Simó Károly alpolgármester: Elmondja, hogy a Fészek Gyermekvédő Egyesülettel már korábban is kötöttek szolgáltatási szerződést, most a szerződés közel hasonló feltételek melletti megkötésére tettek javaslatot, a feladat 2022-ig történő ellátásával.

Dr. Veres Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: Bizottságuk javasolja a határozati javaslat elfogadását. A fészek Gyermekvédő Egyesület munkájára a városban szükség van, krízishelyzetben lévő gyerekek illetve családok elhelyezésére. A szerződés 5 évre szól, a havi készenléti díj fejenként 120 ezer forint, 6 főnek van férőhelye, valamint gondozási naponként ezer forintot javasol a Bizottság is az előterjesztés alapján.

T. Mészáros András polgármester: Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. szeptember 3. napjától 2022. szeptember 2. napjáig terjedő határozott időtartamra feladat-ellátási szerződést köt a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 49-ű.§-aiban foglalt helyettes szülői és gyermekek átmeneti otthona szolgáltatás biztosítására a Fészek Gyermekvédő Egyesülettel (székhely: 2030 Érd, Karolina u. 3.).

A Közgyűlés a szolgáltatási díjat:

- 120.000,- Ft/hó/fő készenléti díjban, valamint

- a ténylegesen teljesített gondozási napok után fizetendő 1.000,- Ft/nap/gyermek összegben állapítja meg.

A Közgyűlés kötelezettséget vállal, arra hogy a 2018. évtől a 2022. évig a határozott idejű szerződés költségvetési fedezetét a Szociális Gondozó Központ költségvetésében biztosítja.

Határidő:        a döntés továbbítására – 2017. június 30.

Felelős:           T. Mészáros András polgármester”

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

198/2017. (VI.22.)

h a t á r o z a t a

a Fészek Gyermekvédő Egyesülettel feladat-ellátási szerződés ismételt megkötéséről

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. szeptember 3. napjától 2022. szeptember 2. napjáig terjedő határozott időtartamra feladat-ellátási szerződést köt a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 49-ű.§-aiban foglalt helyettes szülői és gyermekek átmeneti otthona szolgáltatás biztosítására a Fészek Gyermekvédő Egyesülettel (székhely: 2030 Érd, Karolina u. 3.).

A Közgyűlés a szolgáltatási díjat:

- 120.000,- Ft/hó/fő készenléti díjban, valamint

- a ténylegesen teljesített gondozási napok után fizetendő 1.000,- Ft/nap/gyermek összegben állapítja meg.

A Közgyűlés kötelezettséget vállal, arra hogy a 2018. évtől a 2022. évig a határozott idejű szerződés költségvetési fedezetét a Szociális Gondozó Központ költségvetésében biztosítja.

Határidő:        a döntés továbbítására – 2017. június 30.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Igen

Kéri Mihály

Igen

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen