T. Mészáros András polgármester: Elmondja, hogy az ófalusi hideg vizes artézi kút elkészült. Melléfúrási eljárással elkészült a Mecset utca elején lévő új kút, mely a kútház megépülésével ugyanazt, talán még jobb minőségű vizet biztosít, mint eddig. A meleg vizes termál kúttal kapcsolatban elmondja, hogy a szakértők megállapították, hogy mintegy 5 év múlva ennek a kútnak az újrafúrása és felújítás időszerű. A javaslat arra vonatkozik, hogy ne várják meg az 5 évet, és lehetőség szerint azért, mert rövidesen döntésre kerül az ófalusi turisztika és egyéb támogatások a Modern Városok Program keretén belül, ezért a termálvíz tisztázott tulajdonjogát, illetve állapotát mindenképpen szeretnék elérni. Továbbá a Modern Városok Program keretén belül reméli, hogy lesz mód ennek a finanszírozását is megoldani, ezért javasolja a határozati javaslat elfogadását a termál kút újrafúrására, azonban nem állami, hanem önkormányzati területen, hasonlóan a hideg vizes kúthoz. Tehát a helyettesítő kutas felújítás elhatározására vonatkozóan szeretnék a terveztetést elindíttatni, és a későbbi finanszírozásról történő gondoskodást, mely 1000 méterre vonatkozóan mintegy 120 millió forintba kerül. Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett felteszi szavazásra a határozati javaslatot, melyet az illetékes bizottságok elfogadásra javasoltak.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Ófalu városrészben tervezett Duna-menti gyógy- sport-, illetve kulturális-turisztikai beruházás keretében az Érd Ófaluban található B-60-as kútkataszteri számú meleg vizes kút (Attila kút) helyettesítő kutas felújítását határozza el.

A Közgyűlés megbízza az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft.-t, hogy készítsen tervet a kút felújításával kapcsolatos tervezési és kivitelezési feladatokról, amely kitér a felújításhoz szükséges területek, valamint a megvalósítási költségek vizsgálatára is.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester”

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

188/2017. (VI.22.)

h a t á r o z a t a

az Érd-Ófaluban található B-60-as kútkataszteri számú termál kút felújításához szükséges döntés meghozataláról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Ófalu városrészben tervezett Duna-menti gyógy-, sport-, illetve kulturális-turisztikai beruházás keretében az Érd Ófaluban található B-60-as kútkataszteri számú meleg vizes kút (Attila kút) helyettesítő kutas felújítását határozza el.

A Közgyűlés megbízza az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft.-t, hogy készítsen tervet a kút felújításával kapcsolatos tervezési és kivitelezési feladatokról, amely kitér a felújításhoz szükséges területek, valamint a megvalósítási költségek vizsgálatára is.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Igen

Kéri Mihály

Igen

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen