Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2017. február 23-ai üléséről

2018. okt. 10.

Készült: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. február 23-án a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 3. – tartott üléséről

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 18 fő: Antunovits Antal, Dr. Bács István, Csornainé Romhányi Judit, Dr. Csőzik László, Demjén Attila, Donkó Ignác, Fülöp Sándorné, Dr. Havasi Márta, Kéri Mihály, Kopor Tihamér, Mórás Zsolt, Pulai Edina, Simó Károly, Szabó Béla, Szűcs Gábor, T. Mészáros András, Tekauer Norbert, Dr. Veres Judit

Meghívottak: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző, Dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos, Dr. Ruszcsák Csaba Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Irodavezető, Péterfia Krisztina Közgazdasági Irodavezető, Mádainé dr. Kovács Judit Jogi Irodavezető, Dudás Erzsébet Lakosság Szolgálati Irodavezető, Molnár Zoltán Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoportvezető, Dr. Kertész Orsolya Személyzeti Csoportvezető, Csehné Szrnka Hortenzia Pályázati Csoportvezető, Sike Attila Városrendészeti Csoportvezető, Zsirkai László Érdi Városfejlesztési Kft. ügyvezetője, Mészáros Mihály ÉKFI intézményvezető, Dr. Rubánszki Anna Szép és Ép Fog Kft. képviselője

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

2. Javaslat a településfejlesztési dokumentumok, településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítésével, módosításával összefüggésben a partnerségi egyeztetésről szóló rendelet megalkotására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

3. Rendeletalkotási javaslat a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről

Előadó: T. Mészáros András polgármester

4. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet újraalkotására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

5. Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

6. Javaslat az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás létrehozására

Előadó: dr. Bács István alpolgármester

7. Javaslat pályázat benyújtására a „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű felhívásra

Előadó: T. Mészáros András polgármester

8. Javaslat a testvérvárosi kapcsolatok ápolását szolgáló Európa a polgárokért „Testvérvárosi találkozók” című pályázat benyújtására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

9. Javaslat a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft-vel (jogelőd: Érd M7 Kft.) megkötött adásvételi szerződés módosítására

Előadó: dr. Bács István alpolgármester

10. Javaslat az Érd, 0318 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

11. Javaslat a kárpátaljai magyarok Magyar Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével történő támogatási megállapodásának módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

12. Javaslat a polgármester 2017. évi szabadság-ütemezésének jóváhagyására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

13. Javaslat a 2017. évi közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges önrész biztosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

14. Javaslat pályázat kiírására az Érdi Szivárvány Óvoda Intézményvezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

15. Javaslat a civil szervezetek támogatására elkülönített összeg egyes keretek közötti felosztására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

16. Beszámolók:

- Beszámoló a Fogorvosi Ügyelet 2016. évi tevékenységéről

Előadó: Dr. Veres Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

 

- Beszámoló a Szociális és az Egészségügyi Bizottság 2016. évi tevékenységéről

Előadó: Dr. Veres Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

 

- Beszámoló a Köznevelési és Művelődési Bizottság 2016. évi tevékenységéről

Előadó: Kéri Mihály, a Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke

 

- Beszámoló a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2016. évi tevékenységéről

Előadó: Pulai Edina, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke

17. Egyebek

A következő napirendi pont tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

18. Javaslat az Érd Város Díszpolgára Kitüntető Cím, az Érd Városáért Kitüntetés és az Érd Város Életmű Díja 2017. évi adományozására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 


Tovább...

1. NAPIRENDI PONT

2018. okt. 10.

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester


Tovább...

2. NAPIRENDI PONT

2018. okt. 10.

Tárgy: Javaslat a településfejlesztési dokumentumok, településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítésével, módosításával összefüggésben a partnerségi egyeztetésről szóló rendelet megalkotására

Előadó: T. Mészáros András polgármester


Tovább...

3. NAPIRENDI PONT

2018. okt. 10.

Tárgy: Rendeletalkotási javaslat a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről

Előadó: T. Mészáros András polgármester


Tovább...

4. NAPIRENDI PONT

2018. okt. 10.

Tárgy: Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet újraalkotására

Előadó: T. Mészáros András polgármester


Tovább...

5. NAPIRENDI PONT

2018. okt. 10.

Tárgy: Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

Tovább...

6. NAPIRENDI PONT

2018. okt. 10.

Tárgy: Javaslat az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás létrehozására

Előadó: dr. Bács István alpolgármester

 


Tovább...

7. NAPIRENDI PONT

2018. okt. 10.

Tárgy: Javaslat pályázat benyújtására a „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű felhívásra

Előadó: T. Mészáros András polgármester


Tovább...

8. NAPIRENDI PONT

2018. okt. 10.

Tárgy: Javaslat a testvérvárosi kapcsolatok ápolását szolgáló Európa a polgárokért „Testvérvárosi találkozók” című pályázat benyújtására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 


Tovább...

9. NAPIRENDI PONT

2018. okt. 10.

Tárgy: Javaslat a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft-vel (jogelőd: Érd M7 Kft.) megkötött adásvételi szerződés módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester


Tovább...

10. NAPIRENDI PONT

2018. okt. 10.

Tárgy: Javaslat az Érd, 0318 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolására

Előadó: T. Mészáros András polgármester


Tovább...

11. NAPIRENDI PONT

2018. okt. 10.

Tárgy: Javaslat a kárpátaljai magyarok Magyar Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével történő támogatási megállapodásának módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester


Tovább...

12. NAPIRENDI PONT

2018. okt. 10.

Tárgy: Javaslat a polgármester 2017. évi szabadság-ütemezésének jóváhagyására

Előadó: T. Mészáros András polgármester


Tovább...

13. NAPIRENDI PONT

2018. okt. 10.

Tárgy: Javaslat a 2017. évi közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges önrész biztosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester


Tovább...

14. NAPIRENDI PONT

2018. okt. 10.

Tárgy: Javaslat pályázat kiírására az Érdi Szivárvány Óvoda Intézményvezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására

Előadó: T. Mészáros András polgármester


Tovább...

15. NAPIRENDI PONT

2018. okt. 10.

Tárgy: Javaslat a civil szervezetek támogatására elkülönített összeg egyes keretek közötti felosztására

Előadó: T. Mészáros András polgármester


Tovább...

16. NAPIRENDI PONT

2018. okt. 10.

Tárgy: Beszámolók:

- Beszámoló a Fogorvosi Ügyelet 2016. évi tevékenységéről

Előadó: Dr. Veres Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

- Beszámoló a Szociális és az Egészségügyi Bizottság 2016. évi tevékenységéről

Előadó: Dr. Veres Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

- Beszámoló a Köznevelési és Művelődési Bizottság 2016. évi tevékenységéről

Előadó: Kéri Mihály, a Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke

- Beszámoló a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2016. évi tevékenységéről

Előadó: Pulai Edina, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke

 


Tovább...

17. NAPIRENDI PONT

2018. okt. 10.

Tárgy: SÜRGőS ELőTERJESZTÉS: Javaslat a helyi közutak, azok műtárgyai és tartozékai kezelésének szakmai szabályairól szóló 39/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester


Tovább...

18. NAPIRENDI PONT

2018. okt. 10.

Tárgy: SÜRGőS ELőTERJESZTÉS: Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2017. évi üzleti tervének módosítására

Előadó: Simó Károly alpolgármester

 


Tovább...

19. NAPIRENDI PONT

2018. okt. 10.

Tárgy: Egyebek


Tovább...