Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2016. július 27-ei rendkívüli üléséről

Készült: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. július 27-én a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 1. – tartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 12 fő: Antunovits Antal, Dr. Bács István, Demjén Attila, Donkó Ignác, Kéri Mihály, Kopor Tihamér, Mórás Zsolt, Simó Károly, Szabó Béla, Tekauer Norbert, T. Mészáros András, Dr. Veres Judit

Meghívottak: dr. Aradszki András országgyűlési képviselő, államtitkár, Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző, Dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos, dr. Ruszcsák Csaba Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Irodavezető

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata elítéli a terrort

Előadó: T. Mészáros András polgármester

2. Javaslat az 53/2016. (III.24.) számú határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv, és a 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításának megindításáról szóló 84/2016. (IV.28.) határozat módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester


Tovább...