Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2013. január 31-ei üléséről

Készült: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. január 31-én a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 3. – tartott üléséről

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 13 fő:

Antunovits Antal, Dr. Csőzik László, Donkó Ignác, Fülöp Sándorné, Kéri Mihály, Kopor Tihamér, Mészáros Mihály, Pulai Edina, Segesdi János, Szabó Béla, Tekauer Norbert, Tóth Tamás, Dr. Veres Judit

Meghívottak: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet aljegyző, Dr. Csupor Endre vezető jogtanácsos, Péterfia Krisztina Közgazdasági Irodavezető, Körmöczi Józsefné Humán Irodavezető, Dr. Magyar Melinda Lakosságszolgálati Irodavezető, Mádainé dr. Kovács Judit Jogi és Pályázati Irodavezető, Horváth-Szulimán Tibor Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodavezető, Kövesdiné Kiss Marianna Városrendészeti Csoportvezető, Hunyákné Müller Szilvia Személyzeti Csoportvezető, Tajti Lászlóné Belső Ellenőrzési Csoportvezető, Ágó Mátyás Főépítész, Kartikné Szilágyi Enikő Adócsoport vezető

 

Tovább...