NAPIRENDI JAVASLAT:

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

2. Tájékoztatók:

-  Tájékoztató Érd Megyei Jogú Város 2014. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

Előadó: T. Mészáros András polgármester

- Tájékoztató a polgármesteri keret 2014. évi felhasználásáról, valamint a nem pályázat útján nyújtott támogatásokról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

3. Javaslat a Településfejlesztési Koncepció és az Integrált Településfejlesztési Stratégia elfogadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

4. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 31/2010. (VII.20.) önkormányzati rendelet módosítására a városközpont részterülete vonatkozásában

Előadó: T. Mészáros András polgármester

5. Javaslat a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

6. Javaslat a közterületek használatáról 68/2011. (X.26.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

7. Javaslat az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft üzleti tervének módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

8. Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. felügyelőbizottsági tagjának megválasztására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

9. Javaslat az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. tulajdonosi döntéseinek meghozatalára

Előadó: T. Mészáros András polgármester

10. Javaslat az Érd, Fő u. 42. szám alatti, 24033 helyrajzi számú ingatlan vagyonkezelésbe adására a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

11. Javaslat pályázat kiírására a helyi személyszállítási közszolgáltatás tárgyában

Előadó: T. Mészáros András polgármester

12. Javaslat területrész átadásáról szóló megállapodás megkötésére Sóskút Község Önkormányzatával

Előadó: T. Mészáros András polgármester

13. Javaslat a Kossuth L. utca – Bethlen Gábor utca Vörösmarty Mihály utca keresztezésénél az „ötös körforgalomhoz” illeszkedő tér kialakítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

14. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására érdi köznevelési intézmények működését támogató alapítványokrészére székhely használatához

Előadó: T. Mészáros András polgármester

15. Javaslat az Érdi Építészeti Nívódíj pályázat kiírására

Előadó: Szabó Béla, a Városfejlesztési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke

16. Javaslat a testvérvárosi kapcsolatok ápolását szolgáló Európa a polgárokért „Testvérvárosok polgárainak találkozói” című pályázat benyújtásának tudomásul vételére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

17. Javaslat önkormányzati halottá nyilvánításra

Előadó: T. Mészáros András polgármester

18. Javaslat szolgáltatási szerződés megkötésére Tök Község Önkormányzatával hajléktalan személyek átmeneti ellátásának biztosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

19. Javaslat praxisjog gyakorlásához történő hozzájárulás megújítására, vállalkozó háziorvos részére a házi gyermekorvosi és az iskolaorvosi alapellátás biztosítása érdekében

Előadó: Dr. Veres Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

20. Javaslat a 2. számú alapellátási fogorvosi körzet megosztásával és működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és a területi védőnői körzetekről szóló 64/2011. (VIII.1.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Dr. Veres Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

21. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Drogstratégiájának felülvizsgálatára és a drogellenes stratégia 2014-2016. közötti cselekvési tervének elfogadására

Előadó: Dr. Veres Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

22. Javaslat a Humán Papilloma Vírus (HPV) elleni védőoltási program bevezetésével kapcsolatos döntés meghozatalára

Előadó: T. Mészáros András polgármester

23. Javaslat a Beszélj Velem Alapítvánnyal történő megállapodás megkötéséről szóló 178/2014. (VI. 26.) határozat visszavonására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

24. Egyebek

 

T. Mészáros András polgármester: Köszönti a képviselőket, a hivatal munkatársait, a megjelent külső bizottsági tagokat, a sajtó képviselőit. Megállapítja, hogy a Közgyűlés 14 fővel határozatképes, megnyitja az ülést. Elmondja, hogy egy sürgős előterjesztés készült a Közgyűlés ülésére, „Javaslat a 2014-2020 évek között megvalósítandó Integrált Területi Programmal kapcsolatban” címmel, melyet a 3. napirendhez kapcsolódóan javasol tárgyalni. Felteszi szavazásra a sürgős előterjesztés napirendre vételét.

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a „Javaslat a 2014-2020 évek között megvalósítandó Integrált Területi Programmal kapcsolatban” tárgyú sürgős előterjesztést napirendre vette.

 

A napirendre vételről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Bakai-Nagy Zita

Távol

Dr. Csőzik László

Igen

Donkó Ignác

Igen

Dr. Döcsakovszky Béla

Távol

Fülöp Sándorné

Igen

Jakab Béla

Távol

Kéri Mihály

Igen

Kopor Tihamér

Igen

Mészáros Mihály

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Segesdi János

Távol

Szabó Béla

Igen

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

Tóth Tamás

Igen

Dr. Veres Judit

Igen

 

T. Mészáros András polgármester: Felteszi szavazásra a módosított napirendet.

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el:

 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

2. Tájékoztatók:

-  Tájékoztató Érd Megyei Jogú Város 2014. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

Előadó: T. Mészáros András polgármester

- Tájékoztató a polgármesteri keret 2014. évi felhasználásáról, valamint a nem pályázat útján nyújtott támogatásokról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

3. - Javaslat a Településfejlesztési Koncepció és az Integrált Településfejlesztési Stratégia elfogadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

- SÜRGőS ELőTERJESZTÉS: Javaslat a 2014-2020 évek között megvalósítandó Integrált Területi Programmal kapcsolatban

Előadó: T. Mészáros András polgármester

4. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 31/2010. (VII.20.) önkormányzati rendelet módosítására a városközpont részterülete vonatkozásában

Előadó: T. Mészáros András polgármester

5. Javaslat a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

6. Javaslat a közterületek használatáról 68/2011. (X.26.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

7. Javaslat az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft üzleti tervének módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

8. Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. felügyelőbizottsági tagjának megválasztására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

9. Javaslat az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. tulajdonosi döntéseinek meghozatalára

Előadó: T. Mészáros András polgármester

10. Javaslat az Érd, Fő u. 42. szám alatti, 24033 helyrajzi számú ingatlan vagyonkezelésbe adására a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

11. Javaslat pályázat kiírására a helyi személyszállítási közszolgáltatás tárgyában

Előadó: T. Mészáros András polgármester

12. Javaslat területrész átadásáról szóló megállapodás megkötésére Sóskút Község Önkormányzatával

Előadó: T. Mészáros András polgármester

13. Javaslat a Kossuth L. utca – Bethlen Gábor utca Vörösmarty Mihály utca keresztezésénél az „ötös körforgalomhoz” illeszkedő tér kialakítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

14. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására érdi köznevelési intézmények működését támogató alapítványok részére székhely használatához

Előadó: T. Mészáros András polgármester

15. Javaslat az Érdi Építészeti Nívódíj pályázat kiírására

Előadó: Szabó Béla, a Városfejlesztési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke

16. Javaslat a testvérvárosi kapcsolatok ápolását szolgáló Európa a polgárokért „Testvérvárosok polgárainak találkozói” című pályázat benyújtásának tudomásul vételére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

17. Javaslat önkormányzati halottá nyilvánításra

Előadó: T. Mészáros András polgármester

18. Javaslat szolgáltatási szerződés megkötésére Tök Község Önkormányzatával hajléktalan személyek átmeneti ellátásának biztosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

19. Javaslat praxisjog gyakorlásához történő hozzájárulás megújítására, vállalkozó háziorvos részére a házi gyermekorvosi és az iskolaorvosi alapellátás biztosítása érdekében

Előadó: Dr. Veres Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

20. Javaslat a 2. számú alapellátási fogorvosi körzet megosztásával és működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és a területi védőnői körzetekről szóló 64/2011. (VIII.1.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Dr. Veres Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

21. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Drogstratégiájának felülvizsgálatára és a drogellenes stratégia 2014-2016. közötti cselekvési tervének elfogadására

Előadó: Dr. Veres Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

22. Javaslat a Humán Papilloma Vírus (HPV) elleni védőoltási program bevezetésével kapcsolatos döntés meghozatalára

Előadó: T. Mészáros András polgármester

23. Javaslat a Beszélj Velem Alapítvánnyal történő megállapodás megkötéséről szóló 178/2014. (VI. 26.) határozat visszavonására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

24. Egyebek

A megtárgyalt előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét képezik!

 

A módosított napirendről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Bakai-Nagy Zita

Távol

Dr. Csőzik László

Igen

Donkó Ignác

Igen

Dr. Döcsakovszky Béla

Távol

Fülöp Sándorné

Igen

Jakab Béla

Távol

Kéri Mihály

Igen

Kopor Tihamér

Igen

Mészáros Mihály

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Segesdi János

Távol

Szabó Béla

Igen

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

Tóth Tamás

Igen

Dr. Veres Judit

Igen