Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2013. március 14-ei üléséről

J E G Y Z ő K Ö N Y V

Készült: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. március 14-én a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 3. – tartott üléséről

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 14 fő: Antunovits Antal, Donkó Ignác, Dr. Csőzik László, Fülöp Sándorné, Jakab Béla, Kéri Mihály, Kopor Tihamér, Mészáros Mihály, Mórás Zsolt, Pulai Edina, Szabó Béla, T. Mészáros András, Tekauer Norbert, Tóth Tamás.

Meghívottak: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet aljegyző, Dr. Csupor Endre vezető jogtanácsos, Péterfia Krisztina Közgazdasági Irodavezető, Dr. Magyar Melinda Lakosság szolgálati Irodavezető, Körmöczi Józsefné Humán Irodavezető, Ágó Mátyás főépítész, Mádainé dr. Kovács Judit Jogi és Pályázati Irodavezető, Kövesdiné Kiss Marianna Városrendészeti Csoportvezető, Hunyákné Müller Szilvia Személyzeti Csoportvezető, Apáthy Zsuzsa Belső Ellenőrzési Csoportvezető helyettes.

NAPIRENDI JAVASLAT:

1. Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről (II. forduló)

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

2. Beszámoló a vagyonkezelési szerződés megkötéséről a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

3. Egyebek

 

Tovább...