Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2014. február 20-ai üléséről

Készült: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. február 20-án a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 3. – tartott üléséről

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 17 fő: Antunovits Antal, Bakai-Nagy Zita, Dr. Csőzik László, Donkó Ignác, Fülöp Sándorné, Jakab Béla, Kéri Mihály, Kopor Tihamér, Mészáros Mihály, Mórás Zsolt, Pulai Edina, Segesdi János, Szabó Béla, Tekauer Norbert, T. Mészáros András, Tóth Tamás, Dr. Veres Judit.

Meghívottak: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző, Dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos, Dr. Ruszcsák Csaba Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Irodavezető, Péterfia Krisztina Közgazdasági Irodavezető, Mádainé dr. Kovács Judit Jogi és Pályázati Irodavezető, Kövesdiné Kiss Marianna Városrendészeti Csoportvezető, Hunyákné Müller Szilvia Személyzeti Csoportvezető, Körmöczi Józsefné Humán Irodavezető, Ágó Mátyás főépítész, Apáthy Zsuzsa Belső Ellenőrzési Csoportvezető helyettes, Csabai Szabó Enikő – C. C. Audit Könyvvizsgáló Kft. képviselője.

NAPIRENDI JAVASLAT:

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

2. Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetéséről szóló 10/2013. (III18.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

3. Javaslat a Városi Galéria pénzügyi tervének jóváhagyására, valamint üzemeltetési szerződés megkötésére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

4. Javaslat az Érdi Rádió működéséhez szükséges döntések meghozatalára

Előadó: T. Mészáros András polgármester

5. Javaslat a civil szervezetek támogatására elkülönített főösszeg egyes keretek közötti felosztására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

6. Javaslat megállapodás megkötésére a Corvinus Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal

Előadó: Segesdi János alpolgármester

7. Javaslat az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló BM rendelettel összefüggésben pályázat benyújtásának jóváhagyására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

8. Javaslat városi közlekedésbiztonsági nap és vetélkedő szervezésére

Előadó: Pulai Edina települési képviselő

9. Javaslat a Fészek Gyermekvédő Egyesülettel kötött szolgáltatási szerződés módosítására

Előadó: Segesdi János alpolgármester

10. Javaslat az Érdi Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről szóló beszámoló tárgyában született döntés módosítására

Előadó: Tóth Tamás alpolgármester

11. Beszámolók:

- Beszámoló a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2013. évi tevékenységéről

Előadó: dr. Csőzik László, a bizottság elnöke

- Beszámoló az Oktatási és Művelődési Bizottság 2013. évi tevékenységéről

Előadó: Kéri Mihály, a bizottság elnöke

- Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2013. évi tevékenységéről

Előadó: Dr. Veres Judit, a bizottság elnöke

- Beszámoló a Városfejlesztési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság 2013. évi tevékenységéről

Előadó: Szabó Béla, a bizottság elnöke

-    Beszámoló a Dombos - Fenyves Parkvárosi Településrészi Önkormányzat 2013. évi munkájáról

            Előadó: Fülöp Sándorné elnök

-   Beszámoló az Érdligeti – Kutyavári Településrészi Önkormányzat 2013. évi munkájáról

            Előadó: Kopor Tihamér elnök

-   Beszámoló az Óváros - Érdligeti Településrészi Önkormányzat 2013. évi munkájáról

            Előadó: Antunovits Antal elnök

-   Beszámoló a Parkvárosi Településrészi Önkormányzat 2013. évi munkájáról

            Előadó: Dr. Veres Judit elnök

-   Beszámolók a Tisztviselő és Újtelepi Településrészi Önkormányzat 2013. évi munkájáról

            Előadó: Mészáros Mihály elnök

-   Beszámoló a Tusculanum - Postástelep Településrészi Önkormányzat 2013. évi munkájáról

            Előadó: Donkó Ignác elnök

12. Egyebek

A következő napirendi pontok tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

13. Javaslat az Érd Város Díszpolgára Kitüntető Cím, az Érd Városáért Kitüntetés, az Érd Város Életmű Díja és az Érdi Tudományos Díj 2014. évi adományozására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

14. Javaslat a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztására

Előadó: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

Tovább...