T. Mészáros András polgármester: Szavazásra teszi fel a napirendi javaslatot. A szavazás kézfeltartással történik.

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 13 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el:

 

NAPIREND:

1. Érd számít Rád!

Előadó: T. Mészáros András polgármester, Pulai Edina települési képviselő

 

A napirendről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Nem

Dr. Csőzik László

Távol

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Nem

Kéri Mihály

Igen

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Nem

Tekauer Norbert

Távol

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen