Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2016. november 24-ei rendkívüli üléséről

2018. okt. 10.

Készült: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. november 24-én a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 3. – tartott üléséről

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 17 fő: Antunovits Antal, Dr. Bács István, Dr. Csőzik László, Demjén Attila, Donkó Ignác, Fülöp Sándorné, Dr. Havasi Márta, Kéri Mihály, Kopor Tihamér, Mórás Zsolt, Pulai Edina, Simó Károly, Szabó Béla, Szűcs Gábor, T. Mészáros András, Tekauer Norbert, Dr. Veres Judit

Meghívottak: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző, Dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos, Dr. Ruszcsák Csaba Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Irodavezető, Péterfia Krisztina Közgazdasági Irodavezető, Körmöczi Józsefné Humán Irodavezető, Mádainé dr. Kovács Judit Jogi Irodavezető, Dudás Erzsébet Lakosság Szolgálati Irodavezető, Ágó Mátyás főépítész, Horváth-Szulimán Tibor Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodavezető, Csehné Szrnka Hortenzia Pályázati Csoportvezető, Sike Attila Városrendészeti Csoportvezető,

NAPIRENDI JAVASLAT:

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

2. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

3. Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

4. Javaslat az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról, és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 23/2005. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

5. Javaslat a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Simó Károly alpolgármester

6. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja 2.3 változatának elfogadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

7. Javaslat beruházási célokmány elfogadására az Érd, Bagoly utcai háziorvosi rendelő kivitelezésével kapcsolatosan

Előadó: T. Mészáros András polgármester

8. Javaslat folyószámlahitel szerződés megkötésére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

9. Javaslat az érdi 15254 hrsz-ú ingatlan tulajdonközösségének telekhatár rendezéssel történő megszüntetésére, és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött vagyonkezelési szerződés módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

10. Javaslat közterület elnevezésére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

11. Javaslat a kárpátaljai magyarok Megyei Jogú Városok Szövetségének közreműködésével történő támogatásáról szóló 301/2015. (XII.17.) határozat módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

12. Javaslat praxisjog gyakorlásához történő hozzájárulás megújítására vállalkozó házi gyermekorvos részére, az alapellátás biztosítása érdekében

Előadó: dr. Bács István alpolgármester

13. Javaslat mentőtiszti szolgáltatás működtetésével kapcsolatos döntés meghozatalára

Előadó: dr. Bács István alpolgármester

14. Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő óvodák szakmai tevékenységének éves értékelésére

Előadó: dr. Bács István alpolgármester

Meghívottak: óvodavezetők

15. Javaslat a 2016-2018 évre szóló Ifjúsági Cselekvési Terv elfogadására

Előadó: Mórás Zsolt, a Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke

16. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Drogellenes Stratégiája 2016-2018. közötti időszakra vonatkozó Cselekvési Tervének elfogadására

Előadó: Dr. Veres Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

17. Egyebek

A következő napirendi pont tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

18. Javaslat fellebbezés elbírálására az Érd, Riminyáki út 12. számú ingatlanon szabálytalanul kihelyezett hirdető-berendezés megszüntetése ügyében

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 
Tovább...