Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2017. június 22-ei üléséről

Készült: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. június 22-én a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 3. – tartott üléséről

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 18 fő: Antunovits Antal, Dr. Bács István, Dr. Csőzik László, Csornainé Romhányi Judit, Demjén Attila, Donkó Ignác, Fülöp Sándorné, Dr. Havasi Márta, Kéri Mihály, Kopor Tihamér, Mórás Zsolt, Pulai Edina, Simó Károly, Szabó Béla, Szűcs Gábor, T. Mészáros András, Tekauer Norbert, Dr. Veres Judit

Meghívottak: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző, Dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos, Dr. Ruszcsák Csaba Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda irodavezető, dr. Gyóllai Éva Jogi Iroda munkatársa, Körmöczi Józsefné Humán Iroda irodavezető, Ágó Mátyás főépítész, Dudás Erzsébet Lakosság Szolgálati Iroda irodavezető, Csehné Szrnka Hortenzia Pályázati Csoport csoportvezető, Sike Attila Városrendészeti Csoport csoportvezető, Mészáros Mihály ÉKFI intézményvezető

 

NAPIREND ELőTT

- Az Érd Egészségügyéért Díj és az Érdi Közszolgálati Díj átadása

- Az Érdi Települési Értéktárba került alkotók, javaslattevők és értékőrök részére oklevelek és megbízólevelek átadása

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

2. Tájékoztató az önkormányzat által benyújtott pályázatokról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

3. Javaslat a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjakról szóló 22/2011. (III.25.) önkormányzati rendelet újraalkotására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

4. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.15.) önkormányzat rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

5. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Simó Károly alpolgármester

6. Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

7. Javaslat a helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelettel összefüggésben érkezett törvényességi felhívással kapcsolatos döntés meghozatalára

Előadó: T. Mészáros András polgármester

8. Javaslat az Érdi Szivárvány Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására benyújtott pályázat elbírálására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

9. Javaslat a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című pályázattal összefüggésben meghozott határozatok módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

10. Javaslat az Érd-Ófaluban található B-60-as kútkataszteri számú termál kút felújításához szükséges döntés meghozatalára

Előadó: T. Mészáros András polgármester

11. Javaslat az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Program keretében igénybe vett banki finanszírozás lezárásával kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: T. Mészáros András polgármester

12. Javaslat Érd Megyei Jogú Város közterületeinek reklámcélú hasznosítására vonatkozó szerződés felülvizsgálatára

Előadó: T. Mészáros András polgármester

13. Javaslat az Érdi Sport Kft.-vel megkötött reklámszerződés módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

14. Javaslat a helyi egyedi védelem alatt álló építmények felújítását támogató pályázat kiírására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

15. Javaslat a 2017. évi civil keretekhez kapcsolódó alapítványi források átadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

16. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat csatlakozására a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához

Előadó: Kéri Mihály, a Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke

17. Javaslat a kárpátaljai magyarok Megyei Jogú Városok Szövetségének közreműködésével történő támogatási megállapodásának módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

18. Javaslat a Fészek Gyermekvédő Egyesülettel szolgáltatási szerződés ismételt megkötésére

Előadó: Simó Károly alpolgármester

19. Javaslat az 1. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: dr. Bács István alpolgármester

20. Javaslat a civil szervezetek támogatására elkülönített főösszeg egyes keretek közötti felosztásáról szóló 43/2017. (II.23.) határozat módosítására

Előadó: Tekauer Norbert, a Közrendvédelmi Bizottság elnöke

21. Beszámoló az Érdi Települési Értéktár Bizottság 2017. I. féléves tevékenységéről

Előadó: T. Mészáros András polgármester

22. Egyebek

 

T. Mészáros András polgármester: Köszönti a képviselőket, a hivatal munkatársait, a megjelent külső bizottsági tagokat, a sajtó képviselőit. Megállapítja, hogy a Közgyűlés ülése 18 fővel határozatképes, megnyitja az ülést. Egy sürgős előterjesztés napirendre vételét javasolja, „Javaslat igazgatási szünet elrendelésére” tárgyban. Szavazásra teszi fel a sürgős előterjesztés napirendre vételét.

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül napirendre vette a „Javaslat igazgatási szünet elrendelésére” vonatkozó előterjesztést.

 

A napirendre vételről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Igen

Kéri Mihály

Igen

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Távol

 

T. Mészáros András polgármester: Javasolja a 19. napirendet 3. napirendként tárgyalni, a „Javaslat az 1. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára”. Szavazásra teszi fel a módosított napirendet.


Tovább...

1. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

Tovább...

2. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat által benyújtott pályázatokról

Előadó: T. Mészáros András polgármester


Tovább...

3. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat az 1. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: Dr. Bács István alpolgármester


Tovább...

4. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjakról szóló 22/2011. (III.25.) önkormányzati rendelet újraalkotására

Előadó: T. Mészáros András polgármester


Tovább...

5. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.15.) önkormányzat rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester


Tovább...

6. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Simó Károly alpolgármester


Tovább...

7. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester


Tovább...

8. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelettel összefüggésben érkezett törvényességi felhívással kapcsolatos döntés meghozatalára

Előadó: T. Mészáros András polgármester


Tovább...

9. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat az Érdi Szivárvány Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására benyújtott pályázat elbírálására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

Tovább...

10. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című pályázattal összefüggésben meghozott határozatok módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester


Tovább...

11. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat az Érd-Ófaluban található B-60-as kútkataszteri számú termál kút felújításához szükséges döntés meghozatalára

Előadó: T. Mészáros András polgármester


Tovább...

12. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Program keretében igénybe vett banki finanszírozás lezárásával kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

Tovább...

13. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat Érd Megyei Jogú Város közterületeinek reklámcélú hasznosítására vonatkozó szerződés felülvizsgálatára

Előadó: T. Mészáros András polgármester


Tovább...

14. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat az Érdi Sport Kft.-vel megkötött reklámszerződés módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

Tovább...

15. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a helyi egyedi védelem alatt álló építmények felújítását támogató pályázat kiírására

Előadó: T. Mészáros András polgármester


Tovább...

16. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a 2017. évi civil keretekhez kapcsolódó alapítványi források átadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester


Tovább...

17. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat csatlakozására a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához

Előadó: Kéri Mihály, a Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke


Tovább...

18. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a kárpátaljai magyarok Megyei Jogú Városok Szövetségének közreműködésével történő támogatási megállapodásának módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester


Tovább...

19. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a Fészek Gyermekvédő Egyesülettel szolgáltatási szerződés ismételt megkötésére

Előadó: Simó Károly alpolgármester

Tovább...