Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2015. február 12-ei rendkívüli üléséről

2018. okt. 10.

Készült: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. február 12-én a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 3. – tartott rendkívüli üléséről

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 18 fő: Antunovits Antal, Dr. Bács István, Dr. Csőzik László, Csornainé Romhányi Judit, Demjén Attila, Donkó Ignác, Fülöp Sándorné, Dr. Havasi Márta, Kéri Mihály, Kopor Tihamér, Mórás Zsolt, Pulai Edina, Simó Károly, Szabó Béla, Szűcs Gábor, Tekauer Norbert, T. Mészáros András, Dr. Veres Judit.

Meghívottak: Tóth Tamás alpolgármester, Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző, Dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos, Dr. Ruszcsák Csaba Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Irodavezető, Péterfia Krisztina Közgazdasági Irodavezető, Kövesdiné Kiss Marianna Városrendészeti Csoportvezető, Mádainé dr. Kovács Judit Jogi Irodavezető, Körmöczi Józsefné Humán Irodavezető, Tajti Lászlóné Belső ellenőrzési Csoportvezető, Ágó Mátyás főépítész, Horváth-Szulimán Tibor Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodavezető, Farkas Csilla Pályázati Csoport vezető, Csabai Szabó Enikő – C. C. Audit Könyvvizsgáló Kft. képviselője

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

1. Tájékoztató a köztartozásmentes adózói adatbázisba való felvétel igazolásáról

Előadó: Antunovits Antal, a Vagyonnyilatkozati, Összeférhetetlenségi és  Méltatlansági Bizottság elnöke

2. Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetéséről

Előadó: T. Mészáros András polgármester

3. Javaslat a Környezetvédelmi Alap 2015. évi felhasználására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

4. Javaslat az ÉVSE támogatási kérelmével kapcsolatos döntés meghozatalára

Előadó: Mórás Zsolt, a Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság elnöke

 

Tovább...