Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2014. május 22-ei üléséről

2018. okt. 10.

Készült: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. május 22-én a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 3. – tartott üléséről

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 16 fő: Antunovits Antal, Dr. Csőzik László, Donkó Ignác, Fülöp Sándorné, Jakab Béla, Kéri Mihály, Kopor Tihamér, Mészáros Mihály, Mórás Zsolt, Pulai Edina, Segesdi János, Szabó Béla, Tekauer Norbert, T. Mészáros András, Tóth Tamás, Dr. Veres Judit

Meghívottak: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző, Dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos, Dr. Magyar Melinda Lakosságszolgálati Irodavezető, Péterfia Krisztina Közgazdasági Irodavezető,           Dr. Ruszcsák Csaba Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Irodavezető, Mádainé dr. Kovács Judit Jogi és Pályázati Irodavezető, Kövesdiné Kiss Marianna Városrendészeti Csoportvezető, Dudás Erzsébet Szociálpolitikai és Egészségügyi Csoportvezető, Hunyákné Müller Szilvia Személyzeti Csoportvezető, Csabai Szabó Enikő – C. C. Audit Könyvvizsgáló Kft. képviselője, Szántó Erzsébet Gizella – Érdi Sport Kft. ügyvezetője, Zsirkai László – Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. ügyvezetője, Gordos Tamás Pro Régió Nk. Kft. képviselője, Sárközi Márta Érdi Tankerület igazgatója, Patkóné Séra Ilona, Rozgonyi János, Pintérné Bernyó Piroska, Manolovitsné Erdőközi Orsolya pályázók

Tovább...