Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2016. augusztus 4-ei rendkívüli üléséről

2018. okt. 10.

Készült: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. augusztus 4-én a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 1. – tartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 13 fő: Antunovits Antal, Dr. Bács István, Demjén Attila, Donkó Ignác, Fülöp Sándorné, dr. Havasi Márta, Kopor Tihamér, Mórás Zsolt, Simó Károly, Szabó Béla, Szűcs Gábor, T. Mészáros András, Dr. Veres Judit

Meghívottak: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző, Dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

1. Javaslat az Érd, Alispán u. 8/A. szám alatti, 18984 hrsz-ú ingatlan megvásárlására

Előadó: T. Mészáros András polgármester


Tovább...