Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el:

N A P I R E N D:

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

2. Tájékoztatók:

- Tájékoztató a „fejlesztő foglalkoztatást végző szolgáltató befogadása és állami támogatása” c. pályázat benyújtásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

- Tájékoztató a minőségbiztosítási rendszerhez kapcsolódó felmérésről az önkormányzati képviselők, a nem képviselő bizottsági tagok és a nemzetiségi önkormányzati képviselők elégedettsége tekintetében

Előadó: T. Mészáros András polgármester

3. Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

4. Javaslat a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és a területi védőnői körzetekről szóló 64/2011. (VIII.1.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: dr. Bács István alpolgármester

5. Javaslat szándéknyilatkozat elfogadására az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás létrehozása érdekében

Előadó: dr. Bács István alpolgármester

6. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Vízelvezetési rendszer fejlesztése II. ütemének, valamint az Érdligeti záportározó szabadidős célú hasznosításának megvalósításáról szóló célokmány elfogadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

7. Javaslat a 187/2016. (VIII. 25.) határozattal elfogadott, az Érd, Római út 24/A. szám alatti háziorvosi rendelő felújításáról szóló beruházási célokmány módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

8. Javaslat pályázat benyújtására a VEKOP-6.3.3-16 kódszámú „Szociális szolgáltatások fejlesztése Érden” című felhívásra, valamint a Koncentrált Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kialakításáról szóló, 94/2016. (IV.28.) határozattal elfogadott beruházási célokmány módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

9. Javaslat pályázat benyújtására „Az alacsonyküszöbű ellátást, utcai szociális munkát, krízisközpontot működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére” című pályázati kiírásra

Előadó: Simó Károly alpolgármester

10. Javaslat a korszerűsítésre és bővítésre kerülő új városi térfigyelő kamerarendszer telepítési helyeinek egységes kijelölésére, és ezzel összefüggésben beruházási célokmány elfogadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

11. Javaslat az ÉVSE támogatási kérelmével kapcsolatos döntés meghozatalára

Előadó: T. Mészáros András polgármester

12. Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. és az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. üzleti terve alapján a 2017. évi támogatás fedezetének biztosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

Meghívott: gazdasági társaságok ügyvezetői

13. Javaslat kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok felügyelő bizottsági ügyrendjeinek jóváhagyására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

14. Javaslat pályázat kiírására a Csuka Zoltán Városi Könyvtár magasabb vezetői feladatainak ellátására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

15. Javaslat a német nemzetiségi óvodai nevelés biztosítása érdekében kötött köznevelési szerződés módosítására

Előadó: dr. Bács István alpolgármester

16. Javaslat a városban működő nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára

Előadó: T. Mészáros András polgármester

17. Javaslat iskolaorvosi szerződés megújítására, vállalkozó orvos részére az alapellátás biztosítására

Előadó: dr. Bács István alpolgármester

18. Beszámolók:

- Beszámoló a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 2016. évi tevékenységéről

Előadó: Fülöp Sándorné, a bizottság elnöke

- Beszámoló a Sport és Ifjúsági Bizottság 2016. évi tevékenységéről

Előadó: Mórás Zsolt, a bizottság elnöke

19. SÜRGőS ELőTERJESZTÉS: Javaslat részvétnyilvánításra, valamint támogatás nyújtására az olaszországi buszbalesettel összefüggésben

Előadó: Antunovits Antal és Pulai Edina települési képviselők

20. Egyebek

A következő napirendi pont tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

21. Javaslat gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás tárgyában meghozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

A napirend elfogadásáról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Távol

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Távol

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Igen

Kéri Mihály

Igen

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen