Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésének e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. § Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete jelen rendelet 1. melléklete szerint módosul

2. § Ez a rendelet 2019. március 1. napján lép hatályba.

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester

 

A Közgyűlés elfogadta a 2019. január 31-ei ülésén.

 

1. melléklet a 4/2019. (II.01.) önkormányzati rendelethez

 

1. Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 6. melléklete a következő sorokkal egészül ki:

 

[ISKOLAORVOSI KÖRZETEK INTÉZMÉNYEK SZERINT]

 

„Dr. Varga Judit

Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola

(5., 7.évfolyamai)

Érd, Törökbálinti út 1.

  Dr. Veres Judit

Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola

(6., 8.évfolyamai)

Érd, Törökbálinti út 1.”

 

2. Hatályát veszti a Rendelet 6. mellékletének 12. (utolsó) sora.