Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2015. október 22-ei üléséről

2018. okt. 10.

Készült: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. október 22-én a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 3. – tartott üléséről

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 18 fő: Antunovits Antal, Dr. Bács István, Dr. Csőzik László, Csornainé Romhányi Judit, Demjén Attila, Donkó Ignác, Fülöp Sándorné, Dr. Havasi Márta, Kéri Mihály, Kopor Tihamér, Mórás Zsolt, Pulai Edina, Simó Károly, Szabó Béla, Szűcs Gábor, T. Mészáros András, Tekauer Norbert, Dr. Veres Judit

Meghívottak: Tóth Tamás alpolgármester, Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző, Dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos,    Dr. Ruszcsák Csaba Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Irodavezető, Péterfia Krisztina Közgazdasági Irodavezető, Kövesdiné Kiss Marianna Városrendészeti Csoportvezető, Körmöczi Józsefné Humán Irodavezető, Horváth-Szulimán Tibor Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodavezető, Farkas Csilla Pályázati Csoportvezető, Mészáros Ildikó, Bércesi Tibor, Pergel Antal Érdi Szakképzési Centrum igazgató

NAPIRENDI JAVASLAT:

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

2. Javaslat településrészi önkormányzat létrehozására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

– Megválasztott tagok eskütétele –

3. Tájékoztató az Érdi „Malenkij robot” Emlékbizottság alakuló üléséről

Előadó: T. Mészáros András polgármester

4. Javaslat a Pest Megye területén történő kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 62/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

5. Javaslat a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

6. Javaslat az „Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének eszközpark fejlesztése, informatikai korszerűsítése” című KEOP-1.1.1/C/13-2013-0018 kódszámú pályázathoz kapcsolódó önerő biztosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

7. Javaslat a DELFINTEL Energiaellátási, Távközlési, Tervezési és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötött megállapodás módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

8. Javaslat Magyar Állam tulajdonában álló sóskúti 014/1, 015/2 (volt honvédségi bázis)  hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezésére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

9. Javaslat a Magyar Állam tulajdonában álló, Érd 046/4 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezésére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

10. Javaslat a Magyar Állam tulajdonában álló utak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezésére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

11. Javaslat Érd Megyei Jogú Város köznevelési, szakképzési intézményrendszerének (iskolák) fejlesztésére vonatkozó program elfogadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

12. Javaslat vagyonkezelési szerződés megkötésére az Érdi Szakképzési Centrummal

Előadó: T. Mészáros András polgármester

13. Javaslat az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnáziumban létesülő beruházással összefüggő költségek biztosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

14. - Javaslat minőségirányítási rendszer működtetéséhez szükséges áthúzódó kötelezettségvállalás költségvetési fedezetének biztosítására

- Javaslat irodaszer, nyomtatvány, bélyegző megrendeléséhez szükséges, áthúzódó kötelezettségvállalás költségvetési fedezetének biztosítására

Előadó: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

15. Javaslat az Érdi Újság kiadásához szükséges áthúzódó kötelezettségvállalás költségvetési fedezetének biztosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

16. Javaslat a Szociális Gondozó Központ alapító okiratának módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

17. Javaslat az Idősügyi Tanács működésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: Simó Károly alpolgármester

18. Javaslat a 12. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: Dr. Bács István alpolgármester

19.  Javaslat új térfigyelő kamerahelyek kijelölésére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

20. Egyebek

A következő napirendi pont tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

21. Javaslat Érd Város Szociális Munkájáért Díj 2015. évi adományozására

Előadó: Dr. Veres Judit Szociális és Egészségügyi Bizottság elnök

 

Tovább...