszerű bejelenéssel készült épületeknél a járási kormányhivatal építésfelügyeleti hatóságának, míg az építési engedéllyel készült épületeknél jelenleg a Polgármesteri Hivatal építéshatósági csoportjának van jogosultsága.  

 

Kérdés:

 

Egri Valéria:A Kamilla utcával szemben van a Kutyavári úton lévő óvoda, amikor hozzák, illetve viszik a gyerekeket, az utcában élőknek komoly gond hazajutni, mert nem lehet közlekedni. Tudomásul kell venni, hogy Érdligeten keskenyek az utcák, arról nem is beszélve, hogy nincs sehol járda, az 50-es években pedig mindenhol árkok voltak, melyek elvezették a vizet. Hiába van a Kutyavári úton már csatorna, a Kamilla utca feletti részekről esőzés idején lehordja a víz a hordalékot és eltömíti a már megépített csatornahálózatot. Sokat gondolkozott, hogy lehetne kedvezőbbé tenni a környéket, hiszen vannak gyalogosan közlekedők is. A mellettük lévő utca már egyirányú, a Kamilla utca ellenkező irányban történő egyirányúsítása megoldás lehetne a felvetett problémára. Valóban volt fejlődés, de tovább kell fejlődni az itt lakók érdekeinek megfelelően és véleményük figyelembevételével, hogy kellemesebbé tegyék a városban tartózkodást.

 

Válasz:

 

A Kutyavári Óvoda miatt a csúcsidőkben jelentkező forgalmi terhelés okán tett javaslatát, mi szerint érdemes lenne egyirányúsítani a Kamilla utcát (ellenkező irányban a párhuzamos Kankalin utca forgalmi irányával), amiért az óvodához érkező autósok a közeli lakóutcákban parkolnak le, megvizsgáljuk. Ugyanakkor megjegyezzük, hogy a gépjárművel érkezőknek nem képez komoly akadályt az egyirányúsítás sem, hiszen a Kutyavári út – Kankalin utca – Kakukkfű utca – Kamilla utca útvonalon szintén le tudnak parkolni a Kamilla utcában.

A csapadékvíz elvezető rendszerbe jutó felszíni csapadékkal kapcsolatban korábban már válaszoltunk, hogy lakó feladata  ld.: Horváthné kérdése

 

Kérdés:

 

Eőry Eszter: Sok idős ember véleményét tolmácsolja. A Budai úton van a Pennyhez egy zebra, azonban az időseknek az átkeléshez több idő szükséges, kérték a gyalogosokra vonatkozó zöld jelzés idejének hosszabbítását.

A környéken, a közterületen sok fa van, az idősek nem tudják az ELMŰ hálózatba belógó fákat metszeni, a Blanka utcában kéri ennek megoldását.

A Bolyai Általános Iskolából korábban továbbított egy levelet az igazgató asszonytól, hogy szeretnék, ha a Béke téren lenne gyalogosátkelő, tehát a Budai út 22-24., illetve a Béke tér 3-6. közötti részen, mivel a szervizúton egyáltalán nincs.

 

Válasz:

 

A Penny áruháznál lévő zebra jelzőlámpájának fázistervét megvizsgáljuk, amennyiben a kérés megalapozott és lehetőségünk van ennek módosítására, haladéktalanul megtesszük.

A környéken, a közterületen sok fa van, az idősek nem tudják az ELMŰ hálózatba belógó fákat metszeni, a Blanka utcában kéri ennek megoldását.

A közterületen lévő fák ágai metszését, gallyazását az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény végzi. Az erre vonatkozó lakossági panasz bejelenthető a varosuzemeltetes@erd.hu, vagy közvetlenül a titkarsag@ekfi.hu oldalon, valamint személyesen a 2030 Érd, Fehérvári út 69/B. , illetve telefonon a 06/23-365-610 telefonszámon.

 

a Béke téren lenne gyalogosátkelő, tehát a Budai út 22-24., illetve a Béke tér 3-6. közötti részen, mivel a szervizúton egyáltalán nincs.

 

A kijelölt gyalogos-átkelőhely létesítésének feltételeit jogszabályok határozzák meg. Ennek főbb lépései a következők:

•          A kijelölt gyalogos-átkelőhely helyének kijelölését kezdeményezni kell az illetékes Közlekedési Hatóságnál.  Ennek keretében a Közlekedési Hatóság többek között megvizsgálja, hogy a kijelölt gyalogos-átkelőhely megfelelő távolságról látható-e; a megvilágítás mértéke, szegélyek magassága megfelelő-e, stb.

•          Amennyiben a kijelölt gyalogos-átkelőhelyek helye kijelölésre kerül, el kell készíttetni a kiviteli terveket. (útépítés, forgalomtechnika, közvilágítás, stb.)

•          A tervek Közlekedési Hatóság általi jóváhagyása után lehet a kijelölt gyalogos-átkelőhelyek létesítését végrehajtani az engedélyben meghatározott feltételek szerint.

A fentiekre való tekintettel, valamint a rendelkezésünkre álló fedezet figyelembevételével, a 2019. évi költségvetésben összesen 10 db gyalogos-átkelőhely tervezése került betervezésre.

A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztállyal közösen megtartott bejárásán ebből 8 átkelőhely került kijelölésre.  A 2019 évi költségvetés a Bolyai iskola vonzáskörzetére vonatkozó gyalogátkelőhelyek megvalósításának fedezetére nem terjed ki, azonban  gyalogátkelőhelyre vonatkozó igényét figyelembe vesszük a következő évi költségvetés tervezésénél.

 

Kérdés:

 

Vida Tibor: Az előtte szólók 90%-a az úttal, járdával, közlekedéssel kapcsolatos felvetéseket vetette fel, felvetődött benne, hogy Érd költségvetésének 90%-át erre kellene fordítani. A Gyöngyvirág u. 30-32. környékére folyik a környező utcák vize, tele kátyúval, megáll a víz, meg kellene oldani a csapadékvíz elvezetést ezen a részen különösképpen. Mintegy 150-200 méternyi árok kellene, mely a csapadékot elvezetné. Ez nem lenne nagy költség.

 

Válasz:

 

Az Alba-Geo Trade Zrt., a Mélyépterv Enviro Kft. és az UNITEF 83 Zrt. közreműködésével elkészült városunk felszíni vízelvezetésének tanulmányterve. E terv alapján a Modern Városok Program keretében több főgyűjtő rekonstrukcióját, kiépítését el tudtuk végezni, fedezet függvényében tudunk tovább haladni a feladattal. Amint a gyűjtő vízelvezető csatornák megépülnek, lehetőség nyílik a kis utcák vízelvezető rendszereinek csatlakoztatására.

Indokolt esetben a szikkasztó árokrendszer kialakítására kerül sor, azonban bármilyen kiépített rendszer nem tud tökéletes megoldást nyújtani a rendkívüli időjárási körülményekre, mivel sok melléktényező játszhat közre: extrém esőzés, hosszan tartó esős időszak, fagyos talaj stb. A vízgyűjtő terület teljes kiépítésével reméljük, hogy az érintett terület csapadékvíz elvezetése megoldottá válik, ugyanis lokálisan a felszíni-vízelvezetés hosszú távon nem kezelhető eredményesen. A befogadó rendszerhez kell igazítani a területi vízelvezetést.

 

Kérdés:

 

Horváthné: Több problémája is van, az egyik a József tér, aminek a bejárásán is találkoztak. Attól félnek, hogyha a Tárnoki utat elkezdik csinálni, akkor a forgalom oda fog terelődni. Állítólag van ott egy kamera, ami meg tudná nézni, hogy milyen forgalom van ott reggel 8-tól. Kérdezi, hogy a háztetőről az esővizet ki lehet-e vezetni az utcára? Nincs árok és az utcából már két lakó is odavezeti a vizet. Nagyon jó minőségű fehér követ kaptak az utcára Donkó Ignáctól, nem porzik, de kicsit igazgattak rajta, letolták és most rajta van a sár. Kérdezi, hogy aki új házat épít, azt miért nem lehet járdaépítésre kötelezni? 1979-ben a tanácstól kaptak betont és az egész utca megcsinálta belőle a járdát. Foglalkozzanak az utcával – ezt kellene tudatosítani az emberekben, törődni kellene ezzel is. A László utcában van árok, de rohad benne a víz, ki kellene tisztítani. Sokan panaszkodnak az iskoláknál, hogy nincs, aki átkísérje a gyerekeket. Kérdezi, hogy hol van ilyenkor a Polgárőrség, mire kapják a pénzt? Sokan panaszkodnak az iskoláknál, hogy nincs, aki átkísérje a gyerekeket. Kérdezi, hogy hol van ilyenkor a Polgárőrség, mire kapják a pénzt? „Lakos” válaszánál kifejtettük.

Válasz:

 

A Városrendészeti csoport üzemelésében a József térnél van térfigyelő kamera. A területen a gépjármű forgalom átlagosnak mondható, a közterület és a közúti közlekedés megfigyelése napi 24 órában történik.

háztetőről az esővizet ki lehet-e vezetni az utcára? :

A felszíni csapadékvíz elvezetésről az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016.(III.31.) önkormányzati rendelete az alábbiak szerint rendelkezik:„22.§ (4) Az ingatlanon összegyűlt csapadékvíz idegen ingatlanra nem vezethető át, annak tárolásában, kezelésében új beépítés, valamint a tetőfelület, vagy burkolt felület növekedésével járó egyéb építési tevékenység esetén az (5)-(8) bekezdésekben foglaltak szerint kell eljárni. (5) A csapadékvizet a tetőfelület vízszintes vetületének és a vízzáró burkolatok összes felületének minden megkezdett 25 m2-re után legalább 1 m3 űrtartalmú, zárt, földfelszín alatti tárolóban – ciszternában – kell összegyűjteni, és azt szürkevízként, illetve kertészeti célra felhasználni. Ahol a talajszerkezet szikkasztási képessége megengedi, túlfolyóként szikkasztóakna is létesíthető az épületektől és a telekhatártól minimum 2 méter távolságban. A csapadékvíz tárolására a használaton kívüli, megfelelő módon tisztított, fertőtlenített egykori szennyvíztároló akna is használható. (6) Amennyiben a csapadékvíz helyben való gyűjtése, szikkasztása, az (5) bekezdés szerint nem lehetséges, az a közterületen lévő, illetőleg közcélú csapadékvíz csatornába, nyílt vízelvezető, vagy szikkasztó árokba, csak befogadói nyilatkozat, és az út kezelőjének hozzájárulása birtokában vezethető ki. Ez esetben legkésőbb a használatbavételig a telken keletkező csapadékvíz visszatartása érdekében, műszaki előírásokon alapuló, méretezéssel igazolt mennyiség befogadására alkalmas telken belüli átmeneti tároló kialakítása szükséges. A közterületi vízgyűjtőbe való kivezetés csak a járda burkolata alatt valósítható meg.(8) Csapadékvizet a szennyvíz-elvezető csatornába belevezetni tilos.”

A László utcában van árok, de rohad benne a víz, ki kellene tisztítani.

Az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról, és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 23/2005. (VII.01.) önkormányzati rendelet 27.§ (1) bekezdése alapján az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni: a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 méter széles területsáv), illetőleg, ha a járda mellett zöldsáv is van, az ingatlan határától számított 5 méteren belül a teljes terület tisztán tartásáról, a zöldsáv kaszálásáról;  b) az ingatlan előtti járdaszakasz hó- és síkosság mentesítéséről; c) a közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztán tartásáról, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosításáról az ingatlan előtti szakaszra terjedően, amennyiben az, az ingatlan határától számított 8 méteren belül található; d) az ingatlanról a gyalogjárdára és az út fölé hajló ágak nyeséséről annak érdekében, hogy a biztonságos közlekedés zavartalansága biztosított legyen.”Fentiek alapján az ingatlana előtti szakasz rendbetétele az ingatlan tulajdonos feladata.

Kérdés:

 

Lakos: Javasolja, hogy a kérdésekre az Érdi Újságban válaszoljanak. A Tetőfedő utcában nem csak a közvilágítás rossz, egyáltalán nem tudnak az öregek közlekedni. Nemcsak járda nincs, hanem lehetőség sincs. Van olyan lakos, aki olyan kocsi behajtót csinált, hogy beépítette a járda lehetőségét. Oda kellene figyelni, hogy a közterületet ne építsék be.

 

Válasz:

 

A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda rendelkezik a megfelelő adatokkal (engedélyek). Új építés esetén a Városrendészeti csoport munkatársai elkérik az engedélyeket, engedély hiánya esetén tájékoztatják a tulajdonosokat, hogy a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodát keressék fel az engedélyek pótlása miatt.

Kérdés:

 

HajdúnéKopor Erzsébet: Kérdezi, hogy a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény több hónapos városlistájának csökkentése érdekében tesznek-e valamit?

 

Válasz:

 Igen, helyben három fő dologra koncentrálunk. A betegek ellátását nagyobb számban ellehetetlenítő TVK ( Teljesítmény Volumen Korlát)  emeléséért lobbizunk, a növekvő lakosságszámmal arányosan. Modern berendezésekkel ellátott, komfortosabb  épületünket kívánjuk érvként felhasználni további orvosok Érdre hozatalában. Korlátozott számban szolgálati lakásokat biztosítunk az ide települő közalkalmazott orvosoknak. A betegek időpontra érkezésének előzetes, telefoni ellenőrzését vezettük be. Rendeléseink esetében jelentős az u.n. kiesett idő, mert a beteg nem jön el az időpontra és erről az intézményt nem értesíti.

Kérdés:

 

Lakos: Amikor megcsinálnak egy utcát, akkor a fedlapokat 3 cm-rel lejjebb rakják, hogy észrevegyék, hogy út van ott. Ellenőrizni kellene a vállalkozókat, hogy jól csinálták-e, hanem jól, akkor a saját pénzén újra kellene csinálnia. Régen feleltek az utak minőségéért, most mindenki csinálja, mert ért hozzá, pedig nem értenek hozzá. Javasolja, hogy ha járdát csinálnak, akkor mellé kerékpárutat is csináljanak. Nem tudja, hogy a Polgárőrség micsoda, nem lehet őket látni az utakon. Kérdezi, hogy mennyi a Polgárőrség éves költségvetése?

 

Válasz:

 

Fedlapok lentebb vannak az új utcáknál, munka minősége:

A felújításra kerülő, vagy újonnan megépített utaknál a közmű aknák fedlap szintjei többnyire az eredeti magassági szinten maradnak, amelyet később külön, egyedi technológiával szintbe emelnek, és helyreállítják az új burkolatot körülötte. Ennek oka, hogy az útépítés gépi technológiája nem teszi lehetővé, hogy az aknákat menet közben kikerüljék, ha előre felemelik őket. Minden építés során felelős műszaki ellenőr kerül bevonásra, aki a munkavégzést és az elkészült munka minőségét ellenőrzi.

 

javaslat arra, hogy új járda mellé legyen kerékpárút:

A javaslatot figyelembe vesszük a jövőbeni terveztetések során, azonban ezek megvalósíthatósága mind a helyi adottságok, a műszaki feltételek, mind az előírások függvényében történhet. Emellett közlekedési szempontból nem minden esetben kapcsolódik a járdához a kerékpárút. Olyan külterületi utakon, ahol különválik a gépjárművek által használt úttest és a gyalogos-kerékpáros forgalom, ott többnyire együtt valósul meg a járda és kerékpárút építése, vagy osztott használat történik.

Belterületi utaknál, ahol a szabályozási szélesség lehetővé teszi a szabványos járdaépítést, nem feltétlen biztosított további szélesítés kerékpárok részére. Vagy mindez esetleg a meglévő árokrendszer lefedésével és közlekedésre alkalmassá tételével lenne megvalósítható, amire további forrás szükséges.

 

Tekintettel arra, hogy rengeteg jármű parkol a közterületi utak mentén, így biztonságos kerékpárút nyomvonal nem sok helyen áll rendelkezésre. Amennyiben nincs elég hely kerékpárútnak, úgy közútra történő „kerékpár nyom” útburkolati jel felfestése segíthet. Ugyanakkor forgalmas belterületi  utakon sem  javasolt a kerékpárosok úttestre vezetése, ahol nem elég széles a rendelkezésre álló terület, hiszen folyamatos balesetveszélyt és torlódást okozhatna. Keskeny lakóutcáknál sok esetben a járda biztonságos kialakítása sem könnyű feladat, vagy csak egyirányúsítás mellett valósítható meg. A fentiekkel együtt a város területén már készültek tervek kerékpár hálózati szakaszokra. A jövőben ezek bővítése, és megvalósítása a cél.

 

„mi a polgárőrség?”:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Közgyűlés 134/2015. (V. 28.) határozata alapján 2015. június 1-jei hatállyal együttműködési szerződést kötött az Érdi Városi Polgárőr Egyesülettel.Az együttműködés megkötésének fő célja a Polgárőrség hatékony bevonása a helyi közrend és közbiztonság védelmébe. Az együttműködés fő területei: a bűn- és baleset megelőzési tevékenység végzése; áldozat-, gyermek- és ifjúságvédelemi feladatok végzése; közlekedésbiztonsági feladatok ellátása; vagyonvédelem és rendezvénybiztosítás; kábítószer elleni védelem- és megelőzés; közreműködés a környezet- és katasztrófavédelmi feladatokban; közreműködés a közterület védelmi feladatokban. Az együttműködési megállapodás szerint az önkormányzat - a vonatkozó jogszabályok alapján - anyagi támogatást nyújt a Polgárőrségnek, a Polgárőrség pedig a jogszabályok adta keretek között részt vesz a város közbiztonságának javításában. A megállapodás alapján a Polgárőrség minden évben köteles beszámolni a Közgyűlésnek a szakmai tevékenységéről.” (Forrás: https://www.erd.hu)

A Polgárőrség éves beszámolókat készít, amelyeket a közgyűlésnek benyújt megvitatásra. Ezek a beszámolók a www.erd.hu oldalon hozzáférhetőek, és megtekinthetőek.

 

Kérdés:

 

Polgár Tamás: A közvilágítást szerinte úgy kellene beállítani, hogy ne időkapcsoló, hanem szürkületkapcsoló legyen. A Központi Ügyeletnél, a körforgalomnál szerinte lehetőség lenne egy helikopter leszálló létesítésére.

 

Válasz:

A közvilágítás ki- és bekapcsolása az áramszolgáltató (Elmű-Émász Kft.) által alkalmazott közvilágítási naptár szerint történik. Ez egy tapasztalati úton meghatározott, világosodáshoz-sötétedéshez igazodó naptár.

A naptár 10 napos ciklusokban, elcsúszó kapcsolást tesz lehetővé, amely egy táblázatban van összefoglalva. A táblázatot állami szakhatóság, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal hagyja jóvá.

A ciklikusságból következően, ezek elején és végén a közvilágítás be- és kikapcsolása valamelyest elcsúszik a csillagászati szempontból indokolt időpontoktól: még sötét van, és már nem működik a közvilágítás, vagy már világos van, de még működnek a lámpák.

A rendszer nem tudja figyelembe venni az időjárási tényezőket, ha reggel nagyon borult, felhős idő van, azonos időpontban rosszabbak lesznek a fényviszonyok (még később lesz világos), ilyenkor zavaró lehet a közlekedőknek, ha korábban kapcsolnak ki a lámpák.

A naptáras közvilágítást nem lehet az időjáráshoz igazítani, egy ilyen rendszerhez jelentős átalakításra lenne szükség. Valamennyi transzformátor körzetben külön kellene mérni a villamos energiafogyasztást és alkonykapcsolók felszerelése is szükségessé válna az összes körzetben. Csak az átalakítás komoly összegű beruházást igényel.

Továbbá ez a rendszer sem mindenható, ugyanúgy vannak hibái, szintén nem kezeli az időjárás szélsőségeit (nem működik hatékonyan ködös, viharos időben), ezáltal felesleges üzemidőket, költségeket okozva.

 

A Központi Ügyeletnél, a körforgalomnál szerinte lehetőség lenne egy helikopter leszálló létesítésére:

 

A Magyar Légimentő Nonprofit Kft. oldalának tájékoztatása szerint a leszálláshoz 30 m x 30 m méretű szabad, sík, szilárd felületre van szükség ideális esetben. Az országban 7 bázis található, illetve 8 mentő légi járművel rendelkeznek, amellyel a mentést végzik. Ez nagyjából az ország egész területére 15 perces bevetési körökkel történő lefedést biztosít.

 

Az Érdi Orvosi Ügyelet környezetében nem áll rendelkezésre olyan felület, amelyet biztonsággal, védetten, a környezet zavarása, és a környezet általi zavarás nélkül biztosítható lenne egy állandó leszálló. Emellett az általános tapasztalat, illetve a cég szakmai tájékoztató oldalai alapján is az mondható el, hogy amennyiben nem a baleset helyszínén van jelen a helikopter, úgy a hatékonyságot rontó tényező is lenne egy távolabbi pont létrehozása, ahova át kell előbb szállítani közúton a sérültet, vagy onnan az orvosokat a helyszínre. A leírt jellemző mentési folyamat szerint a stabilizálás a baleset helyszínén történik.

A helyi orvosi ügyelet nem kórházi, vagy klinikai szintű szakmai felszereltséggel bír, így a mentőhelikopterrel szállított sérülteket sem oda szállítanák. Amennyiben a helyszínen olyan szintű szakmai felkészültséggel, eszközökkel rendelkező egységre, illetve orvosra van szükség, amelyet helikopterrel visznek oda, az is a helyszínen fog valamilyen módon leszállni, vagy annak közvetlen közelében. Példa erre a Bajcsy-Zsilinszky úti baleset. 

 

Kérdés:

 Weisz Gábor: Az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola felújítása felől érdeklődik. A Modern Városok Program kapcsán, a www.erd.hu oldalon a legfrissebb bejegyzés 2017-es. Jó volna látni, hogy a Modern Városok Program keretében felsorolt program hogyan áll.”Jó volna látni, hogy a Modern Városok Program keretében felsorolt program hogyan áll. A Martinovics Ignác utca nem aszfaltos, elég sötét utca, elég hosszú utca és a közvilágítása nem megfelelő.

 

Válasz:

A Teleki Sámuel Általános Iskola felújítása, bővítése: A beruházás várható befejezése: 2022. december 31., mivel annak megvalósítására csak a „Fenyves-parkvárosban köznevelési Centrum építése” projekt megépítését követően kerülhet sor. Az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola felújítása az Érd Törökbálinti út 1. (terület: 3166, 3173/7 hrsz.) ingatlanon található általános iskola épületállományának átalakításával és bővítésével 12 tantermes gimnázium létrehozását jelenti, melynek során új tornaterem (kosárlabda pálya méretű) készül, az iskola gépkocsival való megközelítésének rendezése, a szükséges parkolók elhelyezése is megtörténik. A Modern Városok Program keretében új parkvárosi általános iskola létesül a Búvár-Festő-Burkoló-Favágó utcák által határolt tömbben (építése folyamatban van), melynek elkészültét követően a Teleki Sámuel Általános Iskola meglévő épületállománya felújítással és bővítéssel alkalmassá tehető középfokú oktatási célra. Az engedélyezési terv már régebben elkészült, de a kisajátított lakóépületek telkeinek csatolásával, egyéb szabályozási elemek átvezetésével járó földhivatali eljárás még folyamatban van, információnk szerint hamarosan lezárul. Az engedélyezési eljárás ezt követően indítható meg.

Az utak szilárd burkolattal való ellátásának tekintetében elsőbbséget élveznek a nagyobb forgalmat bonyolító utak, utcák, amelyeken általában a torlódást kívánják elkerülni a közlekedők, vagy összeköttetést biztosít főbb városrészek között, esetleg forgalomvonzó létesítményeket lehet elérni rajtuk. Emellett lehetőség van önerős útépítési pályázatra jelentkezni a lakosságnak, amellyel megoszthatóak a terhek az önkormányzat, és az utcában lévő ingatlanok tulajdonosai között. Ezeken felül a terület képviselőjével is javasoljuk felvenni a kapcsolatot a saját képviselői keretből való útfelújítás lehetőségeire vonatkozóan.

Városunkban a közvilágítási hálózat fejlesztése folyamatos. A közvilágítás üzemeltetőjével kötött szerződés alapján évente 80 lámpatestet helyezhet ki önkormányzatunk. Ütemezés szerint elsőként oda kerülhet, ahol nincs minden második villanyoszlopon lámpatest. Ha ez már mindenhol adott, úgy sűríthető a hálózat. Amennyiben az utca ezen szakaszán nincs közvilágítási hálózat, úgy napelemes lámpa kihelyezése jelenti a gyors megoldást. Minden évben a költségvetés elfogadását követően, az abban meghatározott keret erejéig közbeszerzést indítunk napelemes világítótest kiépítése kapcsán. A beszerzés lezárultát követően határozható meg az adott évben közterületre kikerülő napelemes világítótestek száma.

Kérdés:

 Törek István: Javasolja végigjárni a várost és ahol nincsen árok, ott a lakót felszólítani, hogy bizonyos időn (pl. 3 hónapon) belül létesítsen ott, mert előtte biztosan volt ott, amit betemetettek.

Válasz:

Az útkoncepció területre lebontott tervezése során a felszíni csapadékvíz elvezetés megoldása is a tervezés része.

A lakó javaslatának megfelelően felülvizsgálható a szikkasztó árkok megléte a város lakóutcáiban, azonban azzal együtt, hogy több helyen volt rá példa, hogy magánúton, illegálisan betemetésre kerültek közterületi árkok (behajtók, parkolók kialakítása céljából), annak feltételezésére nem alapozhat a városvezetés, hogy biztosan a lakók temették be azokat.

Az önkormányzatnak 2000. és 2019. között nagyjából 2 éves gyakorisággal 1-1 légi felvétel rendelkezésre áll a városról, valamint az 1980-as évek közepétől készült kartográfiákon láthatóak a város területén felmért árok szakaszok. A probléma továbbra is abban áll, hogy nem lenne bizonyítható, hogy az ottani lakó töltötte fel az árkot.

Érd Város Önkormányzat Képviselő-Testületeaz ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról, és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről” szóló23/2005. (VII.01.) önkormányzati rendelet 27. § (1) c) szerint Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni:

c) a közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztán tartásáról, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosításáról az ingatlan előtti szakaszra terjedően, amennyiben az, az ingatlan határától számított 8 méteren belül található;

A 31. §-ában foglalt bekezdések szerint „A járdaszakasz melletti nyílt árok feltöltése vagy lefedése kizárólag a helyi építésügyi hatóság engedélyével, az általa meghatározott módon lehetséges. Járműbehajtók átereszeinek építése és annak tisztán tartása minden esetben az ingatlan használójának, illetve tulajdonosának kötelessége. A csapadékvíz elvezető árkokat betömni, a víz elfolyását megakadályozni tilos.”

Szintén a 31. §-ban az alábbiakat mondja ki a rendelet:

„(2)A gondozatlan járdaszakasz, áteresz vagy nyílt árok tisztítását az Önkormányzat az ingatlantulajdonos költségére elvégezteti. Az ÉKF az árkok, átereszek tisztán tartásából származó földet és egyéb hulladékot a bejelentéstől számított 5 munkanapon belül elszállítja.”

„(3)Vis maior esetén a gondozatlanságából, szabálytalan, szakszerűtlen műszaki kivitelezésből eredő vízelvezető áteresz-dugulásokat, szükséges ároknyitásokat az ÉKF köteles azonnali munkaként elhárítani, elvégezni, az ingatlantulajdonos költségére.”

„(4) Az ÉKF az ingatlan tulajdonosa, illetve használója kérésére és költségére elvégezheti az ingatlan előtti csapadékvíz-elvezető árok, illetve gyalogos és járműbehajtók átereszeinek használhatóságának, működőképességének fenntartásához felújításához, és a rendelet 27.§(1) c pontja szerinti kötelezettség teljesítéséhez szükséges munkákat.”

 

Kérdés:

Szilágyi Márton: A Judit utca például kimaradt a csatornázásból. Kérdezi, hogy számíthatnak-e arra, hogy valamikor ők is felzárkóznak Érdhez. Szerinte is nagyon sok a siránkozás, de mindenki tehet rengeteget a saját környezete érdekében. A feleségével és a kislányaival már 10 éve szedi a szemetet a környékükön és szerinte jobb érzés így hazamenni.

Válasz:

Érden a szennyvíz csatornahálózat építési beruházás befejeződött. Jelenleg erre irányuló, a város által összefogott újabb beruházás nincs előkészítés alatt /vagy előreláthatóan nincs beütemezve. A csatornázásból kimaradt utcák, így a lakó által jelölt Judit utca vonatkozásában is, a lakosság a Szolgáltatót megkeresheti, és egyeztethet annak részleteiről, hogy magánerőből milyen módon létesülhet új gerincvezeték, és bekötés.

 

Kérdés:

Szilasi Györgyné:Csatornaügyben járt a Tököli járásbíróságon, ahol megemlítette az építményadót, és hogy ezek után még a lakóknak kell az utcán vágni a füvet, szedni a szemetet, söpörni a járdát. Akkor közölték, hogy ez kettős adóztatás és szabálytalan. Volt olyan magyar település, ami szinte csak lejtős utcákból áll, mégis fejenként 110.000,- Ft-ból meg tudták oldani. Meg lehet nézni, hogy Érden ahol nagyon sok pénzt elkértek, hogy néz ki. Semmit nem tettek rendbe azóta.

Válasz:

Egy közműépítés során megállapított érdekeltségi hozzájárulás nem adó jellegű bevétel. Nem is az önkormányzat költségvetésében jelenik meg. Azt a pénzt a csatorna társulat szedte be, és használta fel. A települési önkormányzatok által bevezethető adók szabályozását az 1990. évi C. törvény (Htv.) határozza meg. E jogszabályi felhatalmazás alapján vezethetők be helyi adók. A Htv. 1. § (1) bekezdése szerin: „E törvény felhatalmazása és rendelkezései szerint a települési (községi, városi, fővárosi és kerületi) önkormányzat képviselőtestülete (a továbbiakban: önkormányzat) rendelettel az illetékességi területén helyi adókat (a továbbiakban: adót), valamint települési adókat vezethet be.

6. § Az önkormányzat adómegállapítási joga arra terjed ki, hogy:

a)   a MÁSODIK RÉSZBEN meghatározott adókat vagy azok valamelyikét bevezesse, a már bevezetett adót hatályon kívül helyezze, illetőleg módosítsa,

7. § Az önkormányzat adómegállapítási jogát korlátozza az, hogy:

a)   az adóalanyt egy meghatározott adótárgy (épület, épületrész, telek) esetében csak egyféle - az önkormányzat döntése szerinti - adó fizetésére kötelezheti,”

Kettős adóztatásról akkor beszélhetünk, ha ugyanazt az adótárgyat két különböző módon is adóztatnánk, pl. építményadó és kommunális adó is lenne. Érd MJV Önkormányzatának helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29.) számú rendelete megfelel a törvényi szabályozásnak.

 

Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét!

Érd, 2019. december 13.

                                                          Tisztelettel:

                                                                                          Dr. Csőzik László

                                                                                            polgármester