Tisztelt Közgyűlés!

 

 

A CIVITAS az Európai Bizottság kezdeményezése, melynek célja, hogy kapcsolatok jöjjenek létre a városi közlekedés problémáinak megoldásában élenjáró európai városok között. A CIVITAS részben pályázati lehetőséget nyújt előremutató közlekedési megoldások valós körülmények között történő tesztelésére, részben tapasztalatcserére biztosít lehetőséget a városok szakemberei számára.

A CIVITAS integrált intézkedéscsomagok kidolgozását és tesztelését támogatja a fenntartható városi mobilitás terén. Az intézkedések az alábbi témakörökbe csoportosíthatók, melyeket két horizontális témakör egészít ki:

 • tiszta üzemagyagok és járművek
 • mobilitásmenedzsment
 • közösségi közlekedés
 • keresletszabályozási stratégiák
 • autófüggetlen életmód
 • városi teherszállítás és logisztika
 • közlekedés- és közbiztonság
 • közlekedési telematika

A horizontális témakörök:

 • integrált tervezés
 • társadalmi részvétel.

Az elmúlt években több országos, illetve országhatárokon átnyúló térségi CIVITAS hálózat (CIVINET) jött létre, hogy a hasonló helyzetben, hasonló keretek között működő városok megoszthassák egymással eredményeiket és tapasztalataikat, tanulhassanak egymás példáiból. A Magyar CIVINET 2014 óta működik magyarországi és határon túli tagokkal. A hálózathoz eddig hét megyei jogú város csatlakozott.

A Magyar CIVINET hálózat célja, hogy magyar nyelven biztosítsa a tapasztalatcsere lehetőségét magyarországi, valamint a magyar nyelvet (is) használó határon túli városok között, valamint segítse a CIVITAS programban megnyíló pályázati lehetőségekhez (pl. szakembercserékhez, innovációs projektekhez) való hozzáférést.

A hálózat a fenti célok érdekében többek között szakmai találkozókat, helyszínbejárásokat, tanulmányutakat szervez, kiadványokat és hírleveleket jelentet meg, valamint honlapot működtet (www.civitas.eu/civinet/magyar-civinet). A közeljövőben a hálózat az alábbi témákban tervezi szakmai programok megtartását:

 • közbringa és mikromobilitás
 • helyi közösségi közlekedés szervezése és finanszírozása
 • munkahelyi mobilitás tervezés
 • gyalogosbarát városok

A Magyar CIVINET hálózat tagjai lehetnek azok az önkormányzatok, akik elfogadják a hálózat alapszabályát (mely jelen előterjesztés mellékletét képezi) és kitöltik a tagsági kérelmet. A hálózathoz történő csatlakozás anyagi teherrel (pl. tagsági díj) nem jár. Ezen túlmenően a szakmai pártoló tagságba tartoznak olyan civil szervezetek, kutatóintézetek, egyetemek, melyek tevékenysége a városi közlekedéshez kapcsolódik.

Agglomerációs helyzetű városunkban is egyre nagyobb probléma pl. a növekvő gépjárműves forgalom, az alternatív közlekedési lehetőségek hiánya. Hasznos lehet tehát a csatlakozás, mely tapasztalatcserét, a környezetbarát megoldások megismerését, pályázati lehetőségeket is teremt és reményeink szerint a konkrét megvalósítható projektekkel, a városlakók szemléletének formálásával sokat tehetünk annak érdekében, hogy a mobilitás terén a környezetünket kevésbé terhelő megoldások kerülhessenek előtérbe.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a határozati javaslatot fogadja el!

 

 

Érd, 2020. február 21.

 

   

 

Tetlák Örs

alpolgármester

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata  a Magyar CIVINET hálózat tagjává kíván válni, egyúttal a Magyar CIVINET térségi CIVITAS hálózat határozat melléklete szerinti Alapszabályában foglaltakat elfogadja.

 

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a tagfelvételhez szükséges jognyilatkozatokat megtegye.

 

Határidő: tagsági kérelem benyújtására – 15 nap

 

Felelős: Dr. Csőzik László polgármester

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.