Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el:

NAPIREND:

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

2. Tájékoztató az önkormányzat által benyújtott pályázatokról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

3. Javaslat az 1. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: dr. Bács István alpolgármester

4. Javaslat a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjakról szóló 22/2011. (III.25.) önkormányzati rendelet újraalkotására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

5. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.15.) önkormányzat rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

6. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Simó Károly alpolgármester

7. Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

8. Javaslat a helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelettel összefüggésben érkezett törvényességi felhívással kapcsolatos döntés meghozatalára

Előadó: T. Mészáros András polgármester

9. Javaslat az Érdi Szivárvány Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására benyújtott pályázat elbírálására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

10. Javaslat a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című pályázattal összefüggésben meghozott határozatok módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

11. Javaslat az Érd-Ófaluban található B-60-as kútkataszteri számú termál kút felújításához szükséges döntés meghozatalára

Előadó: T. Mészáros András polgármester

12. Javaslat az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Program keretében igénybe vett banki finanszírozás lezárásával kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: T. Mészáros András polgármester

13. Javaslat Érd Megyei Jogú Város közterületeinek reklámcélú hasznosítására vonatkozó szerződés felülvizsgálatára

Előadó: T. Mészáros András polgármester

14. Javaslat az Érdi Sport Kft.-vel megkötött reklámszerződés módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

15. Javaslat a helyi egyedi védelem alatt álló építmények felújítását támogató pályázat kiírására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

16. Javaslat a 2017. évi civil keretekhez kapcsolódó alapítványi források átadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

17. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat csatlakozására a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához

Előadó: Kéri Mihály, a Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke

18. Javaslat a kárpátaljai magyarok Megyei Jogú Városok Szövetségének közreműködésével történő támogatási megállapodásának módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

19. Javaslat a Fészek Gyermekvédő Egyesülettel szolgáltatási szerződés ismételt megkötésére

Előadó: Simó Károly alpolgármester

20. Javaslat a civil szervezetek támogatására elkülönített főösszeg egyes keretek közötti felosztásáról szóló 43/2017. (II.23.) határozat módosítására

Előadó: Tekauer Norbert, a Közrendvédelmi Bizottság elnöke

21. Beszámoló az Érdi Települési Értéktár Bizottság 2017. I. féléves tevékenységéről

Előadó: T. Mészáros András polgármester

22. SÜRGőS: Javaslat igazgatási szünet elrendelésére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

23. Egyebek

 

A módosított napirendről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Igen

Kéri Mihály

Igen

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen

 

Napirend előtt megtörtént Az Érd Egészségügyéért Díj és az Érdi Közszolgálati Díj átadása, illetve az Érdi Települési Értéktárba került alkotók, javaslattevők és értékőrök részére az oklevelek és megbízólevelek átadása.