Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2016. augusztus 25-ei rendkívüli üléséről

2018. okt. 10.

Készült: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. augusztus 25-én a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 3. – tartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 17 fő: Antunovits Antal, Dr. Csőzik László, Csornainé Romhányi Judit, Demjén Attila, Donkó Ignác, Fülöp Sándorné, Dr. Havasi Márta, Kéri Mihály, Kopor Tihamér, Mórás Zsolt, Pulai Edina, Simó Károly, Szabó Béla, Szűcs Gábor, T. Mészáros András, Tekauer Norbert, Dr. Veres Judit

Meghívottak: Tóth Tamás alpolgármester, Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző, Dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos, Dudás Erzsébet Lakosság-szolgálati Irodavezető, Dr. Ruszcsák Csaba Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Irodavezető, Péterfia Krisztina Közgazdasági Irodavezető, dr. Papp Csaba Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoportvezető, Szántó Erzsébet Gizella – Érdi Sport Kft. ügyvezetője, Zsirkai László Érdi Városfejlesztési Kft. ügyvezetője

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

1. Javaslat az önkormányzat és a lakosság együttműködésében megvalósuló út- és járdaépítések szervezéséről és a lakossági hozzájárulás megfizetésének rendjéről szóló 28/2009. (IV.24.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

2. Javaslat az Érd, Szabadság tér 6. szám alatti, 19154 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan ingyenes állami tulajdonba adására járásbíróság és járási ügyészség elhelyezésére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

3. Javaslat beruházási célokmány elfogadására az Érd, Római út 24/A. szám alatti háziorvosi rendelő felújításáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

4. Javaslat az érdi 18778/1 hrsz-ú (Érd Aréna melletti) ingatlanra megkötött vagyonkezelési szerződés módosítására és új sportlétesítményekkel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: T. Mészáros András polgármester

5. Javaslat az Érdi Sport Kft-vel megkötött reklámszerződés módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

6. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala IT biztonsági tanácsadás szolgáltatás beszerzéséhez szükséges, áthúzódó kötelezettségvállalás költségvetési fedezetének biztosítására

Előadó: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

7. Javaslat életjáradéki szerződés módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

8. Javaslat a 3. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: Dr. Veres Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

A következő napirendi pont tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

9. Javaslat a szavazatszámláló bizottságokba póttagok megválasztására

Előadó: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

10. Javaslat a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei Elnökségének állásfoglalása ellen benyújtott kifogás elbírálására

Előadó: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

 

NAPIRENDI ELőTT:

T. Mészáros András polgármester: Köszönti a képviselőket, a hivatal munkatársait, a sajtó képviselőit. Megállapítja, hogy a Közgyűlés 17 fővel határozatképes, megnyitja a rendkívüli ülést. Felteszi szavazásra a napirendet.

Tovább...