Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2016. február 25-ei üléséről

Készült: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. február 25-én a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 1. – tartott üléséről.

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 18 fő: Antunovits Antal, Dr. Bács István, Csornainé Romhányi Judit, Dr. Csőzik László, Demjén Attila, Donkó Ignác, Fülöp Sándorné, Dr. Havasi Márta, Kéri Mihály, Kopor Tihamér, Mórás Zsolt, Pulai Edina, Simó Károly, Szabó Béla, Szűcs Gábor, Tekauer Norbert, T. Mészáros András, Dr. Veres Judit.

Meghívottak: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző, Tóth Tamás társadalmi megbízatású alpolgármester, dr. Magyar Melinda aljegyző; Dr. Ruszcsák Csaba Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Irodavezető, Péterfia Krisztina Közgazdasági Irodavezető, Ágó Mátyás főépítész, Körmöczi Józsefné Humán Irodavezető, Horváth-Szulimán Tibor Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodavezető, Farkas Csilla Pályázati Csoportvezető, Sike Attila Városrendészeti Csoportvezető, Kövesdiné Kiss Marianna Minőségirányítási Vezető.

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

2. Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

3. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

4. Javaslat az Érd város több részterületét érintő Településszerkezeti Terv, és Helyi Építési Szabályzat-módosítás véleményezésének lezárására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

5. Javaslat a szennyvízelvezető hálózatba történő utólagos bekötés szabályairól szóló 13/2010. (II.26) önkormányzati rendelettel összefüggésben érkezett törvényességi felhívással kapcsolatos döntés meghozatalára

Előadó: T. Mészáros András polgármester

6. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata új Közbeszerzési Szabályzatának elfogadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

7. Javaslat a Szennyvíz-hálózat Fejlesztési Alap 2016. évi felhasználására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

8. Javaslat felhatalmazás megadására a Modern Városok Program keretében beruházás-lebonyolítói megbízási szerződések megkötése céljából

Előadó: T. Mészáros András polgármester

9. Javaslat Érd Ófalu turisztikai fejlesztéseit megalapozó koncepció elfogadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

10. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város 2015-2019. közötti lakáskoncepciójának elfogadásáról szóló 26/2015. (II.26.) határozat módosítására

Előadó: Szabó Béla, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási

Bizottság elnöke

11. Javaslat a Duna menti turizmus-fejlesztési koncepció készítésére vonatkozó támogatási szerződés megkötésére a Magyar Limes Szövetség Kulturális Egyesülettel

Előadó: T. Mészáros András polgármester

12. Javaslat Érd Megyei Jogú Város felülvizsgált Fenntartható Fejlődés Helyi Programjának elfogadására - „Local Agenda 21”

Előadó: T. Mészáros András polgármester

13. Javaslat a polgármester 2016. évi szabadság-ütemezésének jóváhagyására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

14. Javaslat a 2016. évi közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges önrész biztosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

15. Javaslat a testvérvárosi kapcsolatok ápolását szolgáló Európa a polgárokért „Testvérvárosi találkozók” című pályázat benyújtására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

16. Javaslat a városban működő nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára

Előadó: T. Mészáros András polgármester

17. Beszámolók:

- Beszámoló a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2015. évi tevékenységéről

Előadó: Pulai Edina, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke

- Beszámoló a Köznevelési és Művelődési Bizottság 2015. évi tevékenységéről

Előadó: Kéri Mihály, a Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke

- Beszámoló a Szociális és az Egészségügyi Bizottság 2015. évi tevékenységéről

Előadó: Dr. Veres Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

- Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának tapasztalatairól

Előadó: T. Mészáros András polgármester

18. Egyebek

A következő napirendi pont tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

19. Javaslat az Érd Város Díszpolgára Kitüntető Cím, az Érd Városáért Kitüntetés, az Érd Város Életmű Díja és az Érdi Tudományos Díj 2016. évi adományozására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 
Tovább...