Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2012. január 26-ai üléséről

2018. okt. 10.

J E G Y Z ő K Ö N Y VKészült: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. január 26-ai üléséről

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 18 fő, a jelenléti ív szerint

T. Mészáros András: Köszönti a képviselőket, a megjelent vendégeket, megállapítja, hogy a Közgyűlés határozatképes, megnyitja az ülést.

NAPIREND ELőTT:

T. Mészáros András: Gratulál Pócsiné Sivák Erzsébet óvodavezetőnek, aki a Roul Wallenberg-díj elismerésében részesült.

Ünnepélyes köszöntő, Pócsiné Sivák Erzsébet bemutatása.

Tovább...