Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2013. június 27-ei üléséről

Készült: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. június 27-én a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 3. – tartott üléséről

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 12 fő: Antunovits Antal, Donkó Ignác, Fülöp Sándorné, Kéri Mihály, Kopor Tihamér, Mészáros Mihály, Mórás Zsolt, Pulai Edina, Segesdi János, Szabó Béla, T. Mészáros András, Dr. Veres Judit.

Meghívottak: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző, Dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos, Péterfia Krisztina Közgazdasági Irodavezető, Dr. Magyar Melinda aljegyző, Lakosság-szolgálati Irodavezető, Dr. Ruszcsák Csaba Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Irodavezető, Körmöczi Józsefné Humán Irodavezető, Ágó Mátyás főépítész, Mádainé dr. Kovács Judit Jogi és Pályázati Irodavezető, Kövesdiné Kiss Marianna Városrendészeti Csoportvezető, Hunyákné Müller Szilvia Személyzeti Csoportvezető, Horváth-Szulimán Tibor Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodavezető, Szamek Zsolt – Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Nonprofit Kft ügyvezetője, Kubassek János – Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója, Zacher Gábor – International Ambulance Service Kft. szakmai vezetője, Balogh Lajos – International Ambulance Service Kft. ügyelet vezetője.

Tovább...