T. Mészáros András polgármester: Felteszi szavazásra a módosított napirendet.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el:

N A P I R E N D:

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

2. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított tanulmányi ösztöndíjakról szóló 30/2013. (IX.24.) önkormányzati rendelet módosítására

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

3. Javaslat az Érdi Sport Kft., az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft., valamint az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

4. Javaslat beruházási célokmány elfogadására a KEHOP-3.2.1-15-2016-00008-as kódszámú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Érd Város térségében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” című pályázat kivitelezésével kapcsolatosan

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

5. Javaslat az Érdi Sport Kft. és a Delta Röplabda Sportegyesület között röplabdacsarnok építésére kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyására

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

6. Javaslat pályázat benyújtására vállalkozói díj megfizetésének teljesítése érdekében

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

7. Javaslat a Magyarok Öröksége Alapítvány támogatására

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

8. Javaslat Érd Megyei Jogú Város köznevelési intézményeiben a 2018/2019. nevelési évben a maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezésére

 

Előadó: Kéri Mihály, a Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke

9. Javaslat a Család- és Gyermekjóléti Központ létszámnövelésére

 

Előadó: Simó Károly alpolgármester

10. Átfogó értékelés a 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

 

Előadó: Simó Károly alpolgármester

11. SÜRGőS: Javaslat alapítványi források átadására

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

12. Egyebek

A következő napirendi pont tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

13. Javaslat az Érd Közneveléséért Díj 2018. évi adományozására

 

Előadó: Kéri Mihály, a Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke

14. Javaslat Érdi Közszolgálati Díj adományozására

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

A napirend elfogadásáról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Igen

Kéri Mihály

Igen

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Távol

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen

 

NAPIREND ELőTT:

Megtörtént az Év Családja Díj és az Érdi Sport Díj átadása.