Tisztelt Látogató!

Az alábbi oldalakon megtekintheti:

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló, 2011. évi CXII. törvény vonatkozó rendelkezéseinek értelmében.

 

 

 

Amennyiben a benyújtott előterjesztésekkel kapcsolatban véleménye van, azt az SZMSZ 43. § (4) bekezdése alapján a Kapcsolatfelvételen keresztül juttathatja el hozzánk.

Az ülésekről készült jegyzőkönyvek - a honlapon túl - az Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Irodán - ügyfélfogadási időben - tekinthetők meg, illetve hozzáférhetők a Csuka Zoltán Városi Könyvtárban.

Az oldalakat folyamatosan frissítjük!