T. Mészáros András polgármester: Elmondja, hogy a hiánypótlás és egyéb pontosítás végett több határozatot is módosítani szükséges. Szavazásra teszi fel a határozati javaslat I-et.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett I. határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése „Az Érd, Ercsi út és csomópontjainak felújítása forgalombiztonsági szempontok figyelembevételével” című pályázatának benyújtásáról szóló 109/2017. (IV.27.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című pályázati felhívásra pályázatot nyújt be „Az Érd, Ercsi út és csomópontjainak felújítása forgalombiztonsági szempontok figyelembevételével” címmel a 2030 Érd, Ercsi út (Szabadság tér – M6 közötti szakasza) felújítására, valamint az Intéző – Karolina – Júlia utcák Ercsi úti csomópontjainak forgalombiztonságát javító fejlesztésre (hrsz.:23043, 079/3, 23381/4, 26311, 26310, 26275), mindösszesen 509.291.418,- Ft beruházási összköltséggel, melyből 501.988.918,- Ft-ot a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú pályázatból, 7.302.500,- Ft-ot pedig az 1003/2016. (I.13.) Kormány határozat terhére kíván finanszírozni.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések, nyilatkozatok megtételére.”

Határidő: 30 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester”

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

183/2017. (VI.22.)

h a t á r o z a t a

„Az Érd, Ercsi út és csomópontjainak felújítása forgalombiztonsági szempontok figyelembevételével” című pályázatának benyújtásáról szóló 109/2017. (IV.27.) határozat módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése „Az Érd, Ercsi út és csomópontjainak felújítása forgalombiztonsági szempontok figyelembevételével” című pályázatának benyújtásáról szóló 109/2017. (IV.27.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című pályázati felhívásra pályázatot nyújt be „Az Érd, Ercsi út és csomópontjainak felújítása forgalombiztonsági szempontok figyelembevételével” címmel a 2030 Érd, Ercsi út (Szabadság tér – M6 közötti szakasza) felújítására, valamint az Intéző – Karolina – Júlia utcák Ercsi úti csomópontjainak forgalombiztonságát javító fejlesztésre (hrsz.:23043, 079/3, 23381/4, 26311, 26310, 26275), mindösszesen ű9.291.418,- Ft beruházási összköltséggel, melyből 501.988.918,- Ft-ot a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú pályázatból, 7.302.500,- Ft-ot pedig az 1003/2016. (I.13.) Kormány határozat terhére kíván finanszírozni.

 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések, nyilatkozatok megtételére.”

Határidő: 30 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Igen

Kéri Mihály

Igen

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen

 

T. Mészáros András polgármester: Szavazásra teszi fel a határozati javaslat II-t.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett II. határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az „Érd, Budai – Diósdi utak turbó körforgalmú csomópontjának fejlesztése” című pályázat benyújtásáról szóló 113/2017. (IV.27.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című pályázati felhívásra pályázatot nyújt be „Az Érd, Budai – Diósdi utak turbó körforgalmú csomópontjának fejlesztése” címmel a 2030 Érd, Budai út – Diósdi út turbó körforgalmú csomópont fejlesztésére (hrsz.:19285, 22263, 22552/41, 19261/2), mindösszesen 504.052.248,- Ft beruházási összköltséggel, melyből 495.352.748,- Ft-ot a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú pályázatból, 8.699.500,- Ft-ot pedig az 1003/2016. (I.13.) Kormány határozat terhére kíván finanszírozni.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések, nyilatkozatok megtételére.”

Határidő: 30 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester”

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

184/2017. (VI.22.)

h a t á r o z a t a

az „Érd, Budai – Diósdi utak turbó körforgalmú csomópontjának fejlesztése” című pályázat benyújtásáról szóló 113/2017. (IV.27.) határozat módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az „Érd, Budai – Diósdi utak turbó körforgalmú csomópontjának fejlesztése” című pályázat benyújtásáról szóló 113/2017. (IV.27.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

 „Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című pályázati felhívásra pályázatot nyújt be „Az Érd, Budai – Diósdi utak turbó körforgalmú csomópontjának fejlesztése” címmel a 2030 Érd, Budai út – Diósdi út turbó körforgalmú csomópont fejlesztésére (hrsz.:19285, 22263, 22552/41, 19261/2), mindösszesen ű4.052.248,- Ft beruházási összköltséggel, melyből 495.352.748,- Ft-ot a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú pályázatból, 8.699.500,- Ft-ot pedig az 1003/2016. (I.13.) Kormány határozat terhére kíván finanszírozni. 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések, nyilatkozatok megtételére.”

Határidő: 30 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Igen

Kéri Mihály

Igen

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen

 

T. Mészáros András polgármester: Szavazásra teszi fel a határozati javaslat III.-at.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett III. határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése „Az Érd, Diósdi út – Csaba utca csomópontjának fejlesztése” című pályázat benyújtásáról szóló 116/2017. (IV.27.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című pályázati felhívásra pályázatot nyújt be „Az Érd, Diósdi út – Csaba utca csomópontjának fejlesztése” címmel a 2030 Érd, Diósdi út – Csaba utca csomópont fejlesztésére (hrsz.:13377, 12610, 13609, 13358, 13106), mindösszesen 167.895.707,- Ft beruházási összköltséggel, melyből 166.357.737,- Ft-ot a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú pályázatból, 1.537.970,- Ft-ot pedig az 1003/2016. (I.13.) Kormány határozat terhére kíván finanszírozni.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések, nyilatkozatok megtételére.”

Határidő: 30 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester”

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

185/2017. (VI.22.)

h a t á r o z a t a

„Az Érd, Diósdi út – Csaba utca csomópontjának fejlesztése” című pályázat benyújtásáról szóló 116/2017. (IV.27.) határozat módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése „Az Érd, Diósdi út – Csaba utca csomópontjának fejlesztése” című pályázat benyújtásáról szóló 116/2017. (IV.27.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című pályázati felhívásra pályázatot nyújt be „Az Érd, Diósdi út – Csaba utca csomópontjának fejlesztése” címmel a 2030 Érd, Diósdi út – Csaba utca csomópont fejlesztésére (hrsz.:13377, 12610, 13609, 13358, 13106), mindösszesen 167.895.707,- Ft beruházási összköltséggel, melyből 166.357.737,- Ft-ot a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú pályázatból, 1.537.970,- Ft-ot pedig az 1003/2016. (I.13.) Kormány határozat terhére kíván finanszírozni.

 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések, nyilatkozatok megtételére.”

Határidő: 30 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Igen

Kéri Mihály

Igen

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen

 

T. Mészáros András polgármester: Szavazásra teszi fel a határozati javaslat IV.-et.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett IV. határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése „Az Érd, Riminyáki út – Gellért utca csomópontjának fejlesztése” című pályázat benyújtásáról szóló 117/2017. (IV.27.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című pályázati felhívásra pályázatot nyújt be „Az Érd, Riminyáki út – Gellért utca csomópontjának fejlesztése” címmel a 2030 Érd, Riminyáki út – Gellért utca csomópont fejlesztésére (hrsz.:13730, 13973, 13045, 12920, 13320), mindösszesen 269.236.114,- Ft beruházási összköltséggel, melyből 267.369.214,- Ft-ot a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú pályázatból, 1.866.900,- Ft-ot pedig az 1003/2016. (I.13.) Kormány határozat terhére kíván finanszírozni.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések, nyilatkozatok megtételére.”

Határidő: 30 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester”

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

186/2017. (VI.22.)

h a t á r o z a t a

„Az Érd, Riminyáki út – Gellért utca csomópontjának fejlesztése” című pályázat benyújtásáról szóló 117/2017. (IV.27.) határozat módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése „Az Érd, Riminyáki út – Gellért utca csomópontjának fejlesztése” című pályázat benyújtásáról szóló 117/2017. (IV.27.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című pályázati felhívásra pályázatot nyújt be „Az Érd, Riminyáki út – Gellért utca csomópontjának fejlesztése” címmel a 2030 Érd, Riminyáki út – Gellért utca csomópont fejlesztésére (hrsz.:13730, 13973, 13045, 12920, 13320), mindösszesen 269.236.114,- Ft beruházási összköltséggel, melyből 267.369.214,- Ft-ot a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú pályázatból, 1.866.900,- Ft-ot pedig az 1003/2016. (I.13.) Kormány határozat terhére kíván finanszírozni.

 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések, nyilatkozatok megtételére.”

Határidő: 30 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Igen

Kéri Mihály

Igen

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen

 

T. Mészáros András polgármester: A Batthyány Iskola (Fácán köz, hrsz.: 18222) és a Fenyves-Parkvárosi Köznevelési Intézmény (Favágó utca, hrsz.: 935) beruházási összköltsége helyesen 211.000.000,- Ft. A nagy projektek során az ún. buszmegálló projekt magába az építkezés projektjében van pénzügyileg beletéve és ezért, nehogy kettős finanszírozás alakuljon ki. Szavazásra teszi fel a határozati javaslat V.-öt.

 

Az előterjesztett V. határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az „Új buszmegállók létesítése Érd Megyei Jogú Városban” című pályázat benyújtásáról szóló 118/2017. (IV.27.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című pályázati felhívásra pályázatot nyújt be „Új buszmegállók létesítése Érd Megyei Jogú Városban” címmel, buszmegállók létesítésére az alábbi helyszíneken: Érd, vasútállomás (Csalogány utca, hrsz.: 18472), Pacsirta utca, Fácán köz (Pacsirta utca, hrsz.: 18332), Batthyány Iskola (Fácán köz, hrsz.: 18222), Batthyány Iskola (Pintyőke utca, hrsz.: 18096), Szajkó utca (Szajkó utca, hrsz.: 17967), Fuvaros utca, Aszfaltozó utca (Fuvaros utca, hrsz.: 2090), Bányász utca (Fuvaros utca, hrsz.: 2090), Burkoló utca, Földmérő utca (Burkoló utca, hrsz.: 1027), Búvár utca, Burkoló utca (Búvár utca, hrsz.: 896), Fenyves-Parkvárosi Köznevelési Intézmény (Favágó utca, hrsz.: 935), Favágó utca, Darukezelő utca (Favágó utca, hrsz.: 757), Festő utca, Darukezelő utca (Festő utca, hrsz.: 654), Festő utca, Esztergályos utca (Esztergályos utca, hrsz.: 475), Földmunkás utca (Esztergályos utca, hrsz.: 475), Sóskúti utca (Fűtő utca, hrsz.: 3294), Iparos utca (Ötvös utca, hrsz.: 97), Duna utca (Duna utca, hrsz.: 21942), Sárd utca (Duna utca, hrsz.: 21018), Érdliget vasútállomás, Tápió utca (Duna utca, hrsz.: 21018), Pipacs utca (Pipacs utca, hrsz.: 19628), Kutyavári óvoda (Kutyavári utca, hrsz.: 12009), Kutyavári utca (Kutyavári utca, hrsz.:12009), Alsóvölgyi utca, Tárnoki utca (Alsóvölgyi út, hrsz.: 11639), Borostyán utca (Alsóvölgyi út, hrsz.: 11639), Csicsóka utca (Alsóvölgyi út, hrsz.: 11107), Vincellér utca (Alsóvölgyi út, hrsz.: 11107), Jávorfa utca (Felsővölgyi út, hrsz.: 9357), Makk utca (Felsővölgyi út, hrsz.: 8837), Mahagóni utca (Felsővölgyi út, hrsz.: 7875), mindösszesen 219.000.000,- Ft beruházási összköltséggel, melyből 200.000.000,- Ft-ot a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú pályázatból, 11.000.000,- Ft-ot pedig a Modern Városok Program hazai forrásból kíván finanszírozni.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések, nyilatkozatok megtételére.”

Határidő: 30 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester”

 

A szavazásra feltett V. határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az „Új buszmegállók létesítése Érd Megyei Jogú Városban” című pályázat benyújtásáról szóló 118/2017. (IV.27.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című pályázati felhívásra pályázatot nyújt be „Új buszmegállók létesítése Érd Megyei Jogú Városban” címmel, buszmegállók létesítésére az alábbi helyszíneken: Érd, vasútállomás (Csalogány utca, hrsz.: 18472), Pacsirta utca, Fácán köz (Pacsirta utca, hrsz.: 18332), Batthyány Iskola (Fácán köz, hrsz.: 18222), Batthyány Iskola (Pintyőke utca, hrsz.: 18096), Szajkó utca (Szajkó utca, hrsz.: 17967), Fuvaros utca, Aszfaltozó utca (Fuvaros utca, hrsz.: 2090), Bányász utca (Fuvaros utca, hrsz.: 2090), Burkoló utca, Földmérő utca (Burkoló utca, hrsz.: 1027), Búvár utca, Burkoló utca (Búvár utca, hrsz.: 896), Fenyves-Parkvárosi Köznevelési Intézmény (Favágó utca, hrsz.: 935), Favágó utca, Darukezelő utca (Favágó utca, hrsz.: 757), Festő utca, Darukezelő utca (Festő utca, hrsz.: 654), Festő utca, Esztergályos utca (Esztergályos utca, hrsz.: 475), Földmunkás utca (Esztergályos utca, hrsz.: 475), Sóskúti utca (Fűtő utca, hrsz.: 3294), Iparos utca (Ötvös utca, hrsz.: 97), Duna utca (Duna utca, hrsz.: 21942), Sárd utca (Duna utca, hrsz.: 21018), Érdliget vasútállomás, Tápió utca (Duna utca, hrsz.: 21018), Pipacs utca (Pipacs utca, hrsz.: 19628), Kutyavári óvoda (Kutyavári utca, hrsz.: 12009), Kutyavári utca (Kutyavári utca, hrsz.:12009), Alsóvölgyi utca, Tárnoki utca (Alsóvölgyi út, hrsz.: 11639), Borostyán utca (Alsóvölgyi út, hrsz.: 11639), Csicsóka utca (Alsóvölgyi út, hrsz.: 11107), Vincellér utca (Alsóvölgyi út, hrsz.: 11107), Jávorfa utca (Felsővölgyi út, hrsz.: 9357), Makk utca (Felsővölgyi út, hrsz.: 8837), Mahagóni utca (Felsővölgyi út, hrsz.: 7875), mindösszesen 211.000.000,- Ft beruházási összköltséggel, melyből 200.000.000,- Ft-ot a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú pályázatból, 11.000.000,- Ft-ot pedig a Modern Városok Program hazai forrásból kíván finanszírozni.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések, nyilatkozatok megtételére.”

Határidő: 30 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester”

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

187/2017. (VI.22.)

h a t á r o z a t a

az „Új buszmegállók létesítése Érd Megyei Jogú Városban” című pályázat benyújtásáról szóló 118/2017. (IV.27.) határozat módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az „Új buszmegállók létesítése Érd Megyei Jogú Városban” című pályázat benyújtásáról szóló 118/2017. (IV.27.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című pályázati felhívásra pályázatot nyújt be „Új buszmegállók létesítése Érd Megyei Jogú Városban” címmel, buszmegállók létesítésére az alábbi helyszíneken: Érd, vasútállomás (Csalogány utca, hrsz.: 18472), Pacsirta utca, Fácán köz (Pacsirta utca, hrsz.: 18332),  Batthyány Iskola (Pintyőke utca, hrsz.: 18096), Szajkó utca (Szajkó utca, hrsz.: 17967), Fuvaros utca, Aszfaltozó utca (Fuvaros utca, hrsz.: 2090), Bányász utca (Fuvaros utca, hrsz.: 2090), Burkoló utca, Földmérő utca (Burkoló utca, hrsz.: 1027), Búvár utca, Burkoló utca (Búvár utca, hrsz.: 896), Favágó utca, Darukezelő utca (Favágó utca, hrsz.: 757), Festő utca, Darukezelő utca (Festő utca, hrsz.: 654), Festő utca, Esztergályos utca (Esztergályos utca, hrsz.: 475), Földmunkás utca (Esztergályos utca, hrsz.: 475), Sóskúti utca (Fűtő utca, hrsz.: 3294), Iparos utca (Ötvös utca, hrsz.: 97), Duna utca (Duna utca, hrsz.: 21942), Sárd utca (Duna utca, hrsz.: 21018), Érdliget vasútállomás, Tápió utca (Duna utca, hrsz.: 21018), Pipacs utca (Pipacs utca, hrsz.: 19628), Kutyavári óvoda (Kutyavári utca, hrsz.: 12009), Kutyavári utca (Kutyavári utca, hrsz.:12009), Alsóvölgyi utca, Tárnoki utca (Alsóvölgyi út, hrsz.: 11639), Borostyán utca (Alsóvölgyi út, hrsz.: 11639), Csicsóka utca (Alsóvölgyi út, hrsz.: 11107), Vincellér utca (Alsóvölgyi út, hrsz.: 11107), Jávorfa utca (Felsővölgyi út, hrsz.: 9357), Makk utca (Felsővölgyi út, hrsz.: 8837), Mahagóni utca (Felsővölgyi út, hrsz.: 7875), mindösszesen 211.000.000,- Ft beruházási összköltséggel, melyből 200.000.000,- Ft-ot a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú pályázatból, 11.000.000,- Ft-ot pedig a Modern Városok Program hazai forrásból kíván finanszírozni.

 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések, nyilatkozatok megtételére.”

Határidő: 30 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Igen

Kéri Mihály

Igen

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen