Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2016. december 5-ei rendkívüli üléséről

Készült: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. december 5-én a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 3. – tartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 16 fő: Antunovits Antal, Dr. Bács István, Dr. Csőzik László, Csornainé Romhányi Judit, Demjén Attila, Donkó Ignác, Fülöp Sándorné, Dr. Havasi Márta, Kéri Mihály, Kopor Tihamér, Mórás Zsolt, Simó Károly, Szabó Béla, Szűcs Gábor, T. Mészáros András, Dr. Veres Judit

Meghívottak: Mecsériné Dr. Szilágyi Erzsébet jegyző, Dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos, Dudás Erzsébet Lakosság-szolgálati Irodavezető, Dr. Ruszcsák Csaba Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Irodavezető, Mádainé Dr. Kovács Judit Jogi Irodavezető, Horváth-Szulimán Tibor Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodavezető, Csehné Szrnka Hortenzia Pályázati Csoportvezető, Sike Attila Városrendészeti Csoportvezető, Zsirkai László Érdi Városfejlesztési Kft. ügyvezetője, Ékes Gábor Érdi Járási Hivatal képviselője

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

1. Javaslat a KEHOP-3.2.1 „Az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszereinek fejlesztése a települési hulladék vonatkozásában” című pályázat benyújtására

Előadó: Dr. Bács István alpolgármester

2. Tájékoztató a Modern Városok Program előrehaladásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester


Tovább...