T. Mészáros András polgármester: Az előterjesztés lényege, hogy ahhoz, hogy az önerőt biztosítani tudják a csatornázás kezdetén, a Csatorna Társulat által elhatározott 250 ezer forintos érdekeltségi hozzájárulás esetében ingatlanonként, ezért kötvénykibocsátással egészítették ki ezt az összeget. Egyébként durván 350 ezer forintban kellett volna meghatározni az úgynevezett érdekeltségi hozzájárulást ingatlanonként. Időközben mód nyílt az önerős pályázatok benyújtására, melynek során meg tudták finanszírozni az 5,4 milliárd forintos kötvényből, anélkül, hogy a teljes kötvény összegét felhasználták volna. Megmaradt durván 2,3 milliárd forint a kötvényből, ezért ennek a kötvénynek a visszavásárlását javasolják, melynek a fedezete a Csatorna Társulatnál rendelkezésre áll. Ezért szeretnének a kötvény terheitől megszabadulni, mely évi 170-180 millió forintos kiadást jelent. Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett felteszi szavazásra az I. határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett I. határozati javaslat:

„1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kezdeményezi az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Program sajátrész finanszírozása érdekében igénybe vett kötvényprogram lezárását, a kötvények visszaváltását.

2. A lezáráshoz illetve kötvény visszaváltáshoz szükséges pénzügyi fedezetet az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás részére – legfeljebb 2.300.000.000,- Ft értékben – Érd Megyei Jogú Város 2017. évi költségvetése 5. melléklet Kű6 előirányzata terhére pénzeszköz átadás formájában biztosítja, melynek bevételi forrását az Önkormányzat költségvetésébe az Érdi Csatornamű Társulattól kapott befizetések összegei képezik, amit a Társulat az Önkormányzat elkülönített számlájára átutal.

3. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás, valamint a Raiffeisen Bank Zrt. előtt a fenti döntések képviseletére, a keret-megállapodás módosítására és a pénzeszköz átadási megállapodás aláírására.

Határidő: 2017. szeptember 30.

Felelős: T. Mészáros András polgármester”

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

189/2017. (VI.22.)

h a t á r o z a t a

az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Program sajátrész finanszírozása érdekében igénybe vett kötvényprogram lezárásáról, a kötvények visszaváltásáról

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kezdeményezi az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Program sajátrész finanszírozása érdekében igénybe vett kötvényprogram lezárását, a kötvények visszaváltását.

2. A lezáráshoz illetve kötvény visszaváltáshoz szükséges pénzügyi fedezetet az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás részére – legfeljebb 2.300.000.000,- Ft értékben – Érd Megyei Jogú Város 2017. évi költségvetése 5. melléklet Kű6 előirányzata terhére pénzeszköz átadás formájában biztosítja, melynek bevételi forrását az Önkormányzat költségvetésébe az Érdi Csatornamű Társulattól kapott befizetések összegei képezik, amit a Társulat az Önkormányzat elkülönített számlájára átutal.

3. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás, valamint a Raiffeisen Bank Zrt. előtt a fenti döntések képviseletére, a keret-megállapodás módosítására és a pénzeszköz átadási megállapodás aláírására.

Határidő: 2017. szeptember 30.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Tartózkodik

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Tartózkodik

Kéri Mihály

Igen

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Tartózkodik

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen

 

T. Mészáros András polgármester: Felteszi szavazásra a II. határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett II. határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulattal 2011. május 30-án megkötött együttműködési megállapodás módosítását (továbbiakban: Együttműködési Megállapodás) az alábbiak szerint kezdeményezi:

Az Együttműködési Megállapodás 3. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:

„Az Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat által a csatorna beruházás céljaira Érd MJV Önkormányzatának átadandó összegek részletezése:

- 2016. december 31-ig: 1.616.679.998,- Ft,

- legkésőbb 2017. december 31-ig az LTP befizetések kiutalásából származó összegekből és az egyösszegű befizetésekből a kötvényprogram lezárásához legalább 2.300.000.000,- Ft.”

Határidő: 2017. július 30.

Felelős: T. Mészáros András polgármester”

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

190/2017. (VI.22.)

h a t á r o z a t a

az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulattal megkötött együttműködési megállapodás módosításának kezdeményezéséről

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulattal 2011. május 30-án megkötött együttműködési megállapodás módosítását (továbbiakban: Együttműködési Megállapodás) az alábbiak szerint kezdeményezi:

Az Együttműködési Megállapodás 3. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:

„Az Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat által a csatorna beruházás céljaira Érd MJV Önkormányzatának átadandó összegek részletezése:

- 2016. december 31-ig: 1.616.679.998,- Ft,

- legkésőbb 2017. december 31-ig az LTP befizetések kiutalásából származó összegekből és az egyösszegű befizetésekből a kötvényprogram lezárásához legalább 2.300.000.000,- Ft.”

Határidő: 2017. július 30.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Tartózkodik

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Tartózkodik

Kéri Mihály

Igen

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Tartózkodik

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen