T. Mészáros András polgármester: A rendeletmódosítás a köztisztviselői napról szól.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző: A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény megengedi, hogy a képviselő-testület, ha ennek költségvetési hátterét, forrását biztosítja, akkor a továbbiakban is, mint eddig a Közszolgálati Tisztviselők Napját, július 1-jét munkaszüneti nappá nyilvánítsa. Ezt csak rendeletben teheti meg. Először erre 2 év múlva kerülne sor, mert akkor esik munkanapra július 1-je.

T. Mészáros András polgármester: Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett rendelet-tervezet:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet a következő 1/B. §-sal egészül ki:

„1/B. § A Polgármesteri Hivatal köztisztviselője számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nap.”

2. § Ez a rendelet 2017. július 1. napján lép hatályba.”

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet:

24/2017. (VI.28.)

önkormányzati rendelet

a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és

támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet a következő 1/B. §-sal egészül ki:

„1/B. § A Polgármesteri Hivatal köztisztviselője számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nap.”

2. § Ez a rendelet 2017. július 1. napján lép hatályba.

 

A rendeletmódosításról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Igen

Kéri Mihály

Igen

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen