Érd Megyei Jogú Város

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

TELEFONKÖZPONT: (23) 522-300

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: (23) 522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

84/2009. (XII.18.) KGY. rendelet

2009. dec. 22.

az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó helyi szabályokról szóló, 38/2003.(XII.02.) ÖK. rendeletének módosításáról

Tovább...

83/2009. (XII.18.) KGY. rendelet

2009. dec. 22.

Érd Megyei Jogú Város helyi hulladékgazdálkodási tervéről

Tovább...

82/2009. (XII.18.) KGY. rendelet

2009. dec. 22.

az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról, és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 23/2005. (VII.01.)  ÖK. rendelet módosításáról

Tovább...

81/2009. (XII.18.) KGY. rendelet

2009. dec. 22.

az önkormányzati tulajdonú viziközműből szolgáltatott ivóvíz és a biztosított csatornaszolgáltatás díjainak megállapításáról szóló 6/1994. (II. 25.) ÖK. rendeletének módosításáról

Tovább...

80/2009. (XII.18.) KGY. rendelet

2009. dec. 22.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 36/2008. (VI.27.) KGY. rendelet módosításáról

Tovább...

79/2009. (XII.18.) önkormányzati rendelet

2009. dec. 22.

a „Lakásért életjáradékot” programról

(egységes szerkezetben a 37/2010. (X.28.), a 35/2011. (VI.1.), a 28/2012. (V.7.) és a 43/2014. (XII.22.) önkormányzati rendelettel)

Tovább...

78/2009. (XII.18.) KGY. rendelet

2009. dec. 22.

a  helyi adókról szóló 49/2007. (XI. 26.) KGY. rendelet módosításáról

Tovább...

77/2009. (XII.18.) KGY. rendelet

2009. dec. 22.

az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 20/2009. (III.11.) KGY. rendeletének módosításáról

Tovább...

76/2009. (XII.18.) KGY. rendelet

2009. dec. 22.

A ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK ALAPJÁN NEM HATÁLYOS!

az Önkormányzat 2010. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról

(egységes szerkezetben a módosításáról szóló 4/2010. (I.29.) KGY. rendelettel)

Tovább...

75/2009. (XI.20.) KGY. rendelet

2009. nov. 30.

az Érd Város Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) szóló 33/2006. (VI.27.) ÖK. rendelet módosításáról

Tovább...

74/2009. (XI.20.) KGY. rendelet

2009. nov. 30.

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2000. (III.21.) ÖK. rendelet módosításáról

Tovább...

73/2009. (XI.20.) KGY. rendelet

2009. nov. 30.

a gyámügyi igazgatásról és a gyermekek védelmének helyi szabályairól szóló,
37/1997. (XII.1.) ÖK. rendelet módosításáról

Tovább...

72/2009. (XI.20.) KGY. rendelet

2009. nov. 30.

a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló, 26/2004. (VII. 5.) számú rendeletének módosításáról

Tovább...

71/2009. (XI.20.) KGY. rendelet

2009. nov. 30.

a közterületek használatáról szóló 43/2004. (XII.23.) ÖK. rendelet módosításáról

Tovább...

70/2009. (XI.20.) KGY. rendelet

2009. nov. 30.

a város címerének és zászlajának alkotásáról és használatáról, valamint az épületek fellobogózásáról és feldíszítéséről szóló 36/1997.(XII.1.) rendelet módosításáról

Tovább...

69/2009. (XI.20.) KGY. rendelet

2009. nov. 30.

Érd Város névhasználatáról szóló 4/1994.(II.25.) rendelet módosításáról

Tovább...

68/2009. (XI.20.) KGY. rendelet

2009. nov. 30.

az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló
20/2009. (III.11.) KGY. rendeletének módosításáról

Tovább...

67/2009. (XI.20.) KGY. rendelet

2009. nov. 30.

a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 28/2007. (V.18.) KGY.
rendelet módosításáról

Tovább...

66/2009. (X.16.) KGY. rendelet

2009. okt. 22.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, 17/2004.(VI. 01.) számú rendelet módosításáról

Tovább...

65/2009. (X.16.) KGY. rendelet

2009. okt. 20.

az adósságkezelési szolgáltatásról szóló, 27/2006. (VI.23.) számú rendelet módosításáról

Tovább...