Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2014. november 20-ai üléséről

Készült: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. november 20-án a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 3. – tartott üléséről.

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 16 fő: Antunovits Antal, Dr. Bács István, Csornainé Romhányi Judit, Demjén Attila, Fülöp Sándorné, Dr. Havasi Márta, Kéri Mihály, Kopor Tihamér, Mórás Zsolt, Pulai Edina, Simó Károly, Szabó Béla, Szűcs Gábor, Tekauer Norbert, T. Mészáros András, Dr. Veres Judit.

Meghívottak: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző, Dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos, dr. Magyar Melinda aljegyző, Lakosság-szolgálati Irodavezető, Péterfia Krisztina Közgazdasági Irodavezető,         Dr. Ruszcsák Csaba Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Irodavezető, Kövesdiné Kiss Marianna Városrendészeti Csoportvezető, dr. Fülöp Ildikó Személyzeti Csoportvezető, Mádainé dr. Kovács Judit Jogi Irodavezető, Körmöczi Józsefné Humán Irodavezető, Tajti Lászlóné Belső ellenőrzési Csoportvezető, Ágó Mátyás főépítész, Horváth-Szulimán Tibor Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodavezető, Martin Norbert bizottsági tag, Csóli Csaba bizottsági tag, Székely Sándor az Érdi Román Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Szamek Zsolt, az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. ügyvezetője


Tovább...