Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2016. május 18-ai rendkívüli üléséről

Készült: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. május 18-án a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 1. – tartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 14 fő: Antunovits Antal, Dr. Bács István, Csornainé Romhányi Judit, Demjén Attila, Donkó Ignác, Fülöp Sándorné, Kéri Mihály, Kopor Tihamér, Mórás Zsolt, Pulai Edina, Simó Károly, Szabó Béla, Tekauer Norbert, T. Mészáros András.

Meghívottak: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző, Tóth Tamás társadalmi megbízatású alpolgármester, Dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos.

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

1. Javaslat az érdi 19154, 19155 és 19160 helyrajzi számú ingatlanok megvásárlására a járási bíróság és ügyészség elhelyezésének biztosítása érdekében

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

NAPIRENDI ELőTT:

T. Mészáros András polgármester: Köszönti a képviselőket, a hivatal munkatársait, a megjelent külső bizottsági tagokat, a sajtó képviselőit. Megállapítja, hogy a Közgyűlés 12 fővel határozatképes, megnyitja a rendkívüli ülést. Felteszi szavazásra a napirendet. 


Tovább...