NAPIRENDI JAVASLAT:

1. Javaslat területrész átadását előkészítő bizottság megválasztására

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

NAPIREND ELőTT:

T. Mészáros András polgármester: Köszönti a képviselőket, a hivatal munkatársait, a megjelent külső bizottsági tagokat, a sajtó képviselőit, kiemelt tisztelttel Kőnig Ferencet, Sóskút polgármesterét, Újházi Miklós jegyzőt, valamint a sóskúti képviselő-testület tagjait. Megállapítja, hogy Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 13 fővel határozatképes. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése és Sóskút Község képviselő-testülete között korábban már megfogalmazódott szándék, mely szerint az Érd Megyei Jogú Város északnyugati határához csatlakozó, Sóskút Község közigazgatási területéhez tartozó, részben lakott területrészek átadását megtárgyalják, így a jövőben fejlesztési területként - mindkét település megállapodás alapján történő hasznára – lehetne hasznosítani. Azt javasolják a Közgyűlésnek, illetve a Képviselő-testület tagjainak, hogy az együttes ülésen a jogszabály által előírt, az eljáráshoz szükséges döntéseket hozzák meg, így rövidesen, az önkormányzati választásokat és a népszavazást követően meg lehet hozni a döntést, melynek következtében Érd Város közigazgatási területe megnövekedne, és a területet a későbbiekben fejlesztési területként lehessen használni. A napirenden lévő előterjesztés címe „Javaslat területrész átadását előkészítő bizottság megválasztására”. Kéri a Közgyűlést, illetve a Képviselő-testület tagjait, hogy amennyiben nincs kiegészítő javaslat a napirendet fogadják el.

Kőnig Ferenc Sóskút Község polgármestere: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az együttes ülésen Sóskút képviselő-testületéből 5 fővel, határozatképes létszámban jelen van. A napirendi pontokat a képviselők megkapták, ahhoz kiegészítő javaslat nem érkezett részükről. Felteszi szavazásra a napirendi javaslatot.

Sóskút Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el az együttes ülés keretében:

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el az együttes ülés keretében:

N A P I R E N D :

1. Javaslat területrész átadását előkészítő bizottság megválasztására

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

A napirendről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Antunovits Antal

Igen

Bakai-Nagy Zita

Távol

Dr. Csőzik László

Távol

Donkó Ignác

Igen

Dr. Döcsakovszky Béla

Távol

Fülöp Sándorné

Igen

Jakab Béla

Igen

Kéri Mihály

Igen

Kopor Tihamér

Igen

Mészáros Mihály

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Távol

Segesdi János

Igen

Szabó Béla

Igen

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

Tóth Tamás

Igen

Dr. Veres Judit

Távol