T. Mészáros András polgármester: Elmondja, hogy a rendeletmódosításra a kötelező hozzájárulás megállapítása - illetve hogy a következőkben előre fizessenek a szülők - miatt kerülne sor. Negyedévente kb. 5 millió forint hiány halmozódik fel az étkezési díjak ki nem fizetéséből.A Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolja a rendeletmódosítást.

Simó Károly alpolgármester: Az elmúlt napokban felmerült kérdések indokolttá teszik, hogy átgondolják a módosítást, ezért az előterjesztést visszavonja.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző: Elmondja, hogy az önkormányzatnak szerződése van a PENSIO Minőségi Közétkeztetés Kft.-vel, aki a közétkeztetést biztosítja Érden. A nyersanyagnorma megállapításának módosítására vonatkozó határidő június 30-a. Esetleg meg lehetne fontolni, hogy a rendeletnek ezen része kerüljön elfogadásra, tehát a melléklet. Tehát 2017. július 1. napjától a nyersanyagnorma 1,55%-os emelése. Rendeletmódosító javaslatot a Közgyűlés előtti nap 12 óráig lehet előterjeszteni a polgármesternél. Ez nem módosítás lenne, hanem a rendelet egy részének a visszavonását jelenti az előterjesztő részéről.

T. Mészáros András polgármester: Kérdezi, hogy a melléklet a rendelet része, vagy nem része.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző: A melléklet a rendelet része.

T. Mészáros András polgármester: Akkor majd rendkívüli közgyűlésen megtárgyalják.