Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el:

 

NAPIREND:

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

2. Tájékoztatók

- Tájékoztató az Érd ófalusi B-60-as és B-61-es kútkataszteri számú termál kutak üzemeltetési jogának megszerzéséről

Előadó: T. Mészáros András polgármester

- Tájékoztató a 2014-2020 évekre vonatkozó Európai Uniós források kompenzációjáról Érd Megyei Jogú Város tekintetében

Előadó: Simó Károly alpolgármester 

3. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

4. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

5. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja 2.1. változatának elfogadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester 

6. Javaslat az új hulladékkezelési technológiát alkalmazó hulladék-feldolgozó üzem létrehozására kiírt pályázat elbírálására

Előadó: T. Mészáros András polgármester 

7.  Javaslat az Érd Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft, az Érdi Városfejlesztési Kft. és az Érdi Sport Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester 

8. Javaslat az Érdi Városfejlesztési Kft. üzleti tervének módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

9. Javaslat beruházási célokmány elfogadására a városi köztemető területén urnakút, emlékfal, és közvetlen környezetének kialakításával összefüggésben

Előadó: T. Mészáros András polgármester 

10. Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtására

Előadó: T. Mészáros András polgármester 

11. Javaslat az Érd Aréna melletti 18778/1 helyrajzi számú terület fejlesztése céljából meghozott 85/2015. (IV.30.) határozat módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester 

12. Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában és működtetésében levő Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium, valamint az Érdi Móra Ferenc Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére benyújtott pályázatok véleményezésére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 13. Javaslat pályázat kiírására a vagyonkezelésbe adott Érd, Budai út 16. szám alatti ingatlan egyes helyiségeire

Előadó. T. Mészáros András polgármester 

14. Javaslat az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága tagjának személyében bekövetkező változás létesítő okiratokban történő átvezetésére

Előadó: T. Mészáros András polgármester 

15. Javaslat a köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos döntés meghozatalára

Előadó: T. Mészáros András polgármester 

16. Javaslat köznevelési szerződés megkötésére a német nemzetiségi óvodai nevelés biztosítása érdekében

Előadó: T. Mészáros András polgármester 

17. Javaslat a Szepes Gyula Művelődési Központ intézményvezetői pályázatának elbírálására

Előadó: T. Mészáros András polgármester 

18. Javaslat az Érdi Városi Polgárőr Egyesülettel kötendő új együttműködési szerződés elfogadására

Előadó: T.  Mészáros András polgármester 

19. Javaslat a civil szervezetek támogatására elkülönített főösszeg egyes keretek közötti felosztásáról szóló 64/2015. (III.26.) határozat módosítására

Előadó: Mórás Zsolt, a Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság elnöke 

20. Javaslat a 2015. évi civil, illetve polgármesteri kerethez kapcsolódó alapítványi források átadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester 

21. Javaslat praxisjog gyakorlásához történő hozzájárulás megújítására vállalkozó háziorvos részére, a háziorvosi alapellátás biztosítása érdekében

Előadó: dr. Bács István alpolgármester

22. Javaslat megállapodás megkötésére a Gyermekünk Álmaiért Alapítvánnyal

Előadó: dr. Bács István alpolgármester 

23.Beszámolók:

- Beszámoló az ebrendészeti telep és állatmenhely 2014. évi működéséről

Előadó: T. Mészáros András polgármester

üzemeltető szervezet képviselője

- Beszámoló a városban működő civil szervezetek 2014. évi önkormányzati támogatásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester 

24. Egyebek

 

A következő napirendi pontok tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart! 

25. Javaslat Érd Közneveléséért Díj 2015. évi adományozására

Előadó: Kéri Mihály, a Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke 

26. Javaslat Érd Egészségügyéért Díj 2015. évi adományozására

Előadó: Dr. Veres Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 

27. Javaslat Érdi Közszolgálati Díj 2015. évi adományozására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

Az ülésen tárgyalt előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét képezik!

 

 A módosított napirend elfogadásáról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Távol

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Igen

Kéri Mihály

Igen

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Távol

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Távol