Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2015. július 30-ai rendkívüli üléséről

2018. okt. 10.

Készült: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. július 30-án a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 1. – tartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 16 fő: Antunovits Antal, Dr. Bács István, Csornainé Romhányi Judit, Dr. Csőzik László, Demjén Attila, Donkó Ignác, Fülöp Sándorné, Dr. Havasi Márta, Kopor Tihamér, Mórás Zsolt, Pulai Edina, Simó Károly, Szabó Béla, Szűcs Gábor, Tekauer Norbert, T. Mészáros András.

Meghívottak: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző, Tóth Tamás társadalmi megbízatású alpolgármester, Dr. Ruszcsák Csaba Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Irodavezető, Péterfia Krisztina Közgazdasági Irodavezető, Körmöczi Józsefné Humán Iroda Irodavezető, Horváth-Szulimán Tibor Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodavezető.

NAPIRENDI JAVASLAT:

1. Javaslat köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos döntés meghozatalára 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

2. Javaslat visszatérítendő működési támogatás nyújtására a Német Nemzetiségi Önkormányzat részére 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

3. Javaslat kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására vonatkozó pályázat kiírására 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

4. Javaslat szolgáltatás megrendeléséhez szükséges, áthúzódó kötelezettségvállalás költségvetési fedezetének biztosítására 

Előadó: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

NAPIRENDI ELőTT:

T. Mészáros András polgármester: Köszönti a közgyűlés rendkívüli ülésén megjelenteket. A jelentéti ív alapján megállapítja, hogy a Közgyűlés határozatképes, megnyitja az ülést. Javaslatot tesz a 0100 helyrajzi számú saját használatú út belterületbe vonására vonatkozó sürgős előterjesztés napirendre vételére. Szavazásra teszi fel a sürgős előterjesztés napirendre vételét.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a „Javaslat a 011 hrsz-ú saját használatú út belterületbe vonására” tárgyú sürgős előterjesztést napirendre vette.

A sürgős előterjesztés napirendre vételéről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Igen

Kéri Mihály

Távol

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Távol


Tovább...