Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2013. február 14-ei üléséről

2018. okt. 10.

Készült: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. február 14-én a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 3. – tartott üléséről

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 15 fő: Antunovits Antal, Dr. Csőzik László (az 1. napirendi pont tárgyalása közben érkezett), Donkó Ignác, Fülöp Sándorné, Jakab Béla, Kéri Mihály, Kopor Tihamér, Mészáros Mihály, Mórás Zsolt, Segesdi János, Szabó Béla, Tekauer Norbert, T. Mészáros András, Tóth Tamás, Dr. Veres Judit,

Meghívottak: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet aljegyző, Dr. Csupor Endre vezető jogtanácsos, Péterfia Krisztina Közgazdasági Irodavezető, Körmöczi Józsefné Humán Irodavezető, Mádainé dr. Kovács Judit Jogi és Pályázati Irodavezető, Horváth-Szulimán Tibor Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodavezető, Kövesdiné Kiss Marianna Városrendészeti Csoportvezető, Hunyákné Müller Szilvia Személyzeti Csoportvezető, Tajti Lászlóné Belső Ellenőrzési Csoportvezető, Ágó Mátyás Főépítész.

NAPIRENDI JAVASLAT:

1. Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetéséről (I. forduló)

        Előadó: T. Mészáros András polgármester

2. Javaslat a Környezetvédelmi Alap 2013. évi felhasználására

        Előadó: T. Mészáros András polgármester

3. Javaslat döntéshozatalra Érd Megyei Jogú Város adósságállománya Magyar Állam által történő részbeni átvállalásáról

        Előadó: T. Mészáros András polgármester

4. Javaslat vagyonkezelési szerződés megkötésére a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal

        Előadó: T. Mészáros András polgármester

5. Javaslat a járóbeteg-szakellátási feladat ellátásával kapcsolatos döntés meghozatalára

        Előadó: Segesdi János alpolgármester

6. Javaslat az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft üzleti terve alapján a szükséges önkormányzati forrás biztosítására

        Előadó: T. Mészáros András polgármester

7. Egyebek

A következő napirendi pont tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

8. Javaslat Érd Város Díszpolgára Kitüntető Cím, Érd Városáért Kitüntetés, Érd Város Életmű Díja, valamint az Érdi Tudományos Díj adományozására

        Előadó: T. Mészáros András polgármester

Tovább...