Érd Megyei Jogú Város

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

TELEFONKÖZPONT: (23) 522-300

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: (23) 522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

67/2008. (XII.19.) KGY. rendelet

2009. okt. 06.

a gyámügyi igazgatásról és a gyermekek védelmének helyi szabályairól szóló 37/1997. (XII.1.) számú rendelet módosításáról

Tovább...

66/2008. (XII.19.) KGY. rendelet

2009. okt. 06.

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2000. (III.21.) ÖK. számú rendelet módosításáról

Tovább...

65/2008. (XII.19.) KGY. rendelet

2009. okt. 06.

az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról, és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 23/2005. (VII.01.) ÖK. rendelet módosításáról

Tovább...

64/2008. (XII.19.) KGY. rendelet

2009. okt. 06.

az érdi Fundoklia-völgy természetvédelmi területté nyilvánításáról szóló 99/1999. (V.21.) ÖK. rendelet módosításáról

Tovább...

63/2008. (XII.19.) KGY. rendelet

2009. okt. 06.

a távhőszolgáltatás helyi szabályozásáról, valamint a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról szóló 2/2008. (I.25.) KGY. rendeletének módosításáról

Tovább...

62/2008. (XII.19.) KGY. rendelet

2009. okt. 06.

az önkormányzati tulajdonú viziközműből szolgáltatott ivóvíz és a biztosított csatornaszolgáltatás díjainak megállapításáról szóló 6/1994. (II. 25.) ÖK. rendeletének módosításáról

Tovább...

61/2008. (XII.19.) KGY. rendelet

2009. okt. 06.

a helyi adókról szóló 49/2007. (XI. 26.) KGY. rendelet módosításáról

Tovább...

60/2008. (XII.19.) KGY. rendelet

2009. okt. 06.

az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 14/2008. (III.11.) KGY. rendeletének módosításáról

Tovább...

59/2008. (XII.19.) KGY. rendelet

2009. okt. 06.

az Önkormányzat 2009. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról
(egységes szerkezetben az 1/2009. (I.13.)KGY. rendelettel)

Tovább...

58/2008. (XI.21.) KGY. rendelet

2009. okt. 06.

az Érd Város Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) szóló 33/2006. (VI.27.) ÖK. rendelet módosításáról

Tovább...

57/2008. (XI.21.) KGY. rendelet

2009. okt. 06.

a város építészeti örökségének helyi védelméről szóló 14/2007. (III.27.) KGY. rendelet módosításáról

Tovább...

56/2008. (XI.21.) önkormányzati rendelet

2009. okt. 06.

a helyben központosított közbeszerzési eljárásokról

(egységes szerkezetben a módosításáról szóló, 79/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelettel)

Tovább...

55/2008. (XI.21.) KGY. rendelet

2009. okt. 06.

az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 14/2008. (III.11.) KGY. rendeletének módosításáról

Tovább...

54/2008. (X.17.) KGY. rendelet

2009. febr. 16.

változtatási tilalom elrendeléséről szóló 28/2007. (V.18.) KGY. rendelet módosításáról

Tovább...

53/2008. (X.17.) KGY. rendelet

2009. febr. 16.

a közterületek használatáról 43/2004. (XII.23.) ÖK. számú rendeletének módosításáról

Tovább...

52/2008. (X.17.) KGY. rendelet

2009. febr. 16.

a távhőszolgáltatás helyi szabályozásáról, valamint a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról szóló 2/2008. (I.25.) KGY. rendeletének módosításáról

Tovább...

51/2008. (X.17.) KGY. rendelet

2009. febr. 16.

az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 14/2008. (III.11.) KGY. számú rendeletének módosításáról

A rendelet mellékletei (a költségvetés 5. módosítása)

Tovább...

49/2008. (IX.12.) KGY. rendelet

2008. nov. 04.

az Érd Város háziorvosi körzeteiről szóló 14/2002. (VII.22.) ÖK. sz. rendelet módosításárólTovább...

48/2008. (IX.12.) KGY. rendelet

2008. nov. 04.

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 13/2000. (III.21.) ÖK. rendelet módosításáról

Tovább...

47/2008. (IX.12.) KGY. rendelet

2008. nov. 04.

a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 26/2004. (VII.5.) ÖK. rendelet módosításáról

Tovább...